گزارش كارورزي حضور در مدرسه براي دانشجويان فرهنگيان

سپاس نامه     ‌‌‌‌‌‌...................6

پیشگفتار     ‌‌‌‌‌‌......................7

چکیده‌‌‌‌‌‌.............................9

مقدمه‌‌‌‌‌‌............................12

فرم های تکمیل شده سه گانه‌‌‌‌...........................20

فرم الف ‌‌‌‌‌‌.........................21

فرم ب1 و ب2 ‌‌‌‌‌‌.................36

 فرم ج و نقشه ذهنی‌‌‌‌‌‌....48

مجموعه گزارشات روایی از سمینارها و مدرسه‌‌‌‌53

گزارش روایی مدرسه‌‌‌‌‌‌....54

گزارش سمینارها‌‌‌‌‌‌...........63


کلیاتی از گزارش فیزیکی‌‌‌‌‌‌66

متن دفاعیه ‌‌‌‌‌‌....................69


گزارش مصور از مدرسه عفاف‌‌‌‌............................71
..
کاربرگ شماره 3(خودارزیابی)‌‌‌‌............................78

معلم در سخنان مقام معظم رهبری‌‌‌‌..................83
 

 

برای دانشجومعلمان کارورزی بسیار خطیرتر از هر نهاد دیگر می باشد چرا که دانشجو معلمان باید آنقدر خوب برای این شغل آماده شوند که تقریبا هیچ کم و کاستی از حیث مهارت و دانش نداشته باشند . اندکی تعلل در امر کارورزی ممکن است به بهای خسران وقت و هزینه یک نسل تمام شود . چراکه چنانچه یک معلم اندکی سستی کند و جایگاه خطیر خود را نداند ممکن است دانش آموزان و خصوصا یک جامعه را تا حدود چندین سال از پیشرفت بازدارد . 

به طور کلی اگر دانشجو معلم از همه لحاظ برای شغل آینده آماده نشود ، موجب ملال و سردرگمی برای خود و دانش آموز می شود و معلم و دانش آموز از کلاس درس لذت نمی برند .

به طبع معلمی که از کلاس خود لذت نبرد موفق نخواهد شد و همچنین دانش آموزی که از تحصیل لذت نبرد ،پیشرفت نخواهد کرد . اجماع این موارد با هم در سطح وسیع کشوری نقصانی به جامعه وارد خواهد کرد که گاهی اوقات  جبران  ناپذیر نمی باشد.  بنابراین باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از زیان وارده انجام دهیم که از قبل آن منفعتی عاید جامعه شود . از همین حیث برای آمادگی دانشجو معلمان دوره های کارورزی طی 4 ترم پیش بینی شده است که دانشجو باید بطور مداوم در این جلسات که در هفته یک روز می باشد ، حاضر شود تا با شغل معلمی و شیوه برقراری ارتباط با دانش آموزان و روش تدریس و به طور کلی با مهارت های این شغل آشنا شوند . 

در کارورزی 4 ، ما دانشجویان باید یک فرایند را می گذراندیم که نقطه اوج آن در انتهای این بازه زمانی کلید می خورد . یعنی تدریس مستقل در حضور استاد راهنما .

 از ابتدا ما کار خود را با حضور در کلاس های درس جغرافیا شروع کردیم و به مشاهده پرداختیم .

در مرحله اول یعنی در کارورزی 1 و طی هفته های متمادی به مشاهده مشغول بودیم و بیشتر وقت خود را به مشاهده روش های تدریس می گذراندیم . در مرحله دوم یعنی در کارورزی 2 سعی کردیم روحیه همکاری را در خود تقویت کنیم و تلاش ما دانشجویان این بود که در دبیرستان با پرسنل و کادر اجرایی همکاری داشته باشیم .

در مرحله سوم و چهارم یعنی در کارورزی 3 و 4 نیز ما خود را برای تدریس مستقل در کلاس درس آماده کردیم . یعنی همه تجاربی که از طریق مشاهده و همکاری و همچنین تجاربی که از کارورزی 1 و 2 کسب کرده بودیم را باید به مرحله اجرا در می آوردیم تا می توانستیم یک تدریس مستقل و موفق داشته باشیم . گمان می رود که برای همه دانشجویان اوج کار همین تدریس مستقل می باشد حال خواه تدریس موفقی

داشته باشند و یا نداشته باشند . همانطور که از گفته های بالا بر می آید هدف مهم کارورزی 3 و 4  تدریس مستقل دانشجومعلمان بود

به طور کلی دانشجویان در دوره کارورزی با مهارت های کلاس داری  و روش های تدریس گوناگون و به طور کلی با تدریس مستقل آشنا شدند. 

 

 

 

 

اهداف کارورزی( 4) درس پژوهی:

 *ایجاد زمینه برای اشتراک گذاشتن دانش و تجربه دانشجو معلمان در مدرسه (تربیت معلم و کارورزی ، علی رئوف ، 1383)

*ارتقا انگیزه دانشجو معلمان در مطالعه منابع تخصصی برای توسعه و پرورش دانش و صلاحیت حرفه ای 

*تسهیل شرایط شکل گیری سازمان یادگیرنده با گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس 

*برقراری ارتباط مستقیم صاحب نظران و سیاست گزاران آموزشی با دانشجو معلمان 

*آگاهی از میزان تحقق اهداف آموزشی در کلاس درس و انتقال نتایج آن در برنامه ریزان درسی

*اصلاح و بهسازی مستمر آموزش در بلند مدت با تمرکز و توجه به فرآیند و تبیین نتایج یادگیری دانش آموزان

 در این کارورزی تلاش براین بود که دانشجومعلمان شیوه درس پژوهی را طراحی و اجرا کنند...

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امروزه به خاطر آن که واژه کارورزی کاربردهای فراوانی دارد، گاهی اوقات به سختی می توان منظورگوینده را از واژه کارورزی استنباط کرد. در حقیقت می توان هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود،کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی تبدیل می کند . دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می شود که نه تنها باعث افزايش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب  بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی ها و گرایش های خود در زمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند.در واقع می توان اصول نظری را به بهترین شکل در کلاس درس تدریس کرد اما روش های  ارتباطی واقعی را فقط از طریق تمرین و برخورد با مراجعه کننده می توان کسب کرد و در مرحله عمل است که کارورز قادر به برقراری ارتباط گفتاری یا کلامی و افزایش مهارت های ارتباطی گفتاری و غیر گفتاری خواهد شد.کارآمد شدن دانشجويان در هر زمینه ای و همچنین مهیا کردن آن ها برای اشتغال ، چیزی فراتر ازآموخته های نظری کلاس درس را می طلبد و نتایج مثبتی که

 

درس کارورزی 4نیزبا تمامی خاطرات شیرین رو به پایان نهاد.در این دوره چند ماهه کارورزی از یک سو در کنار دانش اموزان بودیم.

برای نیل به اهداف آموزش و پرورش، مهیا بودن دانش‌آموز به تنهایی کفایت نمی‌کند و معلم که رکن مهمی در آموزش و پرورش محسوب می‌شود نیز باید از آمادگی کافی برخوردار باشد. برای نیل به اهداف آموزش و پرورش، معلم باید روش‌های کارکردن صحیح با دانش‌آموزان را نیز بداند و در موضوع درس تخصص داشته باشد. معلمی که در درسش مسلط نیست، در کلاس احساس امنیت نمی‌کند و قدرت اداره کلاس را ندارد.

از نظر ابن سینا خردمند بودن، دینداری، باوقار بودن، با مروت بودن وآشنایی با تربیت انسان ویژگی های دیگر یک معلم خوب است.  

جان دیویی توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، قدرت هدایت ورهبری کلاس به سوی هدفهای مشخص وکنترل احساسات سلطه جویانه را از ویژگی های یک معلم خوب می دانند.

کارورزی4 این امکان را بوجود آورد تا نسبت به محیط واقعی و شرایط آموزشی حرفه خویش آگاهی های لازم را پیدا کنم.

شناخت دانش آموزان و و درگیر نمودن دانش آموزان با مطالب درسی و به چالش کشیدن آنها از دیگر تجارب من از کارورزی4 بود.

سال قبل به عنوان کارورز به کلاس درس رفته بودم و تجربه قبلی حضور در کلاس را داشتم.

 

 

توصیف مدرسه مجری (مدرسه عفاف)

مدرسه عفاف واقع درگرگان، خیابان رسالت ،کوچه سلطان العلما می‌باشد. تقریباً تمامی کلاس‌ها طبق استاندارد رسمی 20 متری بودند، البته برخی کلاس‌ها کوچک‌تر از حد معمول میباشند .مدرسه هوشمند نبود و اکثر کلاس‌ها با تخته وایت برد یا تخته سیاه همراه است.مدرسه از لحاظ امکانات آموزشی مجهز به جدیدترین وسایل کمک آموزشی نمی‌باشد.  به طور کلی مدرسه تمیز و مرتب بود. تمامی اتاق‌ها عاری از خاک گرفتگی یا بهم ریختگی، حتی به صورت جزئی بود. تمام قفسه‌های کتاب منظم و مرتب بود. دکورها، اصلا شلوغ و آزاردهنده نبودند.

رنگ مدرسه شاد و به رنگ‌های بنفش و... میباشد..حیاط مدرسه در اندازه ی بزرگ، دارای بوفه، فاقد آب‌سردکن، وسایل ورزشی و تفریحی، نیمکت برای نشستن بود فضای سبز هم در حد بسیار کم تعبیه شده بود.

تلاش می‌کردند.

مفاهیم کلیدی :

طراحی آموزشی ،درس پژوهی ،تعلیم و تربیت

 

هدف(چالش ذهنی) کارورز

انتظار دارم باشیوه ی تدریس خانم اسلامی و کادر مدرسه عفاف آشنا شوم و این آشنایی مقدمه کسب تجربه و درنهایت اجرای موفق طرح درسم در این ترم شود.

 

 

پیش بینی ها

رخداد ها/ وقایع

تأملات

ساعت اول

پیش بینی میکنم دبیر تدریس و از دانش آموزان امتحان بگیرند .من هم جای دبیر بودم ضمن تدریس پرسش هر جلسه کلاسی را داشتم.

 

برخورد صمیمانه با مدیر ومعاونت مدرسه و البته برخورد سرد یکی از کارکنان دبیرستان

درس 9 تدریس شد که فقط 4 صفحه درس امروز بود . درباره ی نمره و امتحان اسفند توضیح دادند .

ویژگی اخلاقی خانم اسلامی :

مدارا کردن ،صبور بودن ،از صدای آروم استفاده میکنند ،سخت گیر هستن .

وارد کلاس خانم اسلامی شدیم و همراه خود صندلی بردیم و گوشه ی کلاس نشستیم .

سوال مهم توسط خاتم اسلامی بلند گفته میشود .

فقط 4،5 نفر مشتاق ادامه تحصیل هستند

توزیع قرص ویتامین د در کلاس

اتفاقات پیش بینی شده رخ داد.

به نظر میرسد که مدرسه عفاف یک مجموعه هست که همه اعضای این مجموعه در پیشبرد اهداف مجموعه دست به دست هم داده اند

ساعت دوم

پیش بینی میکنم خانم اسلامی از روش های تدریس متنوع استفاده نمایند چون از شیوه ی خوب تدریس ایشان بسیار تعریف شنیده ام و اگر بجای ایشان بودم همین گونه تلاش و کوشش میکردم تا بهترین تدریس را داشته باشم

 

سوم انسانی

درس 11 و 12 امتحان

ابتدا فرصت برای مطالعه داده شد و بعد امتحان کتبی برگزار گردید .

انجام تمام وظایف دبیری توسط خود شخص خانم اسلامی صورت میپذیرد.)

موقع امتحان صندلی ها جابجا شدند .

استفاده از پشت برگه های امتحانی برای دانش آموزان

میز معلم کنار بخاری قرار داده شده است

معلم عینکی است

خانم اسلامی به هیچ عنوان وقت را تلف نمیکنند و منضبطانه به انجام مسئولیت خود میپردازند .توزیع قرص آهن در کلاس

کلاس گرم است . لوله بخاری کاملا غیر استاندارد میباشد

معلم گوشی خود را بعد از امتحان به درخواست یکی از دانش آموزان برای جست و جوی مطلبی به دانش آموز دادند .

اتفاقات پیش بینی شده رخ داد.

یکی از موضوعاتی که معلمان باید به آن توجه داشته باشند این است که اخلاقیات نیز به اندازه دانش مهم است (مدیران و اخلاق اسلامی –قم –بوستان کتاب ، حسین زاده 1385).

 

ساعت سوم

حضور در دفتر دبیرستان و آشنایی با کادر اجرایی مدرسه

بازگشت به مرکز

به دلیل لزوم حضورر ما در مرکز ،با اجازه ی استاد راهنما به مرکز بازگشتیم

توصیه‌های معلم راهنما :

1-در کلاس درس تک تک شاگردان خود را مورد توجه قرار دهیم وحتی نگاه خود را به طور مساوی بین دانش آموزان تقسیم کنیم.

2-به دانش آموزان مسئولیت هایی بسپارید ونظرات دانش آموزان را پذیرا باشیم.

توصیه‌های استاد راهنما :

1-روی تخته وایت برد هرمطلبی را ننویسیم بلکه فقط مطالب مهم وضروری را آن هم به صورت دسته بندی شده یادداشت کنیم

2-اختصاص دادن وقت به هر موضوع با توجه به اهمیت آن موضوع باشد.

 

تأملات/ دیدگاه کارورز :

آن‌چه آموختم:

1-بعضی از مباحث جغرافیا را می توان با استفاده از روش سخنرانی تدریس کرد و دراغلب موارد باید هم سخنرانی کرد وهم دست به قلم شد

2-فراهم آوردن محیطی برای یادگیری و (تا جایی که زمان اجازه دهد) بحث وگفت وگو.

3-معلم باید به نقاط قوت وضعف دانش آموز خود پی ببرد( از طریق سنجش آغازین در ابتدای هر فصل)

پرسش‌هایی که باید به آن پاسخ دهم:

1-معلم چگونه می تواند دانش آموزی خود شکوفا وخلاق تربیت کند؟

2-آیا معلم می تواند در تمام لحظات از جزوه ویاکتاب درسی استفاده کنند ؟

 

استاد راهنماي تخصصي:

سرکار خانم روشندل

استاد راهنماي علوم تربيتي:

سرکار خانم کلاتی

 

مفاهیم کلیدی:

توان اقتصادی ایران .کشاورزی- صنعت -معدن

 

سوالات اساسی:

برای تدریس توان های اقتصادی ایران باید از چه روش ها و شیوه هایی استفاده کرد بطوریکه مفهوم اصلی درس نهادینه شود؟

برای اموزش توان های اقتصادی باید از چه ابزاری استفاده کرد؟

چگونه مطالب مربوط به کشاورزی، صنعت و معدن را به دانش آموزان آموزش داد؟

برای آموزش توان های اقتصادی در ایران از چه مفاهیمی می توان استفاده کرد؟

شایستگی :

 دانش آموزان در انتهای تدریس میتوانند با شناخت و درك صحيح از ظرفيت هاي محيط (طبيعي و انساني ) ،به توسعه و پيشرفت اقتصادي دسترسي پيدا كنند .

 

ملاکها و سطوح عملکرد:

سطح۳

نقش توسعه پايدار و فعاليت هاي اقتصادي در چگونگی زندگی انسان

سطح۲

عوامل موثر در فعاليت هاي اقتصادي ايران و مفهوم توسعه پايدار   

سطح۱

 تعریف

توان اقتصادي

مواد /

منابع یادگیری

محدوده زمانی

شرح تکالیف یادگیری /

تکالیف عملکردی به تفکیک

مراحل

مراحل یادگیری

کتاب دهم متوسطه و

پرسش و پاسخ

۵

با دانش آموزان رابطه ی تعاملی برقرار کرده و با پرسش چند سوال درباره ی فعاليت هاي اقتصادي ايران موضوع درس را مشخص خواهم کرد.

برقراری ارتباط

 شادمانه و با لبخند وارد کلاس می شوم و به دانش آموزان سلام می کنم و جویای احوال آنها می شوم.حضور و غیاب را انجام می دهم.

پس از خواندن سوره ی حمد توسط دانش آموزان تدریس را انجام می دهم.

فرآیند هدایت و ارائه بازخورد

در مرحله ی برقراری ارتباط با توجه به متن درس سوالاتی از دانش آموزان میپرسم  تا برای ورود به درس آمادگی پیدا کنند و نظرها و ايده هاي خود درباره ي فعاليت اقتصادي ايران را ابراز نمايند.

تحلیل و تفسیر

ارائه عكس در پاورپوينت

۵

با نشان دادن عكس هایی از انواع فعاليت های اقتصادي در ايران  و عوامل موثر بر توسعه ي پايدار از دانش اموزان می  خواهم درمورد فعالیت های اقتصادی که در محل زندگیشان صورت میگیرد برای دوستانشان مطالبی را ارائه دهند.

تجربه کردن

دانش آموزان بعد از مشاهده ی عكس ها ،توانستند انواع فعاليت هاي اقتصادي در ايران را به خوبی تشخیص دهند. و همچنین دانش آموزان درمورد سوال پرسیده شده همکاری خواهند داشت و این عمل باعث میشود از انواع فعالیت ها در هر مکان آشنا شوند.

فرآیندهدایت و ارائه بازخورد

استفاده از جذابيت ديد بصري  با توجه به موضوع تدريس با هدایت دانش آموزان  به شناخت صحیح از توسعه پايدار و فعاليت هاي اقتصادي در ايران .

تحلیل و تفسیر

کتاب درسی

۳۰

برای آموزش مفهوم توان اقتصادی از روش نمایش و پرسش و پاسخ در حین ارائه درس، تدریس صورت میگیرد.

به کاربستن

در حین تدریس با استفاده از پاورپوینت تصاویر مربوط به موضوع درس را برای دانش آموزان نمایش می دهم و همپنین در حین تدریس با پرسش و پاسخ کلاس را پیش می برم.

فرآیند هدایت و ارائه بازخورد

استفاده از پاور پوینت موجب جذاب تر شدن تدریس و توجه بيشتر دانش آموزان به درس گردیده و دانش آموزان تجربه ي يك تدريس با هيجان را درك ميكنند. بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد.اموزش را با قدرت بیشتری برای همه عملی می سازد.و همچنین پیوستگی افکار را موجب می شود.

و همپنین روش پرسش و پاسخ روشی است که معلم بوسیله ی آن شاگرد را به تفکر دربارهی مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می کند. دانش در طبیعت افراد وجود دارد بنابراین معلم زمینه را مساعد میکند و به شاگرد کمک می کند تا خود به دانش مورد نظر برسد.

تحلیل و تفسیر

دانش آموزان

 

 

۵

 

پس از گروه بندی دانش آموزان از آنها میخواهم پیامد های مثبت و منفی ناشی از اجراي توسعه ي پايدار و انواع فعاليت هاي اقتصادي در ايران را مورد بررسی و بحث قرار دهند.

 

به اشتراک گذاشتن

کلاس کد 6

چهارم انسانی

وارد کلاس خانم اسلامی شدیم و همراه خود صندلی بردیم و گوشه ی کلاس نشستیم .

خانم اسلامی به دانش آموزان گفتن که آیا از نمره هاتون راضی هستین ؟ دانش آموزان گفتن : بله ... خانم اسلامی هم گفتن که یک نفر نمره اش بد شده که نتونسته تقلب کنه ...L

درس 9 تدریس شد که فقط 4 صفحه درس امروز بود . خانم اسلامی درباره ی نمره و امتحان اسفند توضیح دادند .

ویژگی اخلاقی خانم اسلامی :

مدارا کردن ،صبور بودن ،از صدای آروم استفاده میکنند ،سخت گیر هستن .

فضای کلاس :

فضای خالی .تعداد دانش آموزان 21نفر است .رنگ دیوار بسیار نامناسب است .تخته وایت برد.بخاری و پنکه .دو لامپ مهتابی از 4 تا روشن است .23صندلی یک نفره دارد .میز معلم آهنی است .چوب لباسی جالب .پنجره ی 6 تیکه در کلاس هست.(نیم متری ).رنگ شده .دو روزنامه بر دیوار با پونز چسبانده شده .عکس امام و رهبری بالای تخته نصب گردیده است . .لوله کشی سطحی و مشخص است .دو کاغذ داخل کاور بر روی دیوار نصب گردیده است.از روبت دیوار گچش بر آمده است .یک کاغذ که با محتوای تسلیت شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها ) است بر روی تخته وایت برد زده شده

بهتره موقع تدریس ،همه سکوت کنند تا درس مرور بشود .سوال مهم توسط خاتم اسلامی بلند گفته میشود .

فقط 4،5 نفر مشتاق ادامه تحصیل هستند .

کتاب معلم به روز باشد بخاطر هماهنگی با دانش آموزان

توزیع قرص ویتامین د در کلاس

-----------------------------------------------------------

(حضور خانم کلاتی در زنگ تفریح)

زنگ دوم :

کد 4

سوم انسانی

درس 11 و 12 امتحان گرفته شد.

دو نفر سر کلاس حاضر شدیم .

ابتدا فرصت برای مطالعه داده شد و بعد امتحان کتبی برگزار گردید .

نمره را خود معلم مینوشت و اعتماد به دانش آموزان ندارد و این به نظرم عالیست (انجام تمام وظایف دبیری توسط خود شخص خانم اسلامی صورت میپذیرد.)

موقع امتحان صندلی ها جابجا شدند .

استفاده از پشت برگه های امتحانی برای دانش آموزان نمونه ی اخلاق پسندیده ی جلوگیری از اسراف میباشد.

یک نفر چپ دست میباشد .

کلاس دارای وسایل گرمایشی و سرمایشی قدیمی است (استفاده از بخاری و پنکه) . کلاس دو مهتابی  دارد که یکی روشن است و دو تا لامپ کم مصرف نیز دارد .تخته کلاس وایت برد است . کنار تخته صلوات خاصه حضرت زهرا نصب گردیده است  و بر روی برگه ای دیگر ،برنامه ی کلاسی میباشد .

همچنین بر کاغذ دیگری که آن سوی تخته است ،عرض تسلیت شهادت میباشد .

تعداد دانش آموزان این کلاس 27 نفر میباشد که یک نفر غایب دارند .

دو پنجره بزرگ 6تیکه حفاظ دار، دارد . میز معلم آهنی است.

@&J                              تدریس خانم محدثه عباسی                           @&J

 

بعد از هماهنگی های لازم و مرور آمادگی‌ها و چک کردن لوازم لازمه مثل لب تاپ و غیره با آژانس به مدرسه رفتیم.

هنگام ورود به مدرسه با نام و یاد خدا قدم برداشتیم و از خدای منان طلب مدد نمودیم.

از حیاط مدرسه که میگذشتیم ماشین های دبیران که جلوی ساختمان مدرسه پارک بودند را دیدیم و در حیاط مدرسه هم گروه‌هایی از دانش آموزان حضور داشتند که مشغول خواندن درس بودند.

و از آن جایی که زنگ تفریح نبود متوجه شدیم یکی از دبیران دانش آموزان خود را به حیاط آورده است .

با نشاط وارد ساختمان مدرسه شدیم و به دفتر مدیر رفتیم تا مدیرمدرسه را در جریان حضورمان قرار دهیم خانم قاسمی مدیر مدرسه شرایط را برای حضور ما در کلاس فراهم کردند.

لوازم لازم ما، ویدیو پروژکتور ،سه راه برق بود که مدیر محترم این لوازم را برای ما فراهم کرد .

@&J                                تدریس خانم سمیرا اسحاقی                            @&J

زنگ تفریح دوم خورده شد و ما وسایل کمک آموزشی را از کلاس سوم انسانی جمع نمودیم و کلاس را با همان نظم اولیه تحویل دادیم و  خارج شدیم .

همگی ضمن عرض خداقوت به خانم عباسی و تشویق ایشان بابت تدریس خوبشان به تقسیم کار برای تدریس خانم اسحاقی پرداختیم.

خانوم اسلامی نیز در اولین زنگ تفریح حضور ما ، با چایی در دفتر معلمان از ما پذیرایی نمودند تا خستگی تدریس را از دوشمان کم کنند.

زنگ خورد و همگی به پایه دهم رفتیم و ویدیو پروژکتور را آماده نمودیم و طبق تقسیم کار صورت گرفته هر کدام به انجام وظیفه خود مشغول شدیم.

و خانوم اسلامی بین دانش آموزان نشستند خانوم اسحاقی بعد از ورود و سلام و علیک و حضور و غیاب به طرح سوال پرداختند تا دانش‌آموزان را درگیر نمایند و بعد وارد موضوع تدریس شدند.

 تدریس ایشان همراه پاورپوینت بود و اینکه ایشان در زمینه تدریس دانش آموزان را گروه بندی نمودند و تعامل بسیار بالا و خوبی با دانش آموزان داشتند و در این گروه بندی و دادن تکالیف سر کلاس به سوال های دانش آموزان نیز پاسخگو بودن و به هر کدام از دانش آموزان نیز سر می‌زدند و همچنین فعالیت های کتاب را دانش آموزان در گروه هایشان حل نمودند .

 

@&J                               تدریس خانم مائده احمدیان                              @&J

با نام و یاد خدای مهربان و آمادگی کامل با آژانس از دانشگاه به سمت مدرسه حرکت کردیم.

هنگام ورود ما طبق همان روال هفته گذشته ماشین‌های دبیران جلوی ساختمان مدرسه پارک بودند.

و تعدادی از دانش آموزان در حیاط به صورت گروهی نشسته بودند و بعضی مشغول درس خواندن و بعضی مشغوله صحبت بودند .

با آمادگی کامل و انرژی مثبت فراوان وارد ساختمان مدرسه شدیم بعد از اطلاع حضورمان به مدیر و درخواست ویدیو پروژکتور و تهیه وسایل کمک آموزشی و تقسیم کار صورت گرفته، منتظر زنگ تفریح ماندیم زنگ تفریح خورد و ما میزبان حضور خانوم کلاتی استاد راهنمایمان شدیم.حضور خانم کلاتی به ما قوت قلب داد و انرژی مثبت بیشتری از جانب ایشان دریافت نمودیم .ایشان با مهربانی و راهنمایی های به جای خود همواره موجب بهتر عمل کردن ماه در امر تدریس مان گردیدند خانوم کلاتی برای صحبت با خانم قاسمی و خانم اسلامی به دفتر مدرسه رفتند و ما نیز برای آماده کردن کلاس برای تدریس به کلاس سوم انسانی رفتیم.

 

 


 

 

گزارش روایی جلسات توجیهی در ترم هفت به عنوان آخرین گزارش کارورزی مان ،کمر همت خود را برای انجام کارورزی و در اولین جلسه توجیهی شرکت کردیم.

اولین جلسه کارورزی در سالن فارابی دانشگاه راس ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز دوشنبه برگزار گردید که هر دو استاد "سرکار خانم کلاتی و سرکار خانم روشندل" اداره جلسه را برعهده داشتند.

ابتدا ضمن تقسیم بندی و حضور و غیاب دانشجویان به شرح وظایف ما در این ترم پرداخته شد که بخشی را خانوم روشندل راهنمایی کردند و بخشی نیز خانم کلاتی توضیح دادند.

 

11/12/95

 

 

 

 

 

 

جلسه توجیهی برای توضیح نقشه ذهنی از ساعت 9:15 تا ۱۱ روز چهارشنبه در کلاس کد چهار تشکیل شد و خانم کلاتی ضمن ارائه نمونه‌هایی، خود ایشان گام به گام نقشه ذهنی را به ما یاد دادند و مهلتی در اختیارمان قرار دادند تا نمونه ای از نقشه ذهنی را گروهی تهیه نماییم و به رفع اشکال کارهایمان و پاسخ به سوالاتمان پرداختند.

 

موقعیت فیزیکی کلاس

درب ورودی کلاس به رنگ کرمی وازجنس چوب بوده است ودرب به سمت داخل بازمی شود.کف اتاق موزاییک بود و  نیمکت  به تعداد دانش آموزان در کلاس وجود دارد ودانش آموزان برروی نیمکت های تک نفری می نشینند.دیوار کلاس به رنگ سفید رنگ آمیزی شده بود.

تعداد یک عدد میز و یک عدد صندلی ،مخصو

 

در یک نگاه اجمالی از وضعیت و امکانات مدرسه:

 

نام مدرسه

عفاف

موقعیت جغرافیایی

واقع درگرگان

شهر

گرگان

تعداد ساختمان

یک ساختمان آموزشی

تعداد طبقات

یک طبقه

سیستم گرمایشی و سرمایشی

بخاری و پنکه موجود می باشد

کتابخانه

دارد(در سطح متوسط)

نمازخانه

دارد

 

 

متن دفاعیه آماده نموده اینجانب بشرح زیر میباشد:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اینجانب        ،دانشجوی دبیری جغرافیا ،با شماره دانشجویی        ،کارورزی 4 را در نیمسال تحصیلی زمستان و بهار95-96 گذرانده ام.

بنده سعی خود را نموده ام تا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه مند و مشتاق گردند و این علاقه مندی تنها صرف مطالعه و پاس کردن درس جغرافیا به عنوان واحد درسی نباشد و به عنوان درس کاربردی، به آن دیده شود.

بنده 3 جلسه در مدرسه حضور پیدا کردم

  قیمت: 52,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: گزارش كارورزي حضور مدرسه براي دانشجويان فرهنگيان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته علوم تربیتی (کارآموزی_و_گزارشات)

تعداد مشاهده: 495 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:12,521 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروش فایل با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را تشکیل داده است که با افزایش فروشگاه های آنلاین شاپ در کسب کارهای اینترنتی روند درآمد این صعنت را صعودی کرده است.
حال رایگان بستری مناسب برای راه اندازی کسب کار اینترنتی شما آماده شده که امکان فروش محصولات دیجیتالی، مجازی و... وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

80,917 بازدید امروز
187,004 بازدید دیروز
362,856,980 بازدید کل
36,746 فروش موفق
8,790 تعداد فروشگاه
45,987 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل