پاورپوينت گزارش كارورزي حضور در مدرسه براي دانشجويان فرهنگيان

کارورزی 1 تا 4 مدرسه برای دانشجویان فرهنگیانپیشگفتار
آماده سازی یک شخص برای شغل شریفی بنام معلمی ، که شغل انبیاست ، مراحل مختلفی را می طلبد . درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلم تأثیر دارد اما تأثیر آن در برابر واحد های عملی کمتر است .یکی از واحد های عملی
کارورزی است . کارورزی شخص را برای رسیدن به قله اوج پرورش افراد آماده می
کند که این قله اوج همان شغل معلمی است. کارورزی راه را به شخص نشان می
دهد که چگونه با افراد جامعه ، مخصوصا محصلان ، ارتباط برقرار کرده و همچنین
پرورش صحیح این افراد را به شخص نشان می دهد .بنابراین برای یک معلم ، که
مهمترین شغلش پرورش افراد ،(از نظر تربیتی ،اخلاقی ، اجتماعی و.).. است
،بهترین مقدمه همان کارورزی است .
کارورزی چیست؟
هرتجربه آموزشی که با شغل ترکیب شود را می توان کارورزی نامید.
اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز برمی گردد وبه فردی گفته می شود که در
تحصیل در آموزش عالی یا بلافاصله بعد ازپایان دوره تحصیل وتنها با حین
هدف کسب
تجربه ومهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول به کار می شود
اهمیت کارورزی
در کل هیچ جانشینی برای تجربه عملی وجود ندارد کارورزی
ابزاری برای تئوری به عمل وهمچنین تلاشی برای ایجاد
پیوندهایی بین محیط عملی ومراکز آموزشی است. برای
انجام کنکاش شغلی نیزکارورزی از بقیه گزینه ها مناسب تر
است واضح است که از طریق مطالعه یا گفت وگوبا افراد
مطلع به اطلاعات کافی ومورد نیاز دست یافت کارورزی یک
تجربه ی دست اول وعملی است که به فرد اجازه می دهد
بهترین نتیجه گیری ها را درباره ارتباط احتمالی خود ویک
زمینه شغلی انجام دهد.
اهدا ف کارورزی
.1حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط کاری
.2توجه ومشاهده ی جنبه های انسانی وارتباطی رفتاری (کارکنان) مدرسه با نظر به آموخته
های روانشناسی و فرهنگ سازمان ونیز روابط انسانی
.3مشاهده ی تحلیلی وانتقادی هر آن چه در مدرسه اتفاق می افتد برای ارایه ی راه های
بهبود وتعدیل
در کارورزی 1از ما دانشجویان خواسته شد که برای مشاهده ی تدریس معلم
ومدرسه ومدیر وسایر کارکنان مدرسه به مدرسه برویم ومجموعه مشاهدات خود
را به صورت گزارشی ارایه دهیم .
کارورزی یک شامل:
روایت اولین روز کارورزی، توصیف موقعیت فیزیکی مدرسه، توصیف
ساختارسازمانی مدرسه ، توصیف موقعیت عاطفی روانی مدرسه ، روایت از
موقعیت آموزشی ( فرآیند آموزشی) در کلاس درس ومدرسه
کارورزی 1
نتایج کارورزی 1
• با مشاهده ای که در این فعالیت انجام دادیم توانستیم موقعیت های آموزشی و
فیزیکی در سطح مدرسه و کلاس، روابط عاطفی بین کارکنان مدرسه با یکدیگر و
با دانش آموزان و مسائل و مشکلاتی که وجود داشت را جمع آوری کرده و
اطلاعات را به صورت نظام مند توصیف کنیم و آنها را به روایت نقل کردیم.
در کارورزی 2به مطالعه مسئله های آموزشی در سطح کلاس درس و مدرسه پرداختیم و در
این راستا ابتدا مسئله را تشخیص دادیم و سپس به طراحی فعالیت یادگیری درباره آن
پرداختیم.
فعالیت های یادگیری، فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره
یادگیری است.
انواع فعالیت های یادگیری که می توان به آن اشاره کرد، عبارتند از:
درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته ها، یادگیری مشارکتی، مهارت های تفکر،
طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی، و ارزشیابی از آموخته های
دانش آموزان.
هر دانشجوی کارورزی موظف بود سه موضوع از موضوعات دهگانه را انتخاب نموده و
سه فعالیت مجزا در زمینه "فردی"، " گروهی" و " کل کلاس" براساس فرم ها عمل نموده و
تکمیل نماید.
کارورزی 2
از فعالیت های ده گانه ذکر شده، من در کارورزی 2برای فعالیت های طراحی
تکلیف یادگیری، مرور مباحث،یادگیری مشارکتی و مهارت تفکرتکلیف
طراحی کردم.
آن چه مهم است این است که دانشجویان در فعالیت های یادگیری انتخاب شده،
درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف و
زوایای گوناگون ببینند و در تمرین معلمی، ملزم شوند برای انجام هر فعالیت
یادگیری، به تدوین برنامه، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی
آن بپردازند و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری، علت موفقیت و یا عدم
موفقیت خود را بیابند و در صورت نیاز مجدداً به تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه
بپردازند.
در طول کارورزی 3ما مستقیما مسئولیت تدریس و اداره کلاس درس در مدت برعهده گرفتیم و برای
درس های آن پایه می بایست تدریسی مستقل داشته باشیم، آموزش در چنین موقعیتی نیازمند آن
است که فرصت های یادگیری تدارک دیده شده، نسبت به یادگیری دانش آموزان حساس بوده و
عمیقا بافت و بستر واقعی زندگی دانش اموزان ارتباط برقرار نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکرد
پیش بینی شده در طرح یادگیری نیز باید بتواند با برقراری ارتباط میان تجربیات و دانسته های
پیشین وجدید، امکان یکپارچه سازی یادگیری مفاهیم فراهم نماید.در این طرح، یادگیری باید با
طرح پرسش هایی زمینه بکارگیری دانش و تجربه یشین و علایق شخصی را در دانش آموز ایجاد کند
و نتایج حاصل از این تجربه برای درک عمیق تر در موقعیت های واقعی یا شبیه سازی به کار گرفته
شود.
کارورزی 3کنش پژوهی
نتایج کارورزی 3
کارورزی 4درس پژوهی
درس پژوهی رویکردی برای توسعه ی دانش حرفه ای معلمان است ، که از 
درون مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و توسعه یافته است. در این رویکرد ،
معلمان با حضور در گروه های کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در
جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس ، به یک برنامه ی
مقدماتی برای تدریس دست می یابند ، سپس با مشاهده ی اجرای برنامه و
نقد آن ، فرصتی برای رشد حرفه ای خود مهیا می سازند. معلمان از طریق
درس پژوهی ، یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند و در تجارب
آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شوند. آنها بدین ترتیب می توانند با
بازاندیشی در رفتارهای آموزشی خود ، راه های بهتری برای تدریس بیابند و
به تولید دانش حرفه ای بپردازند.
با توجه به اهمیت گیاهان ، زندگی ما و همه جانوران به آن
ها وابسته است. اکسیژن مصرفی، غذا و حتی داروهای مورد
نیاز ما را گیاهان تأمین می کنند. بسیاری از مشاغل به
پرورش گیاهان و استفاده های اقتصادی از آنها مربوط است.
با هم اندیشی و مشارکت اعضای گروه به این نتیجه
رسیدیم که مبحث گیاهان در درس علوم که مبحث
مشترکی در پایه ها ی اول تا ششم بود، را انتخاب کنیم.
با توجه به کتاب راهنمای معلم این درس بهتر بود با یک
گردش علمی در مکانی که انواع گیاهان را دارد، آغاز شود. و
استفاده از فیلم های آموزشی هم در تدریس میتواند مؤثر
باشد که در ارائه این درس به آن توجهی نشده بود.تصمیم
گرفتیم این مبحث را با روش بهتری به دانش آموزان
آموزش دهیم.
تعیین هدف
ابتدا با دوستان به مطالعه کتاب درسی و منابع اطلاعاتی پرداختیم. سپس بعد
از بحث و اظهار نظر هر یک از اعضا، به استخراج مفاهیم، مصادیق و مهارت
های اساسی و مهم پرداختیم. براساس و اهداف مورد نظر این واحد یادگیری
به تدوین نقشه ذهنی مورد نظر پرداختیم.
نظرات و پیشنهادات استاد راهنما نیز همواره یاری گر ما بودند.
هن
طراحی نقشه ذ ی
پس از استخراج مفاهیم مربوط به مسئله مورد نظر و همچنین استفاده از راهنمایی های
دوستان و استاد راهنما به طراحی نقشۀ ذهنی پرداختم.
فصل گیاهان در پایه اول دارای شاخه های اصلی زیر می باشد:
.1موارد استفاده از گیاهان
.2اجزای گیاه
.3مصرف بهینه از گیاهان
.4شرایط مکانی آب و هوا برای رشد گیاه
.5رشد و نمو
طراحی واحد یادگیری
یهن
نقشه ذ
استخراج ایده
کلیدی
شایتگیس
های
رنظ
مورد
برای پیدا کردن ایدۀ کلیدی، که هم به موضوع مربوط و هم توجه دانش آموزان را به جلب
نماید و آنها را مشتاق به یادگیری نشان دهد، بحث ها و تبادل نظر بسیاری در گروه درس
پژوه صورت گرفت. انتخاب ایدۀ بسیار پیچیده بود و هر یک از اعضا جمله و ایدۀ ای را
پیشنهاد می دادند که بعد از جمع بندی نهایی دنیای گیاهان انتخاب شد
دانش آموزان نسبت به انواع گیاهان، ساختمان گیاهان دانش و شناخت پیدا کنند. و بتوانند چگونگی
رشد و پرورش گیاهان و درختان را بدانند و بتوانند در محیط زندگی خودشان یک گیاه مانند لوبیا را
پرورش دهند و در تمام مراحل رشد از انها محافظت کنند چرا که اثرات وجود گیاهان و درختان به وضوح
در زندگی مشاهده می گردد و اگر گیاهان و درختان وجود نداشته باشند انسانها مشکلاتی از قبیل کمبود
اکسیژن برای تنفس خواهند داشت اگر دانش آموزان شرایط رشد و نگهداری گیاهان و درختان را بدانند
به آنها کمک خواهد کرد که با همکاری و تعامل با دیگر انسانها از گرم شدن کره ی زمین جلوگیری کنند و
در نتیجه دانش آموزان و نوع انسان ها به قطع بی رویه و نابودی گیاهان و درختان در مراتع و جنگل ها
نخواهند پرداخت. در حفظ محیط زیست می کوشند.
) طراحی ملاک های شایستگی و سطوح
با توجه به ملاک های تعیین شده، تکالیف
عملکردی نیزبا مشورت در گروها انتخاب
گردید.
تعیین ت کلیف
عملکردی
یس
طرح پرسش اسا
در طراحی پرسش ها سعی شد که، پرسش ها به گونه ایی باشند که دانش آموز را به تفکر وادارد و همچنین چالشی در ذهن
آنها ایجاد نماید که از این طریق بتوانند با استفاده از تجربه های پیشین و متصل ساختن آنها با دانش جدید، پاسخ پرسش ها
را دریافته، و یادگیری بهتری را به دست آورند
.
آیا برگ، ریشه و ساقه های همه گیاهان مثل هم می باشد؟
. گیاهان برای ادامه ی زندگی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟
گیاه لوبیا بعد از یک هفته چقدر رشد می کند؟
.گیاهان در زندگی انسان ها و جانوران چه نقشی دارند؟
مواد آموزشی مورد نیاز
آموزش این درس با یک گردش علمی در یک پارک ساحلی آغاز شد.
دانش آموزان با مشاهده کردن با انواع گیاهان، تفاوت و کاربرد آن ها
آشنا شدند. به اهمیت درختان و حفظ محیط زیست پی بردند.
مرحله بعد تدریس، در کلاس از روش مشارکتی و از تکه های پازل
مربوط به گیاهان برای گروه بندی استفاده نمودم. مقداری برگ و
انواع ریشه و یک گیاه کامل نیز به کلاس آورده شد. برای نمایش
فیلم هم از لپ تاپ استفاده شد.
طراحی و اجرای تکلیف یادگیری در هر مرحله و نیز تکالیف عملکردی منجر به به این شد تا
دانش آموزان علاوه بر اندام های گیاهان، مراحل رشد و شرایط مکانی آب و هوا برای رشد با
موارد استفاده گیاهان در زندگی روزمره آشنا شوند و به شایستگی های مورد نظر دست یابند.
در فرایند چرخه درس پژوهی نظرات اساتید راهنما، معلم راهنما، دوستان کارورز دیگر باعث
شد مطالبی انتخاب و تدریس شود که نقص و ایرادی نداشته باشد و متناسب با درک و فهم
دانش آموزان باشد.از طریق فرایند درس پژوهی با روش های بیشتری در تدریس آشنا شدم و
توانستم از ابزارها و وسائل آموزشی متنوع در تدریس استفاده کنم. چرخه درس پژوهی باعث
شد تا بتوانم نقاط ضعف و قوت خویش را شناسایی کنم و در جهت بهبود نقاط ضعف و ارتقای
و تقویت نقاط قوت تلاش نمایم.از این به بعد تلاش خواهم کرد که در تدریس های آتی خود از
چرخۀ درس پژوهی استفاده نمایم و از این طریق یادگیری بهتر و دقیق تری هم برای خود و
هم در دانش آموزان ایجاد نمایم.
لیحلت
و
رییستف
افته
  قیمت: 38,850 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: پاورپوينت گزارش كارورزي حضور مدرسه براي دانشجويان فرهنگيان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته علوم تربیتی (کارآموزی_و_گزارشات)

تعداد مشاهده: 376 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .pptx

تعداد صفحات: 22

حجم فایل:1,957 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروش فایل با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را تشکیل داده است که با افزایش فروشگاه های آنلاین شاپ در کسب کارهای اینترنتی روند درآمد این صعنت را صعودی کرده است.
حال رایگان بستری مناسب برای راه اندازی کسب کار اینترنتی شما آماده شده که امکان فروش محصولات دیجیتالی، مجازی و... وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

84,186 بازدید امروز
187,004 بازدید دیروز
362,860,249 بازدید کل
36,748 فروش موفق
8,791 تعداد فروشگاه
45,987 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل