مبانی نظری : مقایسه تطبیقی به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل در تیپ‌های 230 و 258 متحرک هجومی نزاجا

مبانی نظری فصل دوم: مقایسه تطبیقی به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل در تیپ‌های 230 و 258 متحرک هجومی نزاجا  به همراه منابع

فهرست

فصل دوم: ادبيات تحقيق    9
1-2- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق:    10
1-1-2- استتار:    10
2-1-2- استتار چند طيفي:    10
3-1-2-  انضباط استتار:    10
4-1-2-  انقلاب در امور نظامي:    10
5-1-2- بمب‌هاي الكترومغناطيسي:    10
6-1-2- بمب بدنه مادر:    10
7-1-2- بدل‌سازي :    11
8-1-2- پنهان‌كاري:    11
9-1-2- تیپ مستقل:    11
10-1-2- جنگ الكترونيك:    11
 
11-1-2- جنگ اطلاعات:    11
12-1-2- سيستم ‌عامل مديريت صحنه نبرد:    11
13-1-2- عمليات رواني (جنگ رواني):    12
14-1-2- عمليات دود:    12
15-1-2-  فريب:    12
16-1-2- فریب فعال:    12
17-1-2- فريب و اغفال :    12
18-1-2- فریب غیرفعال:    13
19-1-2- متحرک:    13
20-1-2- مکان‌یابی:    13
21-1-2- مخفي‌سازي:    13
22-1-2- مفهوم جنگ اطلاعات:    13
23-1-2- مركز ثقل:    13
24-1-2- نزاجا:    14
25-1-2-  هجوم:    14
26-1-2- هم‌گون‌سازي:    14
2-2- تاريخچه موضوع مورد تحقيق:    14
1-2-2- دفاع غيرعامل در طبيعت:    16
2-2-2- دفاع غیرعامل در ايران:    17
3-2-2- تاریخچه تیپ 258 متحرک هجومی:    17
4-2-2- چگونگی تشکیل تیپ 258 تکاور شهید سرلشگر مصطفی پژوهنده:    18
5-2-2- فرماندهان تیپ 258 متحرک هجومی از ابتدا تاکنون:    18
6-2-2- تاریخچه  تیپ 230 متحرک هجومی:    19
7-2-2- جدول فرماندهان تیپ 230 متحرک هجومی از ابتدا تاکنون:    20
3-2- مصاحبه با صاحب‌نظران:    21
1-3-2- مقامات مصاحبه‌شونده:    21
2-3-2- سؤالات مصاحبه:    22
3-3-2-  نظرات مصاحبه شوندگان:    22
 
1-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپ ستاد نوذر نعمتی:    22
2-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپ‌دوم ستاد رضا آذریان:    24
3-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپدوم ستاد میسر ارجمندی:    26
4-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپ‌دوم ستاد مجید زارع:    27
5-3-3-2- شرح مصاحبه سرتیپ‌دوم ستاد مهدی معمارباشی:    29
6-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپ‌دوم ستاد ابراهیم گل‌گلی:    31
7-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپ‌دوم ستاد محمد غفاری:    33
8-3-3-2- شرح مصاحبه با سرتیپدوم ستاد محمدسعید عسگری:    35
9-3-3-2- شرح مصاحبه با سرهنگ ستاد محمدحائز سنگ‌بری:    36
10-3-3-2- شرح مصاحبه با سرهنگ ستاد هیبت‌ا... اسدی:    37
11-3-3-2- شرح مصاحبه با سرهنگ پیاده ستاد شیرزاد راسخنیا:    40
4-2- بررسي تحقيق‌هاي انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق:    41
1-4-2- خلاصه تحقيق سرهنگ‌دوم پياده محمدحائز سنگ‌بري:    41
2-4-2- خلاصه تحقيق سرهنگ‌دوم زرهي علي پاشازاده:    42
5-2- مطالعه منابع:    42
1-5-2- استحکامات و سازههای امن:    42
1-1-5-2- انواع استحکامات و سازه‌های امن (سطحی، نیمه‌مدفون و مدفون):    44
2-1-5-2- سازه‌های روزمینی (سطحی):    44
3-1-5-2- سازه‌های نیمه‌مدفون و مدفون:    44
4-1-5-2- سازه‌های زیرزمینی:    45
5-1-5-2- تونل‌های لجستیکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:    49
6-1-5-2- ملاحظات طراحی سایت مجموعه‌های دفاعی-نظامی:    50
2-5-2-  ملاحظات عمومی مجموعه‌های دفاعی:    53
1-2-5-2- پلان مقاوم:    53
2-2-5-2- ارگونومی:    53
3-2-5-2- ملاحظات روانی:    53
4-2-5-2- تحرک‌پذیری :    54
5-2-5-2- مصالح ساخت:    54
 
6-2-5-2- مرمت‌پذیری:    55
7-2-5-2- دو منظوره بودن کاربری:    55
3-5-2- فريب:    56
1-3-5-2- فريب:    56
2-3-5-2- قابليت به‌كارگيري:    58
3-3-5-2- مرحله پيش از عمليات خصمانه:    58
4-3-5-2- موضع‌يابي، استقرار و نبرد تعيين‌‌كننده و مراحل بعدي:    58
5-3-5-2- مرحله پس از تخاصم و گسترش مجدد:    58
6-3-5-2- فريب و اصول جنگ:    59
7-3-5-2- اصول فريب:    59
8-3-5-2- كانون توجه:    59
9-3-5-2- هدف:    59
10-3-5-2- كنترل تمركزي:    59
11-3-5-2- زمان‌بندي:    60
12-3-5-2- يكپارچگي:    60
13-3-5-2- هماهنگي با امور غيرنظامي و عمومي:    60
14-3-5-2- فرآيند طراحي فريب:    61
15-3-5-2- بعضي از موارد راهبردي درخصوص فريب:    62
16-3-5-2- فريب و ماكت‌هاي فريبنده:    63
17-3-5-2- مشخصات ماكت‌هاي فريبنده:    63
18-3-5-2- آماد و تداركات:    65
19-3-5-2- اهداف استفاده از ماكت‌هاي فريبنده:    65
20-3-5-2- ملاحظات اساسي در استقرار ماكت‌هاي فريب:    66
21-3-5-2- عوامل مؤثر در ناموفق ماندن عمليات فريبنده:    68
22-3-5-2- فريب و جنگ الكترونيك:    68
23-3-5-2- جنگ عامل:    70
24-3-5-2- حفاظت غيرعامل:    71
25-3-5-2- حفاظت سيستمي:    71
 
26-3-5-2- پادگارد ضد مجموعه‌هاي خبرگيري، حمله:    71
27-3-5-2- پادگارد ضد پنهان‌كاري:    71
28-3-5-2- طرح‌ريزي جنگ فرماندهي وكنترل و فريب:    71
29-3-5-2- جنگ اطلاعات:    72
30-3-5-2- پدافند غيرعامل اطلاعاتي:    72
31-3-5-2- اثر عمليات اطلاعاتي بر پدافند غيرعامل:    73
32-3-5-2- جنگ اطلاعات در آمريكا:    74
33-3-5-2- اهداف جنگ اطلاعات در آمريكا:    75
34-3-5-2- جنگ اطلاعات در روسيه:    75
4-5-2- مکان‌یابی:    76
1-4-5-2- ملاحظات اساسی در استقرار ماکتهای فریب:    76
2-4-5-2- تاریخچه مکان‌یابی:    78
3-4-5-2- عواملی را که باید در مکان‌یابی مورد توجه خاص قرار داد عبارتند از:    79
4-4-5-2- مکان مجموعه‌های دفاعی-نظامی (مکان‌یابی) :    79
5-4-5-2- مکان‌یابی پایگاه‌های نظامی:    81
1-5-4-5-2- مواردی را که باید در تعیین محل پایگاه‌های نظامی مدنظر قرار داد:    81
2-5-4-5-2- مکان‌یابی اماکن نظامی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل:    82
3-5-4-5-2- مکان‌یابی فعالیتهای نظامی در چارچوب طرح آمایش دفاعی– امنیتی:    83
6-4-5-2- اهداف مکان‌یابی:    84
7-4-5-2- مکانیابی شهرها:    84
1-7-4-5-2- تعیین شاخص‌های مکان‌یابی شهرها:    84
2-7-4-5-2- شاخص‌های مکان‌یابی شهری:    85
  قیمت: 18,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: فصل دوم: ادبيات تحقيق 9 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق: 10 استتار: 10 استتار چند طيفي: 10 انضباط استتار: 10 انقلاب در امور نظامي: 10 بمب‌هاي الكترومغناطيسي: 10 بمب بدنه مادر: 10
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته تاریخ

تعداد مشاهده: 130 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word.doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:358 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

216,058 بازدید امروز
346,314 بازدید دیروز
97,610,112 بازدید کل
27,674 فروش موفق
1,902 تعداد کاربران
38,640 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا