پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری

پاورپوينت اخلاق حرفه ای در پرستاری

•Ethics

•اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان

•اخلاق ساختار وجودی انسان است که گاهی به معنای عام و با منظور تمام ویژگی ها ی درونی انسان، اعم از خوب یا بد به کار می رود

•معمولاً مترادف با رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت

•Ethics بازتاب اصول وجودی و معنوی رفتار ما در زندگی روزانه است

•بخش غیر کلامی آن چیزی است که با دیگران انجام انجام می دهیم.

 

 


Ethics معانی متفاوتی دارد که همگی مربوط به استانداردهای رفتاری اند
مربوط به درست یا غلط بودن و خوب یا بد بودن اعمال انسان است 

به سیستمی از اصول راهنما و قوانینی اطلاق می شود که در باره مشخص کردن فعالیتهای مجاز، لازم و یا ممنوع صحبت می کند

سیستم های اخلاقی ممکن است طبیعت مذهبی و یا غیر مذهبی داشته باشند 

ممکن است به شیوه ای فردی یا عمومی و از دیدگاهی کلی یا ویژه مورد استفاده قرار گیرد

Ethics گاهی اشاره به آداب وهنجارهای یک گروه خاص دارد مثل اصول اخلاقی پزشکی، پرستاری، مهندسی و..

 

 


اصول اخلاقی راهنمایی برای تصمیم گیری ها و فعالیت های اخلاقی هستند

اصول اخلاقی تحت تاثیر زمینه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد

 اصول اخلاقی فردی شامل ارزش های اخلاقی ست که هرفرد  برای زندگی خود و در ارتباطش با دیگران بر می گزیند
 

Significance of Ethics Principles

اصول اخلاقی اجتماعی در ارتباط با هنجارهای هر جامعه معنا می شود

با هر پس زمینه فرهنگی، امروزه اهمیت کاربرداصول اخلاقی در مراقبت های بهداشتی بطور فزاینده ای شناخته شده است

 

Professional ethics


اخلاق حرفه ای، اصول کلی تر اخلاقی را در فضای خاص حرفه ای مطرح می کند.

 اخلاق حرفه ای شاخه ای از علم اخلاق است که با توجه به شرایط و فضای هر حرفه خاص تعریف می شود. 

اصول اخلاقی حرفه ای به عنوان استانداردهای مورد توافق و رفتارهای مورد انتظار از اعضاء یک گروه حرفه ای خاص توصیف می شود

این استانداردها معمولا در  professional code of ethics یا 
       کدهای اخلاق حرفه ای بیان شده و ممکن است پشتیبانی قانونی هم داشته باشد
 

 

اخلاق پزشکی

شاخه ای کاربردی از اخلاق یا فلسفه اخلاق است که سعی دارد در سایه تحلیل های فلسفی درست و نادرست را در حیطه عملکرد در طب و مراقبت های بهداشتی تبیین نماید.

فعالیتی تحلیلی که طی آن افکار، عقاید ، تعهدات، روش رفتار، احساسات، استدلالات و بحث های مختلف در حیطه تصمیم گیری های اخلاقی در پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی شده و در صورت لزوم دستورالعمل هایی صادر می شود. تصمیمات اخلاق پزشکی در حیطه عملکرد طبی، بدیهییات و ارزش ها، خوب یا بد، درست و نادرست و باید و نباید ها را مشخص می کند. 

اخلاق در صحنه عمل پزشکی 
اخلاق پزشکی عمدتاً با نوشته های بیوچامپ و چیلدرس گسترش یافته

 

اصول اساسی اخلاق پزشکی

•Autonomy                                اختیار

•Beneficence                            سود رسانی

• Non-mal efficience                اجتناب از آسیب و صدمه

•Justice                                      عدالت

 

اخلاق پرستاری

رابطه پرستار و بیمار با رابطه پزشک و بیمار متفاوت و مراقبت در آن طولانی تر است.

نل نودینگز رویکرد اخلاق پرستاری مبتنی بر مراقبت را مطرح کرده که اساس آن را ”پذیرندگی“ ”وابستگی“ و ”تفاهم“ تشکیل می دهد. 

اخلاق مراقبتی قویاً مبتنی بر رابطه فرد مراقبت دهنده و دریافت کننده مراقبت است.

رابطه پرستار و بیمار با رابطه پزشک و بیمار متفاوت و مراقبت در آن طولانی تر است.

نل نودینگز رویکرد اخلاق پرستاری مبتنی بر مراقبت را مطرح کرده که اساس آن را ”پذیرندگی“ ”وابستگی“ و ”تفاهم“ تشکیل می دهد. 

اخلاق مراقبتی قویاً مبتنی بر رابطه فرد مراقبت دهنده و دریافت کننده مراقبت است.


اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری

پرستاران ارتباط مستقیم و مداوم با مردم دارند 

بیماران انسان هایی آسیب پذیر هستند

با زندگی و سلامتی انسان ها سرو کار دارند

 احتمال مواجهه شان با مشکلات اخلاقی  در طی کار روزانه زیاد است. 

نیاز به تصمیم گیری های اخلاقی در طی کار روزانه دارند 

 کسب این توانمندی تنها در سایه یک آموزش اخلاقی متناسب با شرایط امکان پذیر است.
 

 

اصول اولیه اخلاقی در پزشکی و پرستاری

احترام به حیات انسان

اختیار(خود مختاری)

نیکوکاری

عدالت

صداقت

عدم ایجاد آسیب و صدمه به فرد

رازداری

 

ارزش‌ها و بيانات ارزشي

ما در همه حال مشغول انجام قضاوت‌ها و ايراد بيانات ارزشي هستيم: چه مي‏پوشيم، چرا، چگونه و در كجا مي‏خوريم، چگونه سفر مي‏كنيم، چه دوستاني داريم، در چه مكاني زندگي مي‏كنيم. ما در تك تك لحظه‏هاي زندگي خود، در حال آشكار كردن ارزش‌هايمان براي خود و ديگران هستيم.

ارزش‌ها جنبه‏هاي شخصي و بنيان‏هاي حيات اجتماعي و اخلاقي ما محسوب مي‏شوند. 

احتمالا ما با كساني كه داراي ارزش‌هاي مشابهي هستند، احساس راحتي بيشتري می کنیم. 

بخش عمده زندگي ما به سازگار كردن خودمان با شرايطي مي‏گذرد كه ممکن است آن‌ها‌ را دوست نداشته و خود آنها را انتخاب نكرده باشيم، اما امكان گريز از آنها نيز برايمان موجود نيست. 

تصميمات معنوي و اخلاقي‏ما مبتني بر ارزش‌هاست. ما قضاوت‌هاي اخلاقي ‌خود را جدي مي‏گيريم، به اين ترتيب نياز داريم كه ارزش‌هايمان را نيز جدي بگيريم. 

باور احتمالا اساسي‏ترين سطح ارزش‌ها‌ و بخشی از آن‌ها‌ است كه کمتر دستخوش تغييرات مي‏شود. باور نوعي از نگرش است كه بيشتر مبتني بر ايمان  است تا واقعيت 

شايد يكي از عمده‏ترين باورها در پرستاري اين است كه بيماران با مراقبت مطلوب، بهتر خواهند شد. جين‏سالويج (2000) معتقد است كه «اگر سياست‏سازان متوجه ‏شوند كه دانش و مهارت‌هاي مراقبت كردن، به نسبت دانش و تكنيك‏هاي اختصاص داده شده توسط داروها، تاثير بیشتری بر سلامتي و رفاه بیماران ‌دارند، آنگاه دستاورد بزرگي حاصل خواهد شد 

 نگرش يك منش‌ يا يك رفتار جا افتاده محسوب مي‏شود. نگرش‌ها بيشتر همان احساسات پايدار هستند كه معمولا باورهاي مختلف آن‌ها‌ را شكل مي‏دهند. نگرش‌ها مي‏توانند مثبت و يا منفي باشند.

برخي از نگرش‌هاي خاص پرستاري در شيوه ارائه مراقبت تجلي مي‏يابند. 
ويرجينيا هندرسون (1964) در توصيف «كاركرد منحصر به فرد» يك پرستار، در بخش دوم از بیانيه  معروف خود مي‏گويد:‌ پرستار موقتاً هشياري فرد ناهشيار، عشق و زندگي فرد خودكشي كرده، پاي فردي كه پايش را قطع كرده‏اند، چشمهاي كسي كه به تازگي نابينا شده، وسيله به حركت درآوردن نوزاد تازه به دنيا آمده، اعتماد به نفس  يك مادر جوان و صدايي براي آنها كه بسيار ضعيف‏تر از آن هستند كه بتوانند حرف بزنند محسوب مي‏شود».

ارزش‌ها تنها هنگامي حايز اهميت ‌مي‏شوند كه دربرابر كسي يا چيزي آزمايش شده باشند. 

ما مي‏توانيم بگوييم كه براي زندگي ارزش قائل هستيم، اما احتمالا فقط به دنبال يك حادثه،‌ بيماري يا قرار گرفتن در مقابل موج مرگ است كه حقيقتا بر زندگي خود ارج مي‌نهیم و قدر آن را مي‏دانيم.

مراقبت يك ارزش است.
 در انتخاب پرستاري به عنوان يك شغل، فرد انتخاب مي‏كند كه مراقبت كند، هر فردي اين كار را به شكل متفاوتي انجام می دهد.

ما مي‏توانيم يا به اين دليل كه مجبور هستيم يا به اين دليل كه دوست داریم، به امر مراقبت مبادرت كنيم. 
شايد خوشمان نيايد كه «مجبور باشيم» مراقبت كنيم، به اين دليل كه اين كار جزيي از شغل ماست و به شغل ديگري دسترسي نداريم و نيز وامي‌ داريم كه بايد پرداخت گردد. 

چگونگي اعمال مراقبت از سوي هر فرد، نه تنها يك انتخاب اخلاقي يا سيرت ‌فردي خواهد بود، بلكه اين اقدام در روابط با ديگران نيز، خصوصا در شيوه احترام قائل شدن براي ارزش‌هاي ساير افراد نيز ابراز ‌خواهد شد.
 

اسلایدهای دیگر

مفاهیم اخلاقی درپرستاری

ارتباط بسترارائه مراقبت اخلاقی

حمایت از حقوق بیمار

پاسخگویی

همکاری

مراقبت

ویژگی های مراقبت/ 5 C

شفقت

شایستگی/توانمندی

اطمينان

وجدان

  قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت اخلاق حرفه پرستاری
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته پرستاری

تعداد مشاهده: 340 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:114 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9691944376
آدرس دفتر مرکزی: گناباد، شهرک فاز2، خیابان امام سجاد، پلاک ۷۲
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

238,697 بازدید امروز
310,966 بازدید دیروز
197,689,741 بازدید کل
29,378 فروش موفق
2,205 تعداد کاربران
41,802 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا