تحقیق باله ها در ماهيان

مقدمه. 3

شعاع های باله ها 4

اصلی‌ ترین نقش باله‌ ها 4

۱. نقش و چگونگی عمل باله پشتی... 6

۲. نقش و چگونگی عمل باله مخرجی... 7

۳. نقش و عملکرد باله شکمی... 8

۴. نقش و چگونگی عمل باله دمی... 9

۵. نقش و چگونگی عمل باله‌های سینه‌ای... 11

۶. نقش و چگونگی عمل باله چربی... 12

باله و تولید مثل... 13

چند نمونه از باله در ماهیان متفاوت... 13

خانواده: Salmonidae. 13

كپور ماهيان Cyprinidae (تشريح ماهي حوض ). 14

خانواده شوري ماهيان Seianidea. 14

خانواده گيش ماهيان Carangidae. 14

خانواده عروس ماهيان Derpanidae. 15

خانواده كوازيم: Nemipteridae. 15

پوسیدگی باله در ماهیان آکواریومی... 15

علل پوسيدگي باله. 16

علامت تشخیص دم خوره و پوسیدگی باله در ماهی آکواریومی... 19

مراحل درمان دم خوره و پوسیدگی باله. 23

درمان خانگی دم خوره و پوسیدگی باله ماهی‏های زینتی... 26

پیشگیری از دم خوره و پوسیدگی باله ماهی... 27

پس از درمان.. 28

بیماری گلوساتلا، EPISTYLIS (زخم یا زنگ حیوانات). 29

ویروس لنفوسيت، بيماري ندولار (Lymphocystis, nodular disease)  29

 

مقدمه

نقش و چگونگی عمل باله در ماهی معمولا حفظ تعادل است. البته هر کدام از باله‌های ماهی وظایف فرعی دیگری بر عهده دارند. برای مثال، حرکت باله دمی باعث به جلو رانده شدن ماهی خواهد شد.

باله ها اندام های حرکتی ماهی ها هستند و به دو دسته باله های فرد و زوج تقسیم می شوند. تعداد دو عدد باله جفتی و سه باله منفرد در ماهیها وجود دارد( به غیر از گلدفیشهای تزئینی و تعدادی از ماهیان دیگر ) .

 

باله های جفتی سینه ای و شکمی دو به دو ، مشابه هم بوده و و به ترتیب ، مشابه دست ها و پاهای ما بوده و به بدن اتصال دارند. باله های فرد شامل باله های پشتی باله مخرجی یا لگنی و باله دمی می باشند. این باله ها با استخوان و یا غضروف تقویت شده اند . در برخی از ماهی ها تعداد باله های پشتی از یک عدد بیشتر است مانند ماهی سوف که دارای دو باله پشتی می باشد. در بعضی خانواده ها ، باله پشتی به دو قسمت تقسیم شده است . قسمت جلویی با شعاعهای خاردار و قسمت پشتی با شعاعهای نرم . در کاراسین ها و تعدادی از ماهیان دیگر ، یک باله چربی ( پیه اي) کوچک دیده میشود که از مواد چربی ترکیب یافته و فاقد شعاع باله است.

باله های زوج شامل باله های سینه ای  و شکمی  می باشند. محل باله شکمی در بدن ماهی ها مختلف متغیر است و در ناحیه حلق سینه و یا شکم قرار دارد. محل قرار گرفتن باله شکمی برای شناسایی ماهیان دارای اهمیت است و بر حسب محل قرار گرفتن باله شکمی انرا حلقی سینه ای یا شکمی می گویند.

عامل اصلی حرکت در ماهیان باله دمی است و باله های سینه ای و شکمی برای برقراری تعادل چرخش پیشروی و گاهی به عنوان عامل باز دارنده یا عضو ترمز کننده مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر باله هایی که توضیح داده شد برخی از ماهی ها دارای باله های کوچکی درپشت و حد فاصل باله پشتی و دمی خود می باشند. این باله هارا باله چربی می گویند.

ماهی در مکانیزم حرکتی دم و باله‌ها با حرکت نوسانی باله‌ها و دم خود گردابه‌هایی ایجاد می‌نماید. از دیدگاه مکانیک شاره‌ها، این گردابه‌ها که در آب آرام ایجاد می‌شوند، نمایشگر میدان‌های سرعتی هستند که بخشی از آب را در حول محورهایی به‌دوران در می‌آورد.

کوسه‌ها، دلفین‌ها، خوک‌های دریایی، نهنگ‌ها و انواع خاصی از ماهی‌ها برای مقاصد بی شماری به باله وابسته هستند. ما در اینجا به شش نوع معمول باله موجود در ماهیان اقیانوس نگاهی می‌اندازیم و راهنمای جامعی درباره روش عملکرد آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهیم.

شعاع های باله ها

شعاع های باله ها خود نیزبه دو دسته تقسیم می شوند:

1-   شعاع سخت ( غیر مشعب، خار)، نوک تیز وخار مانند هستند وتعداد آن ها را با اعداد یونانی (رومی) می نویسند.

2-   شعاع نرم (منشعب)، به آسانی خم می شوند ونوک آن ها شاخه شاخه است وتعداد آن ها را با اعداد انگلیسی یا فارسی می نویسند. در مطالعات بیومتری، اغلب از باله پشتی و مخرجی برای شمارش تعداد شعاع استفاده می شود. در ماهیانی که دو عدد باله پشتی دارند، معمولا باله پشتی اولی فقط شعاع سخت دارد وباله پشتی دوومی تعدادی شعاع سخت وتعدادی شعاع نرم دارد.

اصلی‌ ترین نقش باله‌ ها 

باله ها اندام های حرکتی ماهیان هستند و به دو دسته باله های فرد و زوج تقسیم می شوند.باله های فرد شامل باله های پشتی DORSAL FIN باله مخرجی ANAL FIN و باله دمی CAUDAL FIN می باشند.در برخی از ماهیان تعداد باله های پشتی از یک عدد بیشتر است مانند ماهی سوف که دارای دو باله پشتی می باشد.حروف اختصاری برای نمایش هر یک از باله ها عبارتند از:

D: باله پشتی و در صورتی که از یک عدد بیشتر باشد D1 برای اولین باله پشتی وD2  برای نمایش دومین و الی اخر است.

A: نمایشگر باله مخرجی

C: برای نمایش باله دمی

باله های زوج شامل باله های سینه ای PECTORAL FIN و شکمی  VENTRAL FIN(PELVIC FIN) می باشند که بترتیب با حروف P  وv نمایش داده میشوند.محل باله شکمی در بدن ماهیان مختلف متغیر است و در ناحیه حلق سینه و یا شکم قرار دارد.محل قرار گرفتن باله شکمی برای شناسایی ماهیان دارای اهمیت است و بر حسب محل قرار گرفتن باله شکمی انرا حلقی سینهای یا شکمی می گویند.

عامل اصلی حرکت در ماهیان باله دمی است و باله های سینه ای و شکمی برای برقراری تعادل چرخش پیشروی و گاهی به عنوان عامل باز دارنده یا عضو ترمز کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل زیر انواع باله های ماهیان نشان داده شده است.

علاوه بر باله هایی که توضیح داده شد برخی از ماهیان دارای باله های کوچکی درپشت و حد فاصل باله پشتی و دمی خود می باشند.

این باله را باله چربی adipose fin گویند.ماهیان خانواده ازاد ماهیان salmionidae دارای چنین باله ای هستند و این باله از خصوصیات مهم ان هاست.

باله دمی در ماهیان مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود که عبارتند از:

باله دمی متجانس homocercal caudal: دم در این حالت دو شاخه و قرینه است اسکلت داخلی وارد این دو شاخه نمی گردد.اکثر ماهیان استخوانی مانند ماهی کپور دارای چنین باله دمی می باشند.

باله دمی نا متجانس heterocercal caudal: دو قسمت باله دمی در این حالت قرینه نمی باشند و اسکلت داخلی نیز وارد قسمت بزرگتر شده است.باله دمی کوسه ماهیان و تاسماهیان دارای چنین شکلی است.

باله دمی ستون دار diphycercal caudal: در این نوع ستون مهره ها مستقیما تا انتهای باله دمی امتداد می یابد.باله دمی در دهان گرد ماهیان دارای چنین شکلی است.

باله دمی ابتدایی prothocercal caudal: در این نوع که لارو تمام ماهیان پس از خروج از تخم از این حالت می گذرند انتهای ستون مهره ها توسط غشای داخلی که مشابه باله دمی است پوشانده می شود.

در برخی از ماهیان نر بعضی از باله به صورت اندام تناسلی تغییر شکل یافته اند و از ان به عنوان  هادی اسپرم به داخل اندام تناسلی جنس ماده استفاده می شود.مانند باله شکمی کوسه myxopterigium و باله مخرجی ماهی گامبوزیا gonopodium .لقاح در این ماهیان داخلی بوده و زنده زا هستند.

هر یک از باله‌های ماهی برای اجرای یک وظیفه خاص طراحی شده اند. در ادامه این وظایف را معرفی می‌کنیم، اما وظیفه هر کدام از این باله‌ها در ممکن است در برخی گونه‌های آبزیان متفاوت باشد.

  • باله پشتی: تعادل ماهی را در هنگام شنا حفظ می‌کند.
  • باله مخرجی: این باله هم به حفظ تعادل ماهی در هنگام شنا کمک می‌کند.
  • باله شکمی: به عنوان فراهم کننده تعادل و عامل چرخش و ترمز در شنا عمل می‌کند.
  • باله دمی: در اکثر ماهی‌ها باله دمی باله اصلی به جلو راندن ماهی است.
  • باله سینه ای: حرکت به جلو و گوشه به گوشه.
  • باله چربی: حفظ تعادل.


 قیمت: 35,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود محصول برای شما نشان داده می شود. #درصورت_تعلق_محصول_به_شما، که بدون اجازه قرارگرفته، اطلاع دهید. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی_در_کاهش_تولید_کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!


برچسب ها: تحقیق باله ماهيان
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته علوم دامی (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 206 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 27

حجم محصول:1,840 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان، بلوار استقلال، بلوار امام سجاد پلاک70 طبقه_همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 7صبح الی 24شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
86,793 بازدید امروز
342,983 بازدید دیروز
380,909,240 بازدید کل
39,179 فروش موفق
10,812 تعداد فروشگاه
46,242 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل