بررسی عوامل موثر در جذب ترافیک پستی بسته کوچک

پروژه  بررسی عوامل موثر در جذب ترافیک پستی بسته کوچک ، به همراه منابع

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کیفیت... 1

پيشگفتار: 2

تاريخچه كيفيت... 5

تعريف كيفيت : 7

تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي : 8

تعريف كيفيت مبتني بر محصول : 8

تعريف كيفيت مبتني بر مصرف كننده : 8

تعريف كيفيت مبتني بر توليد : 9

تعريف كيفيت مبتني بر ارزش : 9

كيفيت ، غذاي سحر آميز. 9

كيفيت در عرصه خدمات پستي : 11

پنج ويژگي دركيفيت... 12

كيفيت يعني انجام كار درست و صحيح.. 14

كيفيت يك طريقه زندگي است... 14

تعريف خدمت  : 15

طبقه بندي خدمات : 15

منشاء خدمت: 15

حضوري يا غير حضوري.. 16

براساس نياز يا خواست مشتري : 16

هدف ارايه كننده خدمت : 16

ويژگي هاي خدمات  : 16

الف –غیر قابل لمس بودن. 17

ب-تفکیک ناپذیری.. 17

ج-تغییر پذیری.. 18

د-غیر قابل انباشت بودن. 18

تعريف مشتري در فرهنگ كيفيت : 18

خدمات مشتريان : 19

طبقه بندي مشتريان در پست  : 20

مشتریان اتفاقی و موردی.. 20

مشتریان آبونمان. 20

مشتری راضی.. 21

مشتری نا راضی.. 21

مشتری خشمگین.. 22

مشتری شاد. 22

مشتری به وجد آمده(شیفته) 22

مدیریت خدمات... 23

نگرش به کیفیت خدمات... 24

كيفيت خدمات... 25

تئوري شكاف خدمات : 27

نشان دادن علاقه به مشتری: 29

چرا كيفيت خدمات دشوار است ؟. 29

موانع بهبود كيفيت خدمات... 30

فقدان قابليت رؤيت... 30

مشكلات در تخصيص مسئوليت خاص.... 31

الزامات زماني براي بهبود كيفيت خدمات... 31

نامعين بودن ارایه. 31

قابلیت اعتماد : 31

میزان پاسخگویی و جوابگو بودن : 31

درجه اطمینان بخشی و تضمین خدمات : 32

تفاهم  و درک داشتن : 32

محسوس بودن : 32

سهولت دسترسی به خدمات : 32

ارتباطات : 32

صلاحیت : 32

تواضع و ادب : 32

اعتبار داشتن و قابل قبول بودن: 32

رقبا : 32

ساختار سازمانی.. 33

اهميت كيفيت در ارايه خدمات به مشتريان. 33

رابطه بين رضايت و كيفيت... 35

انتظارات مشتريان. 36

شرايط رقابتي.. 37

عوامل تغييرات محيطي.. 37

ماهيت خدمات... 37

عوامل درون سازماني.. 37

مزاياي ناشي از كيفيت خدمات... 38

چرخه كيفيت خدمات... 38

نظريه پردازان  كيفيت... 39

ادوارد دمينگ... 39

اصول 14 گانه ادوارد دمينگ... 39

ژوزف جوران. 41

توصیه به مدیران : 42

فيليپ كرازبي.. 43

بيل كانوي.. 46

وي ابزار هاي كيفيت را شامل : 46

شش وسیله برای بهبودکیفیت: 46

نمودار سازي آماري؛ 47

فصل دوم. 48

تعرفه ها 48

پست در ایران. 49

پست مدرن سفید. 50

زبان رسمی اتحادیه : 53

احکام اتحادیه : 53

نهاد های اتحادیه : 54

امور مالی اتحادیه : 54

قبول مرسولات : 55

آماده سازی مرسولات : 56

ارسال مرسولات : 56

توزیع مرسولات : 56

ویژگی های یک پست خوب و پیشرفته : 57

انواع مرسولات پستی : 58

لفاف : 59

آدرس نویسی : 60

انواع سرویسهای پستی : 60

تاثیر پست در زندگانی مردم یک کشور : 61

فصل سوم. 62

زیر ساخت های اداره پست... 62

مقدمه 63

معرفی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران. 63

اهداف کمی (برنامه چهارم توسعه) 65

عملکرد پست در دولت نهم. 65

الف)رشد شاخص های پستی.. 65

ب) توسعه فناوری‌های پستی.. 65

ج‌)......... ارایه وگسترش خدمات پستی.. 66

د)مشارکت در طرح‌های کلان ملی(حاکمیتی نظام) 67

و) گسترش و ترویج فرهنگ تمبر. 68

ز) فعالیت‌های علمی و آموزشی.. 68

ز) حضور و مشارکت فعال در مجامع پستی بین‌المللی و منطقه‌ای.. 69

جدول ارزیابی عملکرد تجمعی.. 69

کارشناس مسئول امور پستی ( بررسی عملیات بین الملل ) 75

کارشناس مسئول امور پستی ( تحلیل آمار و درآمد ) 77

کارشناس امور پستی ( تحلیل آمار و در آمد ) 77

کارشناس مسئول امور پستی ( بررسی بی ترتیبهای  و پیگیری ) 78

کارشناس امور پستی ( مسئول خطوط پستی ) 81

کارشناس مسئول امور پستی ( مسئول بررسی عملیات بین الملل ) 82

کارشناس  امور پستی ( مسئول طراحی خدمات خودرویی ) 82

متصدی امور دفتری.. 85

فصل چهارم. 87

وجود صنعت... 87

اهمیت حسابداری.. 88

تعریف حسابدای.. 88

مراحل حسابداری.. 88

دفتر اداری.. 89

مباحث و رشته های تخصصی حسابداری.. 90

پاره ای از مفاهیم و اصطلاحات عمومی.. 91

دارائی.. 91

بدهی.. 91

سرمایه. 91

هزینه. 91

درآمد. 91

عملکرد. 92

سود و زیان. 92

ترازنامه. 92

دوره مالی.. 92

نتیجه عملیات... 92

وضعیت مالی.. 92

صورتهای مالی.. 93

برخی از اصول و موازین متداول حسابداری.. 93

اصل ادامه فعالیت... 93

اصل اندازه گیری ( سنجش اعداد ) 93

اصل تفکیک شخصیت از شخصیت حقوقی.. 93

اصل واقعیت... 94

اصل توازن دارائی ها یا بدهی ها و سرمایه ( معادل سرمایه ) 94

استانداردهای حسابداری.. 94

دارائی جاری.. 96

دارائی ثابت... 96

مشخصات دارائی ثابت... 97

طبقه بندی و انواع دارائی ثابت... 97

طرق تحصیل دارائی ثابت... 97

استهلاک دارائی ثابت... 98

علل استهلاک دارائی ثابت... 98

امین اموال. 99

وظایف امین اموال. 99

دفتر اموال. 100

درآمد. 100

کلیات... 101

بخش اول – درآمد نقدی.. 101

بخش دوم – درآمد نسیه. 102

بخش سوم – جمع آوری وجوه و تنظیم مدارک... 103

بخش چهارم – پیش دریافتها 104

بخش پنجم – اوراق بهادار. 104

قیمت تمام شده خدمات و مرسولات پستی.. 105

روال کار اداره پست شهرستان گنبد کاووس... 107

صدور سند حسابداری : 110

کسورات حقوق کارکنان. 112

آژانس پستی ( Postal agent ) : 113

اعلامیه دریافت یا قبض دوم ( Advice of delivery ) : 113

ابطال تمبر ( Cancellation of a postage stamp )  : 113

اداره پست ( Postal Administration )  : 113

اکسپرس ( Express )  : 113

امانات پستی ( Postal Parcels ) : 114

امانت عادی ( Ordinary Parcel ) : 114

امانت هوائی ( Air Parcel ) : 114

باجه پستی ( Post Office Counter ) : 114

تجزیه ( Sorting ) : 114

جدول نرخها ( Scale of Postal Charges ) : 114

تقطیع ( Street Sorting ) : 115

تمبر پست ( Postage Stamp ) : 115

حق بیمه ( Insurance fee ) : 115

لفاف ( Packing ) : 115

لیاس ( Bundle ) : 115

فصل پنجم. 116

وجود مراکز دانشگاهی.. 116

پست و مشتریان : 117

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ( سازمان سنجش آموزش کشور ) 117

آزمون ها سراسری دانشگاه ها 117

آزمون تحصیلات تکمیلی.. 118

آزمون سراسری دانشگاه پیام نور. 118

آزمون کارشناسی ارشد. 118

آزمون جامع علمی – کاربردی.. 119

دانشگاه آزاد اسلامی.. 119

آزمون سراسری.. 119

شرکت مخابرات... 119

خدمات ثبت نام و توزیع قبوض تلفن همراه و ثابت : 119

توزیع سیم کارت تلفن همراه 119

نیروی انتظامی.. 119

ثبت نام و توزیع دفترچه مشمولین آماده به خدمت نظام وظیفه. 119

ارائه خدمات گذرنامه. 120

خدمات خودرویی.. 120

وزارت کار و امور اجتماعی.. 120

ثبت نام جویندگان کار. 120

طرح پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی.. 121

قبول شکایات مشمولین قانون کار. 121

وزارت کشور سازمان ثبت احوال. 121

توزیع کارت ملی.. 121

وزارت آموزش و پرورش... 121

تاییدیه تحصیلی پایاندوره های تحصیلی.. 121

وزارت امور خارجه. 122

تایید اسناد وزارت امور خارجه. 122

وزارت بازرگانی.. 122

توزیع کالابرگ شهری ، روستایی و عشایری.. 122

امور متفرقه. 122

پست آبونمان. 122

پست اشتراک... 122

پست نشر. 123

امور دبیرخانه ای.. 123

توزیع قبوض دولتی.. 123

قبول وجوه قبوض دولتی.. 124

خرید و فروش اینترنتی ( cash on delivery ) 124

خدمات کار با اینترنت... 125

فصل ششم. 135

اکترونیک... 135

تجارت‌ الكترونيك‌ چيست؟. 136

تعاريف‌ تجارت‌ الكترونيك‌ 136

پيدايش‌ تجارت‌ الكترونيك‌ 138

چارچوب‌ نظري‌ 139

امور تجاري‌ درون‌ سازمانها 140

فناوريهاي‌ پشتيباني‌كننده‌ 142

فناوريهاي‌ مخابراتي‌ و ارتباطي‌ 143

شبكه‌ اينترنت‌ 143

چگونگي‌ عرضه‌ اطلاعات‌ 147

سطوح‌ تماس‌ با اينترنت‌ 147

آدرسهاي‌ اينترنت‌ 148

اطلاعات‌ در صفحات‌ وب‌ 149

اينترنت‌ها و اكسترانت‌ها 150

ابزارهاي‌ اجرايي‌ و عملياتي‌ 152

مبادله‌ الكترونيك‌ داده‌ها 152

كسب و كار الكترونيك... 155

تجارت الكترونيك... 155

تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك... 156

انواع كسب و كار الكترونيك... 157

شيوه هاي كسب و كار الكترونيك... 157

چارچوب تحليلي.. 159

نتيجه گيري.. 162

منابع: 163 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: فهرست مطالب فصل اول 1 کیفیت 1 پيشگفتار: 2 تاريخچه كيفيت 5 تعريف كيفيت : 7 تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي : 8 تعريف كيفيت مبتني بر محصول : 8 تعريف كيفيت مبتني بر مصرف كننده : 8 تعريف كيفيت مبتني بر توليد : 9 تعريف كيفيت مبتني بر ارزش : 9 كيفيت
دسته بندی: گزارش های کار » مدیریت

تعداد مشاهده: 1036 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word.doc

تعداد صفحات: 174

حجم فایل:1,226 کیلوبایت


فایل های دیگر این دسته

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

92,739 بازدید امروز
338,639 بازدید دیروز
180,582,779 بازدید کل
29,068 فروش موفق
2,137 تعداد کاربران
41,664 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا