تحقيق سيستم عايق كاري و انواع مواد عايق و نقش آن در صنعت نفت و پتروشيمي، كوره هاي صنعتي و صنعت برق

داراي فايل word و پاورپوينت

پیشگفتار  1

فصل اول- عایق و مفاهیم اولیه آن   4

عایق چیست و مفاهیم اولیه آن. 5

مکانیزم انتقال حرارت از طریق رسانش... 5

مکانیزم انتقال حرارت از طریق همرفت... 6

مکانیزم انتقال حرارت از طریق تابش... 6

فاکتور U.. 8

فاکتور R. 9

انواع عایق.. 10

1. عایق های حرارتی گرم    11

2. عایق های حرارتی سرد    12

3. عایق های دمای بسیار بالا (نسوز-Refractory). 13

فصل دوم- سیستم عایق کاری و انواع مواد عایق   17

بخش اول. 18

طراحی سیستم عایق کاری.. 18

اهداف انجام عایق کاری.. 20

انواع مواد عایق.. 22

1. انواع پنجگانه اصلی.. 22

2. عایق های آلی و معدنی.. 24

3. برخی از مواد مناسب جهت عایق کاری حرارتی.. 32

3-1. پوشش روی فوم جهت حفاظت از شعله. 41

3-2. انتخاب سیستم عایق حرارتی.. 45

3-3. مکانیزم عایق حرارتی.. 47

3-4. خواص عایق حرارتی.. 48

5. مواد مناسب جهت عایق کاری در دماهای مختلف... 54

6. ضخامت های مناسب جهت مواد عایق.. 59

بخش دوم. 66

تجهیزات و وسایل جنبی عایقکاری.. 66

1) غلافها 66

2) انواع حفاظها   68

3) غلاف سیاه و سفید   76

4) نگهدارنده ها، تسمه ها و واشرها 76

    79

فصل سوم - عایق در صنعت نفت و پتروشیمی، کوره های صنعتی، صنعت برق   79

1) عایق در صنعت نفت و پتروشیمی   80

2) انواع عایق های مورد استفاده در کوره های صنعتی   86

3) عایق در صنعت برق   89

نتیجه گیری 100

منابع   104

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

زندگی بشر از ابتدای وجود تا کنون به ماده و انرژی وابسته بوده است. بقاء ماده نیز به منابع مختلف انرژی متکی بوده که یکی از آن انرزی حرارتی و گرماست. به دلیل نیاز و جبر، یکی از اختراعات و اکتشافات اولین بشر، عایق جهت پوشاندن بدن خود در برابر سرما بوده است. استفاده از پوست حیوانات بمنظور پوشاندن خود، در حقیقت طراحی و عایق کاری بدن در برابر نفوذ سرما یا بعبارتی جلوگیری از هدر رفتن گرمای بدن بوده است. ایجاد غارها و پناهگاه ها نیز در حقیقت بمنظور حفظ و ذخیره انرژی بوده است. بعدها فرایند تبدیل انرژی ذخیره شده در چوب درختان به گرما را نیز که اتش باشد را فرا گرفت. در برابر گرمای نور خورشید و آفتاب داغ، او آموخت که باید برای حفظ خنکی حرارت بدن خود چادر درست کند یا از سایه درختان استفاده نماید. این نمونه ها اصول و پایه های عایق در تاریخ زندگی بشر را تعیین می سازد.

پس اگر این تعبیر را بپذیریم که انرژی پول است و ثروت، عایق بمیزان زیادی قادر به کسب آن است چرا که عایق، انرژی را محافظت و ذخیره می نماید. در پاره ای از موارد خاص ارزش و پول مواد و مصالح تابع مستقیمی از عایق کاری بدلیل فساد آن مواد در عدم کنترل درجه حرارت می باشد. جائیکه سیستم های سردکننده مورد استفاده است عایق حرارتی خوب و مناسب می تواند میزان انرژی لازم جهت تبرید را بمقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد. در واحدهای صنعتی انرژی حرارتی بمیزان زیادی قابل تولید و مصرف است. لذا از دست دادن یا حفظ آن و یا جلوگیری از اتلاف حرارتی می تواند هزینه های تولید یا سرمایه گذاریهای صنعتی را کاسته و بدین ترتیب مقدار زیادی پول و سرمایه پس انداز شود. اگر می بینیم که در صنایع امروزی استفاده های فراوانی از عایق های حرارتی می شود آن تنها بازگرداندن سرمایه اولیه بکار رفته است اما علیرغم این توضیحات هنوز عایق جای خود را در صنعت نگرفته است. امروزه همه می دانند که چه مقدار عظیمی انرزی جهت بکارگیری صنایع مختلف مورد نیاز است. با انجام عایق کاری خوب مقدار متنابهی از انرزی که امروزه به هدر می رود می تواند ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تفهیم اصول و مبانی عایق کاری امر مهمی در صنعت است.

بطور کلی عملکرد عایق بصورت زیر است:

 1. ذخیره انرژی
 2. کنترل انتقال گرما
 3. کنترل درجه حرارت
 4. پیشگیری از یخ زدگی
 5. حفاظت در برابر سوختگی
 6. کنترل آتش

در اکثر اوقات عایق جهت انجام وظایف بالا بطور مخلوط انتخاب می شود. بدین معنی که انتخاب یک ماده با توجه به عملکردهای آن باید مدنظر قرار گیرد. همانگونه که بشر اولیه در انتخاب لباس و کلبه خود این عوامل را درک می کرد. عایق کاری حرارتی براساس ایجاد یک مانع حرارتی که نرخ انتقال حرارت را کاهش می دهد عمل می‌نماید. دلایل بسیاری برای عایق کاری تاسیسات فرآیند وجود دارد که مهم ترین آنها صرفه جویی در هزینه است. منشا صرفه جویی در هزینه از آنجاست که عایق کاری حرارتی می تواند تلفات گرمایی را کمینه کرده و بنابراین انرژی ورودی لازم برای تثبیت دمای مثلا یک سیال فرآیند در یک مخزن را کاهش دهد. از جمله دلایل دیگر برای عایق کاری عبارتند از: کاهش بهره حرارتی، فراهم ساختن کنترل میعان، محافظت در برابر یخ زدگی، تامین محافظت از لوله، کنترل دماهای فرایند، حفاظت در برابر حریق، تامین عایق صوتی.

ایمنی نیز به عنوان دلیلی برای عایق کاری حرارتی در محیط های پر مخاطره یا جایی که احتمال دارد کارکنان با سطوح داغ و یا بسیار سرد تماس حاصل کنند مطرح است.

در این پروژه به بررسی انواع عایق هایی که در صنعت استفاده می شوند و کاربرد آنها در صنایع مختلف و اثر آنها در انتقال حرارت و انرژی از قبیل کم کردن تلفات حرارت یا جلوگیری از نفوذ رطوبت یا انتقال صوت به درون مجموعه یا دستگاه بپردازیم. برای این امر لازم است که ابتدا عایق را بشناسیم و با مکانیزم و مفاهیم آن آشنا شویم که در فصل اول این موارد بیان می شود.

فصل دوم به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول طراحی سیستم عایق کاری، اهداف انجام عایق کاری، انواع مواد عایق، خواص هریک، ضخامت های مناسب جهت مواد عایق و در بخش دوم به بیان تجهیزات و وسایل جانبی عایق کاری پرداخته می شود؛ از جمله موارد ذکر شده در این بخش غلافها، انواع حفاظ ها، نگهدارنده ها، تسمه ها و واشرها.

در فصل سوم به بررسی کاربرد عایق در صنعت نفت و پتروشیمی، کوره های صنعتی و صنعت برق پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

عایق و مفاهیم اولیه آن

 

 

 

عایق چیست و مفاهیم اولیه آن

عایق به ماده ای گفته می شود که مانع از انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر می شود. گرما همیشه از محیط گرم به محیط سرد منتقل می شود، برای مثال در یک خانه در زمستان گرما از درون به بیرون منتقل می‌شود و در تابستان به عکس گرمای بیرون به د

مکانیزم انتقال حرارت از طریق رسانش

این روش انتقال حرارت در جامدات است و گرما مستقیما از یک جسم به جسم دیگر انتقال می یابد. در این روش انتقال حرارت، گرما از یک مولکول به مولکول دیگر منتقل می شود. یک مثال برای این روش انتقال حرارت گرم شدن یک میله ی آهنی در اثر قرار گرفتن در شعله ی آتش است. مولکول

مکانیزم انتقال حرارت از طریق همرفت

در این روش گرما از طریق یک سیال مانند هوا و یا مایع گرم از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شود. زمانی که هوای اطراف یک جسم گرم (مانند بخاری و شوفاژ) گرم می شود، فاصله بین مولکول های هوا افزایش می یابد و دانسیته ی هوا کاهش، کاهش دانسیته

مکانیزم انتقال حرارت از طریق تابش

سومین مکانیزم انتقال حرارت تابش است، در این روش انتقال حرارت نیاز به محیط مادی نیست و گرما از طریق امواج منتقل می شود. نمونه ای از این روش انتقال حرارت گرمای خورشید است که از طریق امواج الکترومغناطیسی و بدون واسطه مادی به زمین منتقل می شود. این امواج توسط سطح جذب می شوند و باعث گرم شدن آن می‌شوند. در داخل خانه سطوح گرم می توانند از طریق تابش به یکدیگر

میزان انتقال حرارت از طریق همرفت و رسانش تابعی از سختی سطوح، جنبش هوا و اختلاف دما بین سطوح است. عایق ها به دلیل دانسیته کمی که دارند برای جلوگیری از انتقال حرارت از طریق همرفت و رسانش طراحی شده اند. عایق های می توانند مولکول های هوا را درون خودشان حبس کنند و از انتقال حرارت از طریق همرفت جلوگیری کنند، شانس انتقال حرارت از طریق کاهش حرکت مولکول های هوا کاهش می یابد. عایق های فومی نیز بر همین  اساس طراحی شده اند فقط در آن ها به جای وجود هوای محبوس شده، گاز وجود دارد.

مقاومت یک دیوار در برابر انتقال حرارت می تواند به عناصر سازنده آن مربوط باشد که این عناصر عبارتند از:
1- لایه های سطوح بیرونی:

4- لایه داخلی: سطح داخلی ساختمان نیز می تواند لایه نازکی از هوا را محصور کند و از این طریق انتقال حرارت از طریق همرفت را کاهش دهد. معمولا ضخامت این لایه از هوا به خاطر سرعت کمتر هوا نسبت به لایه ای که بر روی  سطح بیرون ساختمان شکل می گیرد، بیشتر است.  

فاکتور U

فاکتور U معمولا به عنوان ضریب کلی رسانایی حرارت بیان می شود و این مقدار بیان کننده ی انتقال گرما به دلیل وجود مانع است. مثلا این میزان مشخص می کند

دلیل اختلاف دمای یک درجه سانتیگراد عبور می کند (W/m2.C). از آنجایی که این عامل بیان کننده میزان انتقال حرارت است، هر چقدر که کمتر باشد نشان می دهد که

فاکتور R

فاکتور R میزان مقاومت در برابر جریان گرما است و رایج ترین فاکتور اندازه گیری عملکرد حرارتی عایق ها می‌باشد. از آنجایی که این فاکتور میزان مقاومت عایق را نسبت به انتقال حرارت بیان می کند هر چقدر که این عامل بیشتر باشد،عایق حرارتی راندمان بهتری دارد. فاکتور R برای ضخامت 1 اینچ عایق حرارتی بیان می شود و این فاکتور معمولا برای میانگین دمایی 23 درجه

همان طور که بیان شد فاكتور U به عنوان واحد اندازه گیری صنعت ساختمان جهت كاهش یا افزایش گرما از طریق رسانش می‌باشد. در مورد دیگر مواد ساختمانی مثل عایق، سقف،

انواع عایق

یکی از مهم ترین پارامترها در انتخاب نوع عایق محدوده دمای کارکرد عایق است. برای هر عایق بسته به جنس آن محدوده دمای کاری مشخصی تعریف می شود. بدین معنی که عایق در آن محدوده دمایی بهترین عملکرد را خواهد داشت. برخی عایق ها در خارج از محدوده

عایق های سلولی پلی اولفینی  جزء عایق های ترموپلاستیک (Thermoplastic) محسوب شده به طوری که اگر دما  به بیش از محدوده دمای مجاز کاری آنها  برسد  ناگهان دچار تغییرشکل

 1. عایق های حرارتی سرد

عایق های سرد بیشتر برای عایق کاری خطوط سیستم های تهویه و کانال های انتقال گاز یا مایعات استفاده می‌شود. این نوع عایق ها معمولا ضریب نفوذ آب و بخار بسیار پایینی دارند و درنتیجه از چگالش (تبرید) بخار جلوگیری می نمایند. این خاصیت آنها  برای عایق

 1. عایق های دمای بسیار بالا (نسوز-Refractory)

 این نوع عایق ها توانایی تحمل دمای بسیار بالایی را دارند و بیشتر در صنایع خاص مانند کوره های ذوب و کوره های عملیات حرارتی و همچنین به عنوان عایق ضدآتش استفاده می شوند. نوع بسیار رایج این نوع عایق در بازار  پشم سرامیک است که نوع V  آن تا دمای 16500C

 در نمودار شماره 1-1، تغییرات ضریب انتقال حرارت پشم سنگ در چند چگالی متفاوت در دماهای مختلف نشان داده شده است.

بخش اول

طراحی سیستم عایق کاری

طراحی بطور عموم شامل مراحل زیر می باشد:

 1. پیش بینی نقاط بحرانی و عملکرد عایق مورد نیاز
 2. پیش بینی و محاسبه خواص عایق و اتصالات مورد نیاز سیستم
 3. انتخاب عایق و اتصالات که بتواند نیاز سیستم را بر طرف کند.
 4. محاسبه ضخامت عایق
 5. طراحی فیزیکی عایق و اتصالات در سیستم

در انتخاب و پیش بینی شرایط بحرانی و عملکرد عایق نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد.

 1. حفظ انرژی چه گرما و چه سرما
 2. حفظ و کنترل درجه حرارت مطابق با شرایط سیستم
 3. پیشگیری از تغییرات درجه حرارت مطابق با شرایط سیستم
 4. پیشگیری از کندانس شدن بخارات
 5. حد نهایی درجه حرارت سطح بیرونی عایق بمنظر ایمنی محیط کار
 6. پیش بینی حفاظت در برابر آتش سوزی

معمولاً یک عایق می تواند بیش از یک عملکرد داشته باشد بنابراین انتخاب دقیق عایق مناسب، می تواند عملکرد متعدد و مختلفی را در سیستمی دارا باشد.

نکته مهم دیگر محل عایق کاری است. محوطه باز یا بسته، دیواره یا سقف، شرایط عملیاتی، جوی و رطوبت محیط، همه و همه باید در نظر گرفته شود. تامین خواص مورد نیاز عایق کاری قدم دوم است. خواص عمده عایق های حرارتی که مورد استفاده طراحان قرار می گیرد بشرح زیر است.

 1. حدود درجه حرارت عملکرد
 2. مقاومت در برابر شوکهای حرارتی
 3. گسترش حرارتی Diffusivity
 4. جذب حرارتی از تشعشع Emitance

در انتخاب عایق باید حد حرارتی بالاتر و پایین تر از حدود عملیاتی را در نظر گرفت.

گرمایی ویژه، تعیین کننده مقدار گرمایی جذب یا دفع شده برای بالا و یا پایین آمدن درجه حرارت عایق است.

در مواردی که عایق، سطح خنک تری از محیط اطراف ندارد تشعشع سطحی بسیار مهم خواهد بود. مقاومت در برابر شوکهای حرارتی در مواردیست که شرایط سیکلی عملیاتی از

 

اهداف انجام عایق کاری

اهداف انجام عملیات عایق کاری حرارتی عبارتند از:

 1. ذخیره سازی انرژی به وسیله کاهش نرخ انتقال حرارت
 2. نهداشتن دما فرایند
 3. جلوگیری از یخ زدن، کندس شدن، تبخیر و شکل گیری ترکیبات نامطلوب نظیر هیدرات ها
 4. محافظت فردی از حوادث در اثر تماس با تجهیزات
 5. جلوگیری از کندانس شدن بر روی سطوحی که حامل سیال با دمای پایین هستند.
 6. جلوگیری از افزایش دمای تجهیزات از آتش

انواع مواد عایق

مواد عایق، بسیار گوناگون بوده و مرتباً انواع جدید آن به بازار عرضه می شود. در این بخش، انواع اصلی و شکل های عمده عایق حرارتی مختصراً شرح

 

1. انواع پنجگانه اصلی:

 1. دانه ای یا گلوله ای FLAKE
 2. ریشه ای یا الیافی FIBROUS

اینگونه عایق ها از رشته هایی با قطر کم تشکیل شده اند. پر استفاده ترین انواع رشته ها Glass fibers و Mineral wool می باشند. Glass fibers می تواند با توجه به ساختار درونی و نوع چسباندن آنها به یکدیگر در محدوده دمایی 20- تا 850 درجه فارنهایت مورد استفاده قرار بگیرند. Mineral wool از سنگ

2. عایق های آلی و معدنی

مواد عایقی به دو گروه آلی و غیر آلی دسته بندی می شوند. عایق های غیر آلی از مواد بلوری یا سیلیسی/آلومینیمی/ کلسیمی بی شکل در صورت های فیبری، دانه بندی شده یا پودر شده ساخته می شوند و فضاهای تو خالی قابل توجهی دارن.

 

 • شکل داده شده

معمولاً این عایق به شکل تخته ای، قطعات لوله ای و شکل های مربوطه متکی بر ساختار طلب ماد سلولی، دانه بندی شده و یا فیبری ساخته می شود. پلاستیک های سلولی صلب و مواد طبیعی فشرده همچون چوب پنبه ، نیز می توانند شکل داده شوند.

 • انعطاف پذیر

این عایق دارای این مزیت است که می توان آنرا به آسانی به شکل بخشی که قرار است عایق کاری شود در آورد. نوارهای بافتنی و پوشش های عایق، نمدها، حصیرها و اسفنجها قابل انعطاف با مواد پلاستیکی انبساط یافته، معمولترین شکل های این عایق می باشند.

 • عایق نرم

این عایق شامل کلیه حالتهایی است که اجزاء آن ، به نرمی به هم پیوند یافته اند و امکان ریختن آن به داخل حفره ها یا جداره ها وجود دارد. پرلایت و ورمیکیولایت نمونه های معمول می باشند.

 • ترکیب پلاستیک

این نوع عایق بصورت پودر خشک احتمالاً با تقویت فیبری است که با ترکیب شدن با آب، آماده استفاده می شود. عموماً گرما برای سرعت بخشیدن به فرآیند سفت شدن اعما می شود، لیکن بعضی اوقات لازم است که عایق با استفاده از فشار هیدرولیکی سخت شود.

 • اعمال با اسپری

این نوع عایق تفنگ اسپری استفاده می شود و معمولاً شامل ماده عایقی دانه بندی شده، رزینی یا فیبری است که روی سطح مورد استفاده می چسبد. امکان دارد یک ماده چسبنده در مخلوط اصلی گنجانده شود و یا بطور همزمان از یک پاشیده جداگانه استفاده گردد.

 • اعمال به صوت رزین در محل اصلی

پلاستیک های آلی سلولی را می توان به منظور پر کردن یک حفره توسط وسایل فیزیکی یا شیمیایی در محل مورد نظر مورد استفاده قرار داد.

 • عایق میکروپروس

عایق میکروپروس که گاهی اوقات با عنوان Silica aerogel شناخته می شود، محتوی یک پودر نرم با سوراخهای میکروسکوپی است که به ماده، رسانایی حرارتی پایین تری نسبت به رسانایی هوای ساکن می دهد. این عایق به صورت شکل داده شده یا درون کپسول وجود دارد.

 

 • عایق بازتابنده

این نوع عایق، گرمای تشعشع یافته را بگونه ای بازتاب می کند که نرخ اتلاف گرما را تقلیل دهد. فلزاتی همچون فویل آلومینیم و ورق فولاد ضد زنگ صیقلی شده نازک، شکل های معمول عایق فوق می باشند.

 • عایق های مقوایی

این مقواها، صلب یا نیمه صلب بوده و معمولاً همراه با تقویت فیبری و فشرده شده به شکل یک جرم متراکم وجود دارند.

 • آجرهای عایق کننده و محصولات وابسته

این عایق ها از خاک رس متراکم، سبک وزن و فشرده غیر آلی که با پخته شدن در دمای بالا، به صورت عایق سخت شکل داده شده اند، ساخته می شوند.

 • عایق های بتونی

عایق های بتونی، بطور نمونه شامل خرده سنگ هی متخلخل سبک وزن به همراه سیمان هیدرولیکی به عنوان عامل چسبندگی و یا رزین سخت شده هیدرولیکی می باشد.

 • شکل های پیش ساخته

این نوع مواد عایقی از عایقهای متنوع جهت کاربردهای تخصصی تهیه می گردند و آنها با استفاده از عایق شکل داده شده ، بکارگیری و جابجایی عایق تسهیل می شوند. نمونه ای از این مورد، پوشش های عایق مخصوص شیرها می باشد.

 • سیلیکات کلسیم

در فرآیندهای صنعتی که با دمای بالا و استحکام زیاد در برابر فشردگی نیاز است، سیلیکات کلسیم به طور وسیعی استفاده می شود. همچنین این ماده برای عایق کاری لوله های اصلی سیستم گرمایش در محل هایی که این لوله ها در زیر خاک قرار گرفته اند، بکار می رود.

 • شیشه سلولی

شیشه سلولی یک ماده کاملاً غیر قابل نفوذ می باشد و به منظور عایق کاری لوله کشی و تجهیرزات صنایع پتروشیمی ، گاز و فرآیندهای صنعتی استفاده می شود. شیشه سلولی می تواند در برابر فشردگی، برای عایق کاری پایه های مخزن نیز ایده آل است.

 • لاستیک نیتریل انبساط

لاستیک نیتریل انبساط قابل انعطافی است و یک مانع یکپارچه سلولی بسته را در مقابل بخار تشکیل می‌دهد. این ماده در اصل برای کنترل میعان بر روی لوله های تجهیزات تبرید و خطوط آب سرد استفاده می شده است و هم اکنون بطور وسیعی در سیستم های گرمایش و تهویه(H&V) به کار می رود.

 • پلی استرین انبساط یافته و رزین تزریقی پلی استرین

پلی استرین انبساط یافته و رزین تزریقی پلی استرین نیز مانع یکپارچگی سلولی بسته در مقابل بخار می‌باشند که عمدتاٌ در سازه هایی همچون سازه های سردخانه ها، بکار می روند.

 

 • رزین های انعطاف چپذیر پلی اورتان

این مواد، مواد سلولی باز با ویژگی جذب خوب نویز می باشند و از اینرو به عنوان آستر کانالهای صورتی استفاده می شوند.

 • پشم شیشه معدنی

پشم شیشه به شکل های مختلفی، از لوله ای (توپی) گرفته تا تخته های صلب و مقاطع از پیش شکل داده شده لوله ای وجود دارد. پشم شیشه علاوه بر کاربرهای صنعتی در سایر موارد نیز به منظور عایق کاری حرارتی و صوتی سرویسهای گرمایش و تهویه بکار می رود.

 • اکسید منیزیم

اکسید منیزیم یک محصول تمیز و خنثی است و در نتیجه بطور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و مواد آرایشی و سایر فرایندهایی که تمیز بودن محیط آنها اهمیت خاصی دارند، بکار می رود.

 • رزین ملامین

رزین ملامین یک ماده با چگالی بسیار کم، سلول باز، عاری از کلرور فلوئور کربن (CFC) و قابل انعطاف با خصوصیات عایقی خوب حرارتی و صوتی است. بعنوان یک ماده آلی، رزین ملامین نیز دارای حد دمای فوقانی بالایی می باشد.

 

 

 • عایق سیلیس میکروپروس

عایق میکروپروس بطور وسیعی در سیستم های ذخیره کننده حرارتی و برای عایق کاری صنعتی دما بال که در آن ویژگی های حرارتی بهتری نسبت به مشخصه حرارتی عایق فیبری مورد نیاز است، استفاده می‌گردد.

 • رزین فنلی

رزین فنلی، با داشتن ضخامت نسبتاً کم از خاصیت عایق کاری حرکتی بالایی برخوردار بوده و نسبتاً خنثی است. از اینرو در کاربردهای گرمایشی و تهویه مطبوع که علیرغم محدود بودن فضا، استاندارهای عایقی بالایی مورد نیاز می باشد و در صنایعی که میزان آتش کلاس صفر و مشخصه های اتشار کم دود حاکم است، بکار می رود.

 • رزین پلی اتیلن

رزین پلی اتیلن عمدتاً در کاربردهای خانگی استفاده می شود.

 • رزین پلی ایزوسیانورات (PIR)

PIR به شکل هایی با استحکام زیاد وجود دارد و بطور وسیعی برای عایق کاری لوله کشی در دمای تبرید و دمای متوسط و تجهیزات موجود در صنایع پیرو شیمی، گاز و فرایندهای صنعتی استفاده می شود.PIR در انواع وسایل حمل و نقل سردخانه دار و در کانال کشی و لوله کشی ساختمان و لوازم ساختمانی مورد استفاده دارد.

 

 • رزین صلب پلی اورتان (PUR)

PUR می تواند توسط سیستم های اسپری محلی بکار برده شود و انواع با چگالی زیاد آن وجود دارند. برای حداقل کردن بهره گرمایی و کنترل میعان، از PUR در کاربردهای متوسط و سنگین تبرید استفاده می‌شود.

 • پشم سنگ معدنی

پشم سنگ معدنی به صورت های مختلفی، از محصولات لوله ای (توپی) سبک وزن گرفته تا تخته های صلب سنگین، از جمله مقاطع شکل داده شده لوله ای وجود دارد. پشم سنگ معدنی علاوه بر تامین عایق کاری حرارتی، خصوصیات عایق کاری صوتی و محافظت در برابر حریق را دارا می باشد.

 

 

جدول 2-1- خواص مواد عایقی حرارتی

برخی از مواد مناسب جهت عایق کاری حرارتی:

 • Low Density Glass Fiber:

این نوع عایق دارای چگالی دود 23 تا 24 کیلو گرم بر متر مکعب بوده و مقاومت فشاری آن در 10% تغییر فرم در دمای 24 درجه سانتی گراد برابر 215/0

 • Minerel Fiber:

عایقی غیر قابل اشتعال بوده و در محدوده دمایی 21 تا 650 درجه سانتی گراد

 • Polystyrene foam:

این نوع عایق بصورت مختلفی نظیر پلیت وجود داردو برای اینکه بتواند بعنوان یک عایق حرارتی عمل نماید، چگالی آن نبایستی کمتر از 24 کیلوگرم بر متر مکعب باشد. در این صورت مقاومت خوبی در برابر نفوذ رطوبت و خیس شدن از خود نشان می دهد. حداکثر دمای کاری

 • Polyisocyanurate foam – rigid:

عایق مذکور، از جمله عایق های بسیار مقاوم در ببرابر آتش سوزی بوده و سرعت پیشروی شعله در آن از دیگر اعضاء خانواده پلی یورتان کمتر می باشد. تا وقتی که ساختمان سلولی آن سالم باشد، آب را جذب نمی کند اما در مقابل بخار آب در سرویس های سرد وقتی که موانع رطوبت از بین می روند ، نفوذپذیر می باشد.

حداکثر دمای کاری آن 149 درجه سانتی گراد و چگالی آن حدود 32 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. ضمن اینکه مقاومت فشاری آن در 5% تغییر فرم دود 17 کیلو

تر و کاملتر این عایق در سند حاضر در ضمیمه موجود می باشد.

 • Polyurethane Foam-Rigid:

این عایق در ابتدا برای سرویس های سرد مورد استفاده قرار می گرفت. تا وقتی که ساختمان سلولی آن بدون عیب باشد و آسیب نبیند، در مقابل آب و جذب رطوبت مقاومت می کند. بخار در نواحی گرم در دیواره های سلولها نفوذ می کند، حدکثر دمای کاری آن 82 درجه سانتی

 • Flexible Foamed Elastomer:

این عایق بصورت سیاه و لاستیکی می باشد. آب و رطوبت را جذب نمی کند. حداکر دمای کاری آن 82 درجه سانتی گراد و چگالی آن 96 کیلو گرم

 • Cellular Glass:

این نوع عایق از جمله فومهای شیشه ای صلب بوده که حاوی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن می باشد. در صورتی که ساختمان سلولی آن سالم باشد، آب و رطوبت را جذب می کند. حداکثر دمای کاری ان 149 درجه سانتی گراد، چگالی آن 136 کیلوگرم بر متر مکعب قیمت: 43,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: تحقيق سيستم عايق كاري انواع مواد عايق نقش صنعت نفت پتروشيمي كوره هاي صنعتي صنعت برق
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته صنایع (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 377 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .docx .pptx

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:1,284 کیلوبایت


فایل های دیگر این دسته

کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروش فایل با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را تشکیل داده است که با افزایش فروشگاه های آنلاین شاپ در کسب کارهای اینترنتی روند درآمد این صعنت را صعودی کرده است.
حال رایگان بستری مناسب برای راه اندازی کسب کار اینترنتی شما آماده شده که امکان فروش محصولات دیجیتالی، مجازی و... وجود دارد.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار استقلال، خیابان امام سجاد، پلاک 70 -طبقه همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

80,392 بازدید امروز
187,004 بازدید دیروز
362,856,455 بازدید کل
36,745 فروش موفق
8,789 تعداد فروشگاه
45,987 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل