دانلود کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری

کتاب جدید شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی (جزا) آماده برای دانلود

منطبق با اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۹۹/۰۲/۲۳

مطابق با آخریت اصلاحات کلیه قوانین تا سال 1400 (از 99 بدون تغییر) و همراه با قوانین خاص

مولف: دکتر احمد غفوری

سال انتشار: 1400

تعداد صفحات: 605

فرمت: پی دی اف PDF

کیفیت: بسیار عالی

حجم: 119 مگابایت

دانلود نمونه (فهرست و بخشی از کتاب)

 

ویژگی های این کتاب

۱- ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده

۲- ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از ارائه نظرات متعدد

۳- ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز

۴- ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده

۵- توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا

۶- توضیح و تفصیل کامل قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

۷- به همراه خلاصه مکاتب کیفری و حدود ۲۰۰ ماده از قوانین خاص مورد نیاز آزمون‌های حقوقی

نقد و بررسی

کتاب شرح آزمونی جزا نوشته احمد غفوری با چینش ماده به ماده قانون مجازات اسلامی به ارائه نکات مورد نیاز آزمون های حقوقی (وکالت، قضاوت، سردفتری) ذیل هر ماده می پردازد. همچنین ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد و پرهیز از ارائه نظرات متعدد در کتاب شرح آزمونی جزا احمد غفوری گنجانده شده است. در کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواد قانونی به ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط در ذیل آن در بر گرفته شده است. در کتاب جزا غفوری مثال‌های متعدد و جدول در موارد مورد نیاز ارائه شده است. احمد غفوری در کتاب حاضر مواد مرتبط قانون را به صورت یکجا نگاشته است. قانون تعزیرات و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی به تفصیل توضیح داده شده است. علاوه بر موارد فوق، کتاب شرح آزمون جزا خلاصه مکاتب کیفری و 200 ماده قوانین خاص مورد نیاز آزمون حقوقی و وکالت ارائه می‌دهد.

ویژگی های دیگر کتاب شرح آزمونی جزا غفوری
کتاب جزا غفوری با رویکرد صرفا آزمونی برای داوطلبان آزمون های مختلف حقوقی به خصوص داوطلبانی که توانایی یا زمان لازم برای خواندن منابع سنگین و جداسازی مطالب مختص آزمونها را ندارند.
چینش ماده به ماده در عین توجه به ارتباط مواد چون بعضا مواد مرتبط با هم در نقاط مختلفی از قانون قرار گرفته است مانند مسولیت کیفری اشخاص حقوقی که در مواد 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 748 قانون تعزیرات مصوب 1375 آمده است.
پرهیز از ارائه نظرات متعدد و ذکر دیدگاه موردنظر طراحان آزمونهای حقوقی با توجه به رویکرد صرفا آزمونی کتاب حاضر بدین جهت که فقط نظر طراح سوال در تصحیح پاسخنامه آزمون های حقوقی ملاک است.
پرهیز از ارائه نظرات صرفا علمی و غیرآزمونی مانند مقایسه قانون جدید با قانون قدیم یا مقایسه قانون ایران با قانون دیگر کشورها به جهت اینکه هدف از تدوین این اثر ارائه ی مطالب و نکاتی است که صرفا کاربرد و ارزش آزمونی داشته باشد .
استفاده از جدول در موارد مورد نیاز برای دسته بندی بهتر مطالب و ارائه مثال به منظور تفهیم بهتر مطالب و درک نکات.
تدوین کتاب بر اساس منابع حقوق جزا به نحوی که با مطالعه این کتاب مراجعه به منابع اصلی لازم نیست.
بیان نکات و مطالب مهم در متن و پاورقی کتاب به گونه ای مطالب پاورقی کتاب هم دارای ارزش یکسان با مطالب بیان شده در متن کتاب است.

فهرست کتاب عناوین کتاب شرح آزمونی جزا غفوری

کتاب اول- کلیات شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول- تعاریف

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

بخش دوم- مجازات‌ها

فصل اول- مجازات‌های اصلی

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

فصل چهارم- تخقیق مجازات و معافیت از آن

فصل پنجم- تعویص صدور حکم

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم- نظام نیکه آزادی

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

فصل یازدهم- سقوط مجازات

بخش سوم- جرایم

فصل اول- شروع به جرم

فصل دوم- شرکت در جرم

فصل سوم- معاونت در جرم

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

فصل پنجم- تعدد جرم

فصل ششم- تکرار جرم

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اقرار

فصل سوم- شهادت

فصل چهارم- سوگند

فصل پنجم- علم قاضی

بخش ششم- مسائل متفرقه

کتاب دوم- حدود

بخش اول- مواد عمومی

بخش دوم- جرایم موجب حد

فصل اول- زنا

فصل دوم- لواط تفخیذ و مساحقه

فصل سوم- قوادی

فصل چهارم- قذف

فصل پنجم- سبّ نبی

فصل ششم- مصرف مسکر

فصل هفتم- سرقت

فصل هشتم- محاربه

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

کتاب سوم- قصاص

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

فصل دوم-تداخل جنایات

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت

فصل پنجم-صاحب حق قصاص

فصل ششم-شرکت در جنایت

فصل هفتم- اکراه در جنایت

بخش دوم- قصاص نفس

جنایت بر اعضا و منافع

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

کتاب چهارم- دیات

بخش اول- مواد عمومی

فصل اول-تعریف دیه و موارد آن

فصل دوم- ضمان دیه

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه

فصل ششم- موجبات ضمان

فصل هفتم-تداخل و تعدد دیات

بخش دوم- مقادیر دیه

فصل اول- دیه نفس

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضا

فصل سوم- دیه مقدر اعضا

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل پنجم- دیه مقدرر منافع

فصل ششم- دیه جراحات

فصل هفتم- دیه جنین

فصل هشتم- دیه جنایت بر میت

کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375

فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

فصل دوم-اهانت به مقدسات مذهبی و سو قصد به مقامات داخلی

فصل سوم- سو قصد به مقامات سیاسی خارجی

فصل چهارم- تهیه و ترویج که قلب

فصل پنجم-جعل و تزویر

فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

فصل یازدهم-ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

فصل چهاردهم-تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاص

فصل شانزدهم-اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هجدهم-جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشای سر

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه

فصل بیست و سوم- ورشکستگی

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت

فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر

فصل بیست و هفتم- افترا و توهین و هتک حرمت

فصل بیست و هشتم- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

قانون جرایم رایانه ای

بخش اول- جرایم و مجازات‌ها

فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل دوم- جرایم علیه صحبت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

فصل ششم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

فصل هفتم- سایر جرایم

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها

بخش دوم- آیین دادرسی

بخس سوم- سایر مقررات

جرایم علیه تمامیت معنوی

توهین

سبّ نبی

افترا

قذف

افترای عملی

نشر اکاذیب

جرایم علیه اموال

کلاهبرداری

صور خاص کلاهبرداری

1.انتقال مال غیر

2.معامله معرض

3.سوء استفاده از ضعف نفس شخصی

4.تدلیس در معاملات دولتی

خیانت در امانت

صور خاص خیانت در امانت

1.سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

2.اختلاس تصرف غیرقانونی

سرقت حدی

سرقت تعزیری

صدور چک پرداخت نشدنی

رشا و ارتشا

تشکیل یا رهبری شبکه برای جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

تحصیل مال نامشروع

ضمائم

قوانین خاص

مکاتب حقوق کیفری

  قیمت: 45,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.


برچسب ها: دانلود رایگان کتاب کتابهای شرح آزمونی غفوری شرح آزمونی جزا شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی اصلاحات جدید حبس کتاب جدید جدید جزا غفوری pdf جزا غفوری
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حقوق

تعداد مشاهده: 3085 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:121,931 کیلوبایت


کدتخفیف

با یک خرید موفق از سایت یک کدتخفیف 10درصدی جایزه بگیرید و در خریدهای آتی از آن بهره ببرید. کدتخفیف 10 درصدی، این امکان را به شما می دهد که در خرید بعدی، با وارد کردن کد تخفیف دریافت شده، 10% از قیمت فایل موردنظر کسر گردد. در خرید موفق بعدی نیز، کد جدیدی دریافت خواهید نمود که تخفیف 10 درصدی را در خرید بعدی، برای شما به همراه خواهد داشت.

درباره ما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، گناباد، بلوار امام سجاد طبقه همکف پلاک72 کدپستی9691944376
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس09304926648 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

166,204 بازدید امروز
316,153 بازدید دیروز
272,177,175 بازدید کل
31,113 فروش موفق
3,785 تعداد کاربران
44,551 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : وبتینا