دسته بندی ها

دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر

حقوق شهروندي آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر ، شهر ودولت يا قواي حاكم مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه ي تامين آن حقوق برعهده ي مديران شهري ، دولت يا بطور كلي قواي حاكم مي باشد . پايان نامه ي حاضر به حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه ( قرآن ، احاديث و روايات ) و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 5515 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:267 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
13 3 گزارش
 • دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر

  این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

  خلاصه و فهرست کلی:


  1ـ1ـ مقدمه

  حقوق شهروندي از مباحث و مطالب مهمي است كه به طور گسترده اي به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظريات اجتماعي ، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است . مقوله « شهروندي » هنگامي در يك جامعه تحقق مي يابد كه همه اعضاي آن جامعه از تمامي حقوق مدني و سياسي برخوردار بوده ، در حوزه هاي مختلف مشاركت داشته و در برابر حقوقي كه دارند ، وظايف و مسئوليت هايي را در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده بگيرند ..

   

  1ـ 2ـ ضرورت و اهميت تحقيق

  اهميت و جايگاه حقوق شهروندي در نظام بين المللي و ارتباط متقابل اين مفهوم با حقوق بشر از مسائل و دغدغه هايي است كه محور بحث بسياري از جامعه شناسان و تحليل گران اجتماعي و علماي دين و دولت مردان مي باشد ..

   

  1ـ3ـ بيان مساله

  درجهان امروز موضوعي كه بيشتر از همه چيز در محافل سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي مطرح مي گردد و رسانه ها ، نشريات و مطبوعات جهان نيزبه وفور به آن اشاره مي نمايند و گاه ممكن است بهانه اي براي دخالت هاي نظامي بعضي كشورها گردد موضوع حقوق شهروندي است ..

   

  فهرست مطالب

  فصل اول كليات

  1ـ1ـ مقدمه

  1ـ 2ـ ضرورت و اهميت تحقيق

  1ـ3ـ بيان مساله

  1ـ4ـ فرضيات

  1ـ5ـ روش تحقيق

  1ـ6ـ پيشينه تحقيق

  1ـ7ـ  پيشينه حقوق شهروندي

  1ـ8ـ تعاريف

  1ـ8ـ1ـ تعريف فقه

  1ـ8ـ2ـ تعريف شيعه

  1ـ8ـ3ـ تعريف حق

  1ـ8ـ4ـ حق الله

  1ـ8ـ5ـ تعريف آزادي

  1ـ9ـ انواع آزادي

  1ـ9ـ1ـ آزادي در اسلام

  1ـ9ـ2ـ آزادي در ادبيات

  1ـ10ـ تاريخچه حقوق بشر در اسلام

  1ـ11ـ مرز شناسي حقوق بشر و حقوق شهروندي

  1ـ12ـ مباني حقوق بشر و شهروندي

  1ـ12ـ1ـ مباني حقوق بشر و شهروندي در غرب

  1ـ12ـ2ـ مباني حقوق بشر و حقوق شهروندي در اسلام

  1ـ13ـ مفهوم حقوق بشر وحقوق شهروندي با تاكيد برمرزشناسي ميان آن دو

  1ـ13ـ1ـ مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندي

  1ـ13ـ2ـ مرز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي

  فصل دوم حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه

  2ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قرآن

  2ـ1ـ1ـ حق كرامت و احترام انساني

  2ـ1ـ2ـ حق امنيت

  2ـ1ـ3ـ حق رفاه و آسايش

  2ـ2ـ حقوق شهروندي از ديدگاه سنت

  2ـ2ـ1ـ تعاريف و اصطلاحات

  2ـ2ـ2ـ آزادي

  2ـ2ـ3ـ عقيده

  2ـ2ـ4ـ مذهب

  2ـ2ـ5ـ آزادي عقيده

  2ـ2ـ6ـ آزادي بيان

  2ـ2ـ7ـ  انسان موضوع حقوق شهروندي

  2ـ2ـ8ـ اسلام و حقوق شهروندي

  2ـ2ـ9ـ ويژگي هاي حقوق بشر در اسلام

  2ـ3ـ حقوق شهروندي از ديدگاه حضرت علي (ع)

  2ـ3ـ1ـ ويژگي هاي حقوق از ديدگاه حضرت علي (ع)

  2ـ3ـ2ـ حقوق سياسي شهروندان

  2ـ3ـ3ـ حقوق معنوي شهروندان

  2ـ3ـ4ـ حق امنيت شهروندان

  2ـ3ـ5ـ حقوق شهروندان در جنگ

  2ـ3ـ6ـ حقوق فرهنگي شهروندان

  2ـ3ـ7ـ حقوق اقتصادي شهروندان

  2ـ3ـ8ـ حقوق شهروندان در درآمدهاي ملي

  2ـ3ـ9ـ حقوق شهروندان در قبال كارگزاران مالياتي

  2ـ3ـ10ـ حقوق شهروندان محروم و مستضعف

  2ـ4ـ حقوق شهروندي از ديدگاه امام سجاد

  2ـ5ـ حقوق شهروندي از ديدگاه فقها

  2ـ5ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه استاد مطهري

  2ـ5ـ1ـ1ـ اعتقاد به حقوق مردم

  2ـ5ـ1ـ2ـ حق مطالبه

  2ـ5ـ1ـ3ـ ضرورت رعايت حقوق مردم

  2ـ5ـ1ـ4ـ لزوم آموزش حقوق به مردم

  2ـ5ـ1ـ5ـ انسان و آزادي فكر و عقيده

  2ـ5ـ2ـ حقوق شهروند از ديدگاه امام خميني (ره)

  2ـ5ـ2ـ1ـ جايگاه شهروندي در مكتب سياسي امام خميني (ره)

  2ـ5ـ2ـ2ـ مبناي شهروندي

  2ـ5ـ2ـ3ـ نوع شهروندي

  2ـ5ـ2ـ4ـ غايت شهروندي

  3ـ 5ـ 3ـ حقوق شهروند از ديدگاه آيت الله حسين علي منتظري نجف آبادي

  فصل سوم مقايسه حقوق بشر و حقوق شهروندي در اسلام با قوانين بين المللي

  3ـ1ـ مقايسه حقوق بشر در اسلام با قوانين بين المللي

  3ـ1ـ1ـ قوانين بين المللي راجع به حقوق بشر

  3ـ1ـ1ـ1ـ مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر

  3ـ1ـ1ـ2ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر

  3ـ1ـ1ـ3ـ معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد

  3ـ1ـ2ـ حقوق بين الملل و حقوق بشر

  3ـ1ـ2ـ1ـ حقوق بشر و موازين جهاني آن

  3ـ1ـ2ـ2ـ  جهانشمولي حقوق بشر

  3ـ1ـ2ـ3ـ حقوق اخلاقي و حقوق قانوني بشر

  3ـ1ـ2ـ4ـ حقوق بشر و جهانشمول گرايي اخلاقي

  3ـ1ـ2ـ5ـ حقوق بشر و هنجارهاي بين المللي

  3ـ1ـ2ـ6ـ جهاني نمودن حقوق بشر

  3ـ1ـ2ـ7ـ منابع اصلي قوانين حقوق بشر

  3ـ1ـ2ـ8ـ ميزان الزام آور بودن قوانين حقوق بشر

  3ـ1ـ3ـ سازمان هاي بين المللي حقوق بشر

  3ـ1ـ3ـ1ـ سازمان هاي دولتي و بين المللي حقوق بشر

  3ـ1ـ3ـ2ـ سازمان هاي غيردولتي و بين المللي حقوق بشر

  3ـ1ـ4ـ حقوق بشر در اسلام

  3ـ1ـ4ـ1ـ مقايسه حقوق بشر و شهروندي از ديدگاه اسلام با قوانين بين المللي

  3ـ1ـ4ـ2ـ رد كلي حقوق بشر از نگاه دين مداران

  3ـ1ـ4ـ3ـ پاسخ به شبه

  3ـ1ـ4ـ4ـ سه چالش مهم در برابر جهانشمولي حقوق بشر اسلامي

  3ـ2ـ مقايسه حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام با قوانين بين المللي و ساير مكاتب

  3ـ2ـ1ـ1ـ نظام حقوق شهروندي در اسلام

  3ـ 2ـ1ـ2ـ نظام حقوق شهروندي سكولار و بشري

  3ـ2ـ1ـ3ـ نظام حقوق شهروندي رومي ـ ژرمني

  3ـ2ـ1ـ4ـ نظام حقوقي كامن لا انگليس و آمريكا و حقوق شهروندي در آن

  3ـ2ـ1ـ5ـ نظام حقوقي سوسياليستي

  3ـ2ـ1ـ6ـ نظام حقوقي يهود ( حقوق تلمود )

  3ـ2ـ1ـ7ـ نظام حقوق شهروندي مسيحي و كليسايي

  3ـ2ـ2ـ مقايسه حقوق شهروندي در اسلام با ساير مكاتب

  3ـ2ـ2ـ1ـ تبيين حقوق شهروندي در اسلام

  3ـ2ـ2ـ2ـ مبناي مشروعيت قوانين شهروندي

  3ـ2ـ2ـ3ـ كيستي قانونگذار در حقوق شهروندي

  3ـ2ـ2ـ4ـ نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار

  3ـ2ـ2ـ5ـ نقش انسان در قانونگذاري قوانين شهروندي متغير و غير دائمي

   3ـ3ـ نقد و بررسي

  فصل چهارم حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران

  4ـ1ـ حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران

  قبل از انقلاب اسلامي

  بعد از انقلاب اسلامي

  1ـ تساوي حقوق

  2ـ مصونيت جان ، مال و حيثيت

  3ـ آزادي عقيده

  4ـ آزادي مطبوعات

  5ـ آزادي احزاب

  6ـ آزادي در انتخاب شغل

  7ـ تامين اجتماعي

  8ـ آموزش و پرورش رايگان

  9ـ مسكن

  10ـ امنيت

  11ـ حق اقامت

  12ـ حق دادخواهي

  13ـ حق انتخاب وكيل

  14ـ مجازات به موجب قانون

  15ـ اصل برائت

  16ـ ممنوعيت شكنجه

  17ـ حفظ حرمت و حيثيت اشخاص

  18ـ ممنوعيت اضرار به ديگران

  19ـ حق تابعيت

  4ـ2ـ حقوق شهروندي در قوانين موضوعه ايران

  4ـ2ـ1ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قانون برنامه چهارم توسعه

  4ـ2ـ2ـ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

  4ـ2ـ3ـ حقوق شهروندي از ديدگاه قانون مدني

  4ـ2ـ4ـ حقوق شهروندي در آيين دادرسي كيفري

  4ـ2ـ5ـ حقوق شهروندي در بخشنامه قوه قضائيه

  نتيجه گيري

  منابع
  برچسب ها: دانلود پایان نامه حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر دانلود رایگان پایان نامه حقوق شهروندي ديدگاه فقه شيعه حقوق بشر
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

36,250 بازدید امروز
36,937 بازدید دیروز
16,144,936 بازدید کل
22,371 فروش موفق
935 تعداد کاربران
21,028 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا