بررسي رابطه علي بين اهرم مالي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

صداقت اعتبار ماست

فايل فاقد منبع دهي انتهاي مي باشد

بررسي رابطه علي بين اهرم مالي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مناسب فصل دوم پايان نامه و كارهاي تحقيقاتي

فهرست

2-1- مباني نظري تحقيق.. 3

2-1-1- ساختار سرمايه. 3

2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمايه. 3

2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمايه: 5

2-1-1-2-1- عوامل داخلي موثر بر ساختار سرمايه. 5

1- تأمين نيازهاي مالي موقت از طريق منابع كوتاه مدت.. 5

2- درجه ريسك... 5

3- افزايش سود سهامداران. 6

4- از دست دادن كنترل عملياتي.. 6

5- انعطاف‌پذيري آتي.. 6

2-1-1-2-2- عوامل خارجي مؤثر بر ساختار سرمايه. 7

1 . سطح کلی فعالیت واحد تجاری.. 7

2 . سطح نرخ بهره 7

3 . سطح قیمت سهام. 8

4 . دسترسی به منابع مالی در بازارها 8

5 . سیاست مالیات بر سود و بهره 8

2-1-1-3- تجزيه و تحليل ساختار سرمايه. 9

ريسك تجاري: 9

ريسك مالي: 10

2-1-1-4- معيارهاي ساختار سرمايه. 11

الف: نسبت كل بدهي‌ها به سرمايه: 11

ب: نسبت كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها: 11

2-1-1-5- نظريات مختلف پيرامون ساختار سرمايه. 12

1- ديدگاه سود خالص... 12

2- ديدگاه سود خالص عملياتي.. 13

3- ديدگاه سنتي.. 15

4- نظريه موديلياني و ميلر. 16

5- تئوري توازي ايستا 17

6- تئوري ترجيحي.. 19

2-1-1-6- ساختار سرمايه و عدم تقارن اطلاعاتي.. 20

2-1-1-7- كنترل نهايي تصميمات مربوط به ساختار سرمايه. 21

2-1-2- عدم تقارن اطلاعاتي.. 23

2-1-2-1- تئوري عدم تقارن اطلاعاتي.. 23

2-1-2-2- معيارهاي عدم تقارن اطلاعاتي.. 26

2-1-2-3- مفهوم شكاف قيمتي.. 28

2-1-2-4- اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش... 31

2-1-2-4-1- هزينه پردازش سفارش... 32

2-1-2-4-2- هزينه نگهداري موجودي.. 32

2-1-2-4-3- هزينه انتخاب نادرست.. 32

2-2- پيشينه تحقيق.. 37

2-2-1- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور 37

2-2-2- تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 43

2-2-3- خلاصه تحقيقات انجام شده 46

2-3- چارچوب مفهومي تحقيق.. 51

 

 

 

 

2-1- مباني نظري تحقيق

در اين بخش از فصل دوم به مباني نظري تحقيق پرداخته خواهد شد. مباني نظري اين تحقيق در دو بحث زير بيان خواهد شد:

مبحث اول ساختار سرمايه مي‌باشد كه در اين قسمت به بيان تاريخچه مختصري از تئوري‌‌هاي ساختار سرمايه و... خواهيم پرداخت.

در مبحث دوم اين بخش نيز به عدم تقارن اطلاعاتي و تئوري‌هاي مرتبط آن خواهيم پرداخت و متغيرهاي پايه و اساسي در مدل مفهومي تحقيق كه شامل تجزيه و تحليل اساسي و فني مي‌باشد در اين بخش به صورت كامل و جامع بيان خواهد شد.

2-1-1- ساختار سرمايه

2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمايه

   هامپتون ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها شرکتها تامین مالی دارائیهای خود را انجام می دهند.(Hompton , John ; 1998 : 33)

   ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت می باشد. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است. این ترکیب که ساختار بهینه مالی نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نیز حداقل می سازد. به عبارتی می توان گفت ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می باشد که به وسیله آن دارایی های شرکت تأمین مالی شده است. به عبارت  دیگر به ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه شرکت گفته می شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می باشد. (خشنود، 1384)

   هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. ساختار سرمایه را می توان یکی از عوامل موثر بر ثروت سهامداران تلقی نمود.اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر کند ، نقطه سربه سر مالی و درجه اهرم مالی مالی آن بالا خواهد رفت.به علاوه اگر شرکت به نرخ بازده ای بیش از نرخ بهره دست یابد ، سود هر سهم آن افزایش خواهد یافت ؛ در غیر این صورت ، سود هر سهم کاهش می یابد در نتیجه ، مدیران مالی توجه خود را به آثار روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف می کنند. و از این طریق اثر ساختارهای مختلف سرمایه را بر ثروت سهامداران می سنجند (پی، نور ، ریموند؛ بهار 1379 : 383).

   تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است:

اول ، میزان سرمایه مورد نیاز ؛ دوم ، ترکیب منابع سرمایه.

   بعد از آگاهی شرکت از میزان سرمایه مورد نیاز ، مساله قابل طرح این خواهد بود که برای تامین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کرد؟ به عبارتی چه تعداد اوراق قرضه منتشر کرد و چه مقدار از آن را از محل انتشار سهام عادی تامین نمود.

   فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه  می نامند. روش تعیین ساختار سرمایه می باید با توجه به خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار که تحت تاثیر عوامل داخلی مرتبط با شرکت و سایر عوامل خارجی قرار دارد ، صورت پذیرد.

2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمايه:

2-1-1-2-1- عوامل داخلي موثر بر ساختار سرمايه

عوامل داخلي آن شرايطي مي‌باشند كه از داخل شركت بر نوع ميزان اوراق بهادار در تصميم مربوط به ساختار سرمايه اثر مي‌گذارند. اين عوامل عبارتند از: (Hompton , John ; 1998 : 34-36)

1- تأمين نيازهاي مالي موقت از طريق منابع كوتاه مدت

ممكن است واحد اقتصادي در فصول خاصي از سال نياز به منابع مالي پيدا كند. مثلاً در ماه‌هاي پايان سال، درست قبل از شروع سال جديد، فصول پركاري را تجربه مي‌كنند.

4- از دست دادن كنترل عملياتي

در برخي از موارد، واحد اقتصادي بدون توافق دارندگان اوراق قرضه كه داراي كنترل عملياتي بر شركت هستند، قادر به فروش اوراق قرضه نمي‌باشند. حتي در صورتي كه بتوانند اصل و بهره‌بدهي را در سررسيد پرداخت نمايند، مي‌بايد يك كرسي در هيأت مديره به اعتباردهندگان اعطا نمايند. امكان از دست دادن كنترل عملياتي يك فاكتور مؤثر بر ساختار تأمين مالي است.

5- انعطاف‌پذيري آتي

واحد اقتصادي همواره‌ خواهان ايجاد تعادل بين بدهي و حقوق صاحبان سهام است. افزايش در ميزان بدهي، توان واحد اقتصادي براي استقراض را كاهش داده و بنابراين انعطاف‌پذيري را نيز كاهش مي‌دهد. نياز به حفظ تعادل جهت اطمينان از انعطاف‌پذيري شقوق تأمين مالي بر ساختار سرمايه اثر مي‌گذارد.

2-1-1-2-2- عوامل خارجي مؤثر بر ساختار سرمايه

   عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه ، عواملی هستند که از خارج واحد تجاری بر ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام اثر می کذارند. این عوامل عبارتند از :

 

1 . سطح کلی فعالیت واحد تجاری

   اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد ، اکثر شرکتها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت ، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام سوق می دهد. از طرف دیگر ، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکتها عملیاتشان را متوقف نموده و اقدام به بازخرید اوراق بهادار یا بازپرداخت بدهی نمایند.

ريسك مالي:

اهرم نه‌تنها بارزده سهامداران را تحت شرايط مطلوب افزايش مي‌دهد، بلكه براي آنها ريسك مالي نيز ايجاد مي‌كند. ريسك مالي به تصميمات تأمين مالي بنگاه مربوط است. بنابراين دو بنگاهي كه ريسك مجاري مشابهي دارند، ممكن است به علت استفاده از تركيبات متفاوت تأمين مالي با ريسك مالي متفاوتي روبه‌رو باشند. (Marshal,A,1952) اگر واحد اقتصادي براي تأمين مالي خود صرفاً از سهام استفاده كند، ريسك مالي مواجه نمي‌شود. اما در صورت استفاده از بدهي در ساختار سرمايه، ريسك ماليه به وجود مي‌آيد. چرا كه استفاده از بدهي نوسان بازده سهامدارن و احتمال ورشكستگي بنگاه را افزايش مي‌دهد. بنابراين ريسك در صورتي كه واحدهاي اقتصادي تصميم‌بگيرد كه صرفاً از سهام استفاده كند ريسك مالي قابل اجتناب است.

اولين بعد ريسك مالي، افزايش‌نوسان نرخ بازده سهام، زماني است كه تأمين مالي از طريق افزايش بدهي صورت گيرد. (Pandey,I.M; 1981 (Reprinted 1996): 20)

دومين بعد ريسك مالي، افزايش احتمال ورشكستگي مي‌باشد كه باكستر آن را ريسك فروپاشي مي‌آمد. (Baxter,Nevins D,1967:395-403)

   بر اساس این مباحثات، در این تحقیق از دیدگاه بون (1998) استفاده می کنیم و از معیار شکاف قیمتی پیشنهادی نسبی به عنوان معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات که با استفاده از فرمول 2-1 بدست می آید، بهره می گیریم.

 

2-1

                          

 

    i  شرکت مورد بررسی وt دوره مورد بررسی.

BA اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش نسبی سهام

AP قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t

BP قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t.

 

. Matchina Fluctuating Needs Against Short-Term Sources

. Surrendering operational control

. General Level Of Business Activity

General Level Of Business Activity قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: بررسي رابطه علي بين اهرم مالي عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهرا
دسته بندی: گزارش های کار » حسابداری

تعداد مشاهده: 42 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:865 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پشتیبانی شما

کد پستی:
9611944376
آدرس دفتر مرکزی:
خراسان،انقلاب مشهد ،پژوهشسرای ولیعصر رضوی
(ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 16)

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

45,072 بازدید امروز
76,493 بازدید دیروز
25,774,644 بازدید کل
23,771 فروش موفق
1,040 تعداد کاربران
22,105 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا