پاورپوینت تحقیقات بازاریابی با رویکرد حل مشکلات مدیریتی و استراتژیک برندهای جهانی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی با رویکرد حل مشکلات

با رویکرد حل مشکلات مدیریتی و استراتژیک برندهای جهانی- مطالعه موردی شرکت رولکس

شامل 92 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش

توضیحات پاورپوینت تحقیقات بازاریابی با رویکرد حل مشکلات مدیریتی

بررسی تجاری رولکس

مطالعهٔ موردی (به انگلیسی: Case study ) یا موردپژوهی، یکی از روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی است. موردپژوهی، بررسی متمرکز و عمیق یک فرد، گروه، رویداد یا اجتماع است. راه‌های دیگر نمونه‌پژوهی شامل تجربه‌ها، بررسی آماری و کندوکاو داده‌های بایگانی‌شده می‌باشد.

مطالعه موردی

مطالعه موردی (Case Study) یک روش پژوهش علمی است که به صورت باز، ژرف و جزئی‌نگر به مطالعه یک مورد خاص می‌پردازد. در دسته‌بندی انواع روش تحقیق علمی این روش یکی از انواع تحقیق توصیفی محسوب می‌شود.

در این روش پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کند. این مورد می‌تواند یک واحد و یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. هدف کلی در این روش مشاهده تفصیلی ابعاد «مورد» تحت مطالعه و تفسیر مشاهده‌ها از دیدگاه کل‌گرا است. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آن‌ها انجام می‌شود.

در پژوهش به روش موردکاوی برخلاف پژوهش آزمایشی پژوهشگر به دستکاری متغیر مستقل و مشاهده آثار آن بر متغیر وابسته نمی‌پردازد. همچنین همانند پزوهشگری که در تحقیق پیمایشی با انتخاب نمونه‌ای با حجم وسیع و معرف از جامعه درباره تعدای از متتغیر‌ها به بررسی می‌پردازد عمل نمی‌کند. بلکه به صورت منحصربه‌فرد بر یک مورد خاص تاکید می‌کند. برخی موردکاوی را یکی از رویکردهای تحقیق کیفی معرفی کرده‌اند. برخی اوقات مطالعه موردی شامل بررسی چندین مورد است که آن را مطالعه میان-موردی می­نامند. در این روش، پژوهشگر داده‌­های موردنظر را به شیوه‌های گوناگون از چندین مورد گردآوری می‌کند.

تعریف مطالعه موردی Case Study

مورد «موضوع » تحقیق است. کیس (مورد) واحد تحلیل است که درباره آن اطلاعات گردآوری می‌کنیم. مورد در طرح موردپژوهی واحدی است که در پی درک کلیت آن هستیم. واحد تحلیل می‌تواند شخص باشد که در پی ارائه ی درکی از او هستیم که با تصویر کلیت شرایط زندگی او همراه است.

بر اساس این نوع مطالعه هر واحد اجتماعی همچون یک کل به حساب می‌آید. این واحد می‌تواند یک فرد، یک سازمان، یک خانواده، یا حتی یک جامعه باشد. از این رو به نظر گودوهات روش موردی بیش از همه یک رویکرد است که بر اساس آن هر واحد اجتماعی همچون یک کل در نظر گرفته می‌شود. حال این واحد می‌تواند یک فرد، یک خانواده، یک نهاد اجتماعی یا حتی یک جامعه باشد. موریس دوورژه، در تعریف مطالعه موردی می‌نویسد:

اصطلاح مطالعه موردی معرف دو چیز است که در عمل با هم اختلاف دارند : نخست، یا موضوع بر سر تحلیل ژرف رفتار یک فرد است، چه از راه سند‌های شخصی و چه از راه مصاحبه‌های خاطرات. و این معنی اصل و دقیق مطالعه موردی است. دوم، در معنای گسترده‌تری، مطالعه موردی را به هرگونه بررسی تک نگاری که در باره یک حادثه یا تصمیم، یا درباره یک مورد خاص انجام می‌شود، اطلاق می‌کنند…

به طور کلی روش‌های موردکاوی زمانی برتری می‌یابند که پرسش‌هایی با ادوات استفهام «چگونه» یا «چرا» مطرح می‌باشند و نیز زمانی که پژوهشگر کنترلی بر رویدادها ندارد و آن‌گاه که پدیده مورد توجه متعلق به زمان معاصر و در بستر زندگی واقعی قرار داشته باشند. چنین تحقیقات موردی «تبیینی» را می‌توان با دو تحقیق دیگر، یعنی تحقیقات موردی« اکتشافی» و «توصیفی» تکمیل کرد.

اهمیت و حوزه مطالعه موردی

این روش از جهاتی بسیار حائز اهمیت است:

الف) شناخت کل واقعیت؛

تنها با استفاده از این روش می‌توان کلیک واقعیت را فهمید. روش موردی، بهترین شیوه برای پیاده کردن دیدگاه‌های کلنگر (نظریه گشتالت) و همچنین اندیشه آنانی است،  که بر پیکربندی واقعیت تکیه دارند.

ب) شناخت ابعاد نهان پدیده اجتماعی؛

موردکاوی، واقعیت را در کنه آن بررسی می‌کند،به اعماق دست می‌یابد و به مطالعات ژرفانگر می‌پردازد.

ج) دستیابی به کلیت منحصر به فرد؛

همیشه در جامعه، آینده‌ای خاص و کلیتی بی نظیر وجود دارد؛ که شناخت آن، تنها از طریق مطالعات موردی امکان پذیر است.

مراحل انجام مطالعه موردی

انجام پژوهش به کمک روش مطالعه موردی شامل چهار مرحله است :

 • بیان مسئله و انتخاب مورد (واحد تحلیل)
 • انجام عملیات میدانی (گردآوری داده‌ها)
 • سازماندهی داده‌ها (تحلیل داده‌ها)
 • تدوین گزارش

در بیان مسئله، پژوهشگر از زمینه و محیطی که مشکل در آن بروز کرده آغاز می‌کند و سپس به توصیف «موقعیت نامعین » می‌پردازد. پس‌ازآن به انتخاب «موردی» می‌پردازد که در دسترس باشد، یا این‌که آن‌چنان ویژگی‌هایی را دارا باشد که مطالعه‌ی آن ازنظر اطلاعات پژوهشی آشکارکننده باشد. برخی اوقات مطالعه موردی شامل بررسی چندین « مورد » است که آن را مطالعه‌ی «میان –موردی» می‌نامند. در این نوع مطالعه، پژوهشگر داده‌های موردنظر را به شیوه‌های گوناگون از چندین «مورد» گردآوری می‌کند.

 

 فهرست پاورپوینت تحقیقات بازاریابی با رویکرد حل مشکلات مدیریتی

 • 1-معرفی رولکس CASE SOLUTION
 • کاربرد بررسی های تجاری
 • بررسی پرونده رولکس با رویکرد مشکل مدیریتی و استراتژیک
 • تغییر روند درتولید ساعت رولکس
 • انتقال شرکت به شهر ژنو در سوئیس
 • بررسی پرونده رولکس با رویکرد مشکل مدیریتی و استراتژیک
 • 2-شناسایی مشکل
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی
 • 3.1تجزیه و تحلیل PESTEL
 • 3.2-نیروهای پنج گانه پورتر
 • 3.2.1-تهدید تازه واردها
 • تهدید تازه واردها
 • 3.2.2-تهدید محصولات یا خدمات جایگزین
 • 3.2.3- قدرت چانه زنی خریداران
 • 3.2.4-قدرت چانه زنی تامین کنندگان
 • 3.2.5- مزیت  رقابتی بین شرکت های موجود
 • 3.3-تحلیل پنج ضلعی
 • 3.3.2. تهدید محصولات/خدمات جایگزین
 • 3.3.3. قدرت چانه زنی خریداران
 • 3.3.5. رقابت در صنعت
 • 3.4. قرار دادن کسب و کار در طول چرخه عمر صنعت
 • 3.4.2. مرحله مقدماتی
 • 3.4.3. مرحله رشد
 • 3.4.4. مرحله بلوغ
 • 3.4.5. مرحله انحطاط
 • 3.5. تحلیل گروه استراتژیک
 • 3.5.4. برنامه ریزی استراتژیک گروهی چگونه به رولکس کمک می کند؟
 • 3.6. برنامه ریزی سناریو
 1. تجزیه و تحلیل منابع و شایستگی ها
 • 4.1. تجزیه و تحلیل VRIN
 • 4.2. آنالیز VRIO
 • 4.3. زنجیره ارزش پورتر
 1. تجزیه و تحلیل محیط داخلی
 • 5.2. تجزیه و تحلیل SWOT
 • 5.2.1. نیاز به SWOT به دلیل گسترش عملیات رولکس
 • 5.3.1. ارائه بصری ماتریس TWOS
 • تحلیل ماتریس TOWS
 • 5.4. ماتریس ANSOFF
 • 5.4.1. استراتژی های توسعه بازار
 • 5.5. معیارهای SAF
 1. توصیه های نهایی


 قیمت: 140,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: تجزیه و تحلیل محیط خارجی تحلیل پنج ضلعی کاربرد بررسی های تجاری مطالعه موردی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 57 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 92

حجم فایل:1,288 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار ولیعصر امام سجاد طبقه همکف پلاک72 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس051-57224911 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

33,059 بازدید امروز
292,948 بازدید دیروز
309,694,961 بازدید کل
31,969 فروش موفق
4,623 تعداد کاربران
45,470 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا