دانلود پروژه بررسی اقتصاد مقاومتی

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد( word) قابل ویرایش میباشد.

فهرست مطالب فایل دانلودی:

چكيده

 فصل اول 

كليات طرح تحقيق

مقدمه 

بيان مساله 

سوالات تحقيق 

اهميت و ضرورت تحقيق 

روش تحقيق 

فرضيه ها 

فصل دوم

مولفه هاي موثر براقتصاد ايران و هجوم تحريمهاي اقتصادي

مقدمه 

بخش اول:مولفه هاي موثر بر اوضاع اقتصاد كشور

شاخص هاي اقتصاد كلان درسياست هاي اقتصادي   

توسعه و رشد مالي 

ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي 

گمشده اقتصاد ايران

مشكلات امروز صنعت و اقتصادكشور و ارائه راه حل ها

حيات وكيفيت كالاهاي صنعتي ايران 

سيستم بانكي كشور

مثلث مردم - بانك  - سرمايه گذار 

اعطاي تسهيلات 

سپرده ها و بانك ها 

بدهي غيردولتي ها 

نظام بانكي در مخمصه

سيستم بانكي ايران و خدمات بانكي بين المللي فعال 

نوسان نرخ سودهاي بانكي 

راهكارهاي نظام بانكي بهينه و موفق

تحولات اقتصادي و اقتصاد نفتي 

نقش راهبردي انرژي 

صادرات نفت و گاز  

بودجه نفتي، اقتصاد نفتي

افزايش 31 ميليارد دلاري ذخيره ارزي ايران

ايران در گروه كشورهاي با درآمد متوسط 

گسترش بيش از حد مخارج دولت و  بي ثباتي سياست مالي  

1.ضعف رقابت در نظام اقتصادي ايران 

2.اثر ساختاري درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت  

 3.اثر عملكردي درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در كوتاه مدت 

سياست خارجي و رشد اقتصادي  

موانع حمايت از توليد

تحريم هاي اقتصادي،اهداف و آثار آن  

تعريف تحريم هاي اقتصادي 

انواع و اشكال تحريم هاي اقتصادي 

ايالات متحده آمريكا 

حمايت هاي عملي دول از اقدام امريكا 

اقتصاد مقاومتي مبتني بر اقتصاد اسلامي

ضرورت ورود اقتصاد مقاومتي به زيربخشهاي اقتصادي

محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي 

اقتصاد مقاومتي، اجباري در مقابل نقطه ضعفهاي اقتصادي

مفهوم رويكرد حماسي در حوزه اقتصاد 

مفهوم حركت حماسي

اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي 

مفهوم حماسه اقتصادي براي تحقق اهداف توسعه اي 

اهداف اقتصاد مقاومتي

نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي 

مشاركت مردمي 

فصل چهارم 

تحليل جنبه هاي كاربرد اقتصاد مقاومتي در مقابله با تحريم ها 

مقدمه 

جنبه هاي مختلف اقتصاد مقاومتي 

چشم انتظار سير مثبت تحولات   

مرور وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي 

بررسي عوامل موثر بر تغييرات پايه پولي 

سياست هاي پولي و بانكي 

سياست اعتباري 

سياست ارزي 

 

فصل پنجم 

نتيجه گيري پيشنهادات 

منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمتی از متن

چكيده 

عدالت  اساسيترين مفهوم در حقوق انساني است و اين مفهوم  يكي از عالي ترين مفاهيم زندگي بشري و فضيلت اوليه و اساسي است، تا حدي كه انسان ها ممكن است در مورد آزدي، رفاه و حتي برابري شك نمايند لكن نمي توانند به عدالت يا بي عدالتي به مفهوم عام آن اعتراف نكنند.رشد اقتصادي تضمين كننده عدالت اجتماعي است و بدون رشد اقتصادي عدالت حاصل نمي شود. همچنين با رشد اقتصادي به طور خود بخودي عدالت حاصل نمي شود و رويكرد رشد همراه عدالت اجتماعي به شرط اجراي درست آن براي كشور،مطلوب است.اين رويكرد در زماني كه ايران تحت سيطره تحريم هاي اقتصادي به نبرد اقتصادي مشغول شده بايد از سياستي پيروزمند بهره گيرد كه از آن تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مي توان ياد نمود.و چنان كه اقتصاد ايران در روزهاي پاياني بهمن ماه سال(1392)شاهد ابلاغ يكي از مهمترين اسناد كلان و تعيين كننده در اين زمينه بود. سياست هاي كلي اقتصادي موسوم به »اقتصاد مقاومتي« از طرف آيت اﷲ خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بر اساس بند يكم اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به رييسان هر سه قوه ابلاغ شد. 

كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي، افزايش توليد، اشتغال و بهره وري از جمله موارد مطرح شده در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. 

به دنبال اين ابلاغ ،»حسن روحاني« رييس جمهوري از يك سو در نامه يي به رهبري آمادگي دولت براي اجرايي كردن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عمل بر اساس مفاد آن را اعلام كرد و از سوي ديگر در نامه يي به معاون اول خود دستورهاي 11 گانه يي را براي عملياتي كردن اين سياست ها ابلاغ كرد.

از زمان ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين موضوع به يكي از مسايل مورد بحث و گفت و گو در محافل اقتصادي و رسانه يي كشور تبديل شده است و در مورد محتوا، بايدها و نبايدها و الزام هاي اجرايي شدن اين سياست ها، مسايل مختلفي از طرف كارشناسان مطرح شده است.كه محور هاي كلي اين سياست اقتصادي مبتني بر؛اصلاح ساختاري درنحوه اجراي سياست هاي پولي و مالي، خصوصي سازي ،بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار،و... است كه در اين پزوهش نيز محور هاي اساسي مورد نظر را با استفاده از روش توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي(كتب،مجلات،فصلنامه ها و منابع معتبر اينترنتي)در5 فصل مورد بررسي قرار داده است.   

مقدمه 

اقتصاد مقاومتي1روشي براي مقابله با تحريم ها عليه يك منطقه يا كشور تحريم شده  ميباشد. 2 در شرايطي كه صادرات و واردات هي چكدام براي آن كشور مجاز نمي باشد.  

كشور ايران فرصت هاي بسياري از قبيل نفت، گاز و معدن در اختيار دارد، اما براي استفاده هرچه تمام تر از اين منابع، بايد از خام فروشي پيشگيري كرد.حمايت از توليد و استفاده از ظرفيت هاي داخلي قطعا باعث ايجاد اشتغال زايي و ثروت آفريني براي كشور خواهد شد، از اين رو بايد كار و توليد، در فرهنگ ايران نهادينه شود.از اينرو مدتي است كه نظريه اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مطرح شده است. پرداحتن به اين موضوع به دلايل مختلف امري مهم و ضروري است. از يك طرف دشمنان ملت ايران تلاش دارند تا نسبت به در هم ريختگي اقتصاد ايران اقدام كنند و از ناحيه اقتصاد، ضرباتي را به ملت شريف ايران اسلامي وارد كنند و از طرف ديگر مقاومت در اقتصاد نسخه اي كارساز براي عبور از اين مرحله است. از سويي ديگر موضوع اقتصاد مقاومتي موضوعي بسيار بديع و جديد و بكر است و تجربه منتشر شده مكتوبي در مورد آن وجود ندارد و قاعدتاً بايد جوانب آن بررسي و مورد توجه قرار گيرد.  

از منظري ديگر براي كشور جمهوري اسلامي ايران كه مصمم است اقتصاد تك محصولي و مبتني بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگي به نفت حركت كند، موضوع اقتصاد مقاومتي يك راهكار و نقشه راه سازنده است. 

بايد توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي به معني رياضت نيست، بلكه به منظور بهتر شدن وضعيت مردم بوده و كشور را به مرز خودكفايي در زمينه توليدات مي رساند، بنابراين براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد جايگاه ويژه اي براي توليد در نظر گرفت

مورد ديگري كه مي تواند اقتصاد مقاومتي را در ايران محقق سازد بخش كشاورزي است، به نحوي كه مي توان با حمايت از كشاورزان و توليدات آنها، در زمينه امنيت غذايي به مرز خودكفايي رسيد و علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، به ساير كشورها نيز صادرات داشت كه تحقق اين موارد تنها نيازمند همدلي مردم و مسئولين است.براي رونق بخش توليد و ايجاد ارزش افزوده بايد از فن آوري هاي نوين بهره گرفت، از اين رو واردات كشور تنها بايد در زمينه تكنولوژي و مواد اوليه باشد و به طور جدي از واردات كالاهاي تمام شده اجتناب كرد، چرا كه واردات كالاي تمام شده مغاير با اقتصادي مقاومتي بوده و باعث هدر رفتن سرمايه هاي ملي مي شود. 

                             

بيان مساله 

با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه ازلحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد. با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي ،تهاجمات به  عرصههاي ديگركشيده شد. يكي از اين  عرصهها كه خصوصاً  و............ قیمت: 121,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: اقتصاد مقاومتی توسعه و رشد مالي ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي سيستم بانكي كشور مثلث مردم بانك سرمايه گذار اعطاي تسهيلات سپرده ها و بانك ها بدهي غيردولتي ها اهداف اقتصاد مقاومتي نقش راهبردي انرژي صادرات نف
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » 🔺پروژه های آموزشی

تعداد مشاهده: 439 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 141

حجم فایل:750 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوارغفاری3 پلاک38.1 طبقه همکف کدپستی9691975741
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

130,400 بازدید امروز
127,067 بازدید دیروز
357,052,316 بازدید کل
35,648 فروش موفق
7,850 تعداد فروشگاه
45,758 تعداد فایل
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل