پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل 3 توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی

در این فصل تمرکز ما بر رویدادهای عمده ای است که منجر به ترتیبات تشکیلاتی فعلی برای تدوین استاندارد حسابداری در امریکا شده است. بعد از سقوط بازارهای مالی امریکا 1929 سهامداران با این سوال روبه رو شدند که ایا رویه حسابداری و گزارشگری کفایت لازم برای ارزیابی سرمایه گذاری ها را داراست؟
گزارشهای مالی مبتنی بر رویه های حسابداری بسیار متنوعی بود و اینکه برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه مکررا گمراه کننده بودند منجر به اغاز اولین دوره از سه دوره مشخص در توسعه استاندارد حسابداری شد 


در فصل حاضراین سه دوره را بدقت بررسی خواهیم کرد:

1-سال های شکل گیری (1930 تا 1946)
2-دوره بعد از جنگ جهانی دوم (1946 تا 1959)
3-دوره مدرن (1959 تا کنون)

حسابداری در امریکا تا پیش از سال1930
عوامل عمده ای که منجر به تقاضای روز افزون برای خدمات حسابرسی می شود

رویه های حسابرسی متنوع 
اغاز رکود بزرگ 1929 و سقوط بازارهای مالی امریکا
انتخاب روز ولت به ریاست جمهوری امریکا 1932تا1944
تصویب قانون معاهده جدید

سال های شکل گیری (1930  تا 1946)
در سال 1930 انجمن حسابدارن رسمی امریکا همکاری مشترکی را با بورس اوراق بهادار نیویورک اغاز کرد که در نهایت منجر به تهیه یکی از مهمترین اسناد مربوط به توسعه قانون گذاری برای حسابداری شد.22 سپتامبر 1932 نسخه ای رسمی از 5 اصل فراگیر حسابداری توسط کمیته انجمن حسابداران رسمی امریکا پیشنهاد و مورد تایید کمیته بورس اوراق بهادار نیویورک قرار گرفت این سند اولین تلاش رسمی در جهت ایجاد اصول عمومی پذیرفته شده ی حسابداری بود.
شکل گیری کمیسون بورس و اوراق بهادار
سال 1934 SEC توسط کنگره ایجاد شد .هدف SEC اجرای قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس و اوراق بهادار 1934 بود .
SEC در ابتدا به حرفه حسابداری اجازه داد خود رأسا اقدام به تعیین اصول حسابداری کند اما اقدامات حرفه حسابداری  منجر به انتشار ARS شماره4 شد که پیام ضمنی آن به این صورت بود :
اگر حرفه مرجعی صلاحیتدار برای توسعه استاندارد حسابداری ایجاد نکند SEC خود رأسا اقدام به تعیین رویه حسابداری مجاز میکند.
کمیته رویه های حسابداری(1930 تا 1946)
کمیته رویه حسابداری در سال 1936 تاسیس شد.این کمیته در صدد تدوین بیانیه فراگیر از اصول حسابداری بود تا به عنوان رهنمودی کلی برای حل مسائل خاصی که در عمل ایجاد می شد مورد استفاده قرار گیرد اما تدوین چنین بیانیه ای حداقل پنج سال زمان لازم داشت.و تا ان زمان هم کاسه صبر کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)سر می امد بنابراین کمیته رویه های حسابداری (CAP)سیاست برخورد موردی را پیش گرفت و در هر فرصتی روش مرجح حسابداری را توصیه می کند.
دوران شکل گیری دو نتیجه مهم در بر داشت:
1-اینکه رویه های حسابداری خصوصا در زمینه یکنواختی پیشرفت قابل توجهی کردند
2-بخش خصوصی به طور جدی در جایگاه مرجع سیاست گذاری برای حسابداری در امریکا قرار گرفت

دوره بعد از جنگ جهانی دوم (1946 تا 1959)
رشد اقتصادی بعد از جنگ حتی از رونق 1920 هم بیشتر بود . صنایع برای توسعه به سرمایه نیاز داشتند .توسعه منجر به اشتغال بیشتر و پول بیشتر در اقتصاد می شد با تشویق بورسهای سهام صنایع شروع به جذب فعالانه پول موجود نزد مردم کردند واین باعث افزایش سهامداران شد و به این ترتیب بخش بزرگی از مردم امریکا دارای منافع مالی مستقیم در شرکت های پذیرفته شده در بورس بودند.در این شرایط منبع مهم اطلاعات گزارش مالی شرکتها بود.

تقابل بین ARBشماره 32 با SEC
اگر چه کمیته ی رویه های حسابداری در حذف رویه های حسابداری تردید برانگیز موفق بود اما در ایجاد رهنمود اثباتی در زمینه ی ایجاد اصول عمومی حسابداری ناکام بود و همچنین به دلیل عدم وجود تئوری حسابداری زیربنایی رویه های بدیل بسیاری مورد استفاده   بود و این وضعیت منجر به تضاد بین SEC و CAP بود.

رویکردی تازه
الوین ار جنینگز  در سال 1957 پیشنهاد کرد انجمن حسابداران رسمی امریکا به منظور تسریع در اصول حسابداری تجدید ساختار یابد .جنینگز بر نیاز به تحقیق به عنوان بخشی از این فرایند تاکید کرد به بیان دیگر وی خواستار جایگزینی رویکرد نظری به جای برخورد موردی با مسائل شد .این انجمن  کمیته ویژه ای را برای برنامه تحقیقاتی تشکیل داد که گزارش این کمیته در کمتر از یک سال فراهم شد این گزارش به اساسنامه ای برای هیات اصول حسابداری (APB)و بخش تحقیقات حسابداری (ARS)تبدیل شد.

دوران مدرن (1959 تا به حال)
مجوزی که هیات اصول حسابداری و بخش تحقیقات حسابداری را ایجاد کرد خواهان رویکرد دوسویه برای توسعه اصول حسابداری بود.  
قرار بود بخش تحقیقاتی نیمه مستقل باشد ،دارای یک مدیر جداگانه با اختیاراتی که بتواند یافته های گروه تحقیق را منتشر کند .این بخش قرار بود بدون هیچ مسئولیتی در قبال کمیته فنی انجمن حسابداران رسمی به توسعه اصول حسابداری همت گمارد .
در ابتدای کار دو پروژه در گزارش کمیته ویژه مورد تاکید قرار گرفت:
1-بدیهیات بنیادی حسابداری
2-مجموعه نسبتا گسترده از اصول حسابداری بهم پیوسته بر پایه بدیهیات مذکور 

APBدرآغازراه
دو چالش مهم
مورد قبول نشدن مطالعات تحقیقات 
اختلاف نظر APBوموسسات حسابرسی برسر اعتبارمالیاتئ سرمایگذاری

مطالعات تحقیقات
2راهکاراعتبار مالیاتی سرمایگذاری

شناسایی منافع مالیاتی در سال دریافت که به روش یکباره از ان یاد میشود
شناسایی منافع مالیاتی در طول عمرمفید دارایی مربوطه که از ان به روش انتقالی یاد میشود
اظهارنامه شماره 2APB:روش انتقالی توصیه کرد
سه مو سسه بزرگ حسابرسی :این عقیده را قبول نکردن 
                                                                     SEC :هر دو  روش را مجاز دانست                                                                         نتیجه : طبق ARS شماره 8 هر دو روش مجاز دانست                                                                                                                
نکاتی درباره این دوره 
CPA در ضمیمه اظهارنامه شماره 4 APB  را مورد تائید قرار داد.
CPA اعلام کرد انحراف از اظهارنظرهای APB باید در صورتهای مالی مورد حسابرسی توسط خود اعضا CPA   افشا شود
اگر حسابرس مستقل به این نتیجه میرسید که روش مورداستفاده علیرغم عدم شمول در یک اصل حسابداری مشخص از بشتیبانی مرجعی صلاحیتدار برخوردار است این پشتیبانی باید در یادداشتهای توضیحی ویا گزارش حسابداری افشا شود.اگرهم اصل مورد نظر فاقد صلاحیت باشد باید اظهار نظرمشروط یامردود ویا ازارائه اظهارنظرخودداری کند  

APB در حال مبارزه
در این دوران APB 7 اظهارنظر منتشر کرد که 3 تا از انان برجسته بود.                    

APB شماره 8        حسابداری بهای طرحهای     بازنشستگی     
APB شماره9        مسایل مربوط به اقلام غیر مترقبه و سود هرسهم
APBشماره 11        تخصیص مالیات بر درآمد        
ARS شماره 7 :مجموعه اصول عمومی بذیرفته شده حسابداری برای واحدهای تجاری
این مطالعه رویکردهای قیاسی و استقرائی را ترکیب کرده بود زیرا در آن اعلامیه های موجود بررسی شده و سبس کوشش شده بودتا اصول حسابداری از بدنه اعلامیه های پذیرفته شده به صورت استقرائی استخراج شود
نکته
به علت ناکامی APB دربراوردن وظیفه اصلیش در مورد اصول حسابداری بود که کمیته ویزه APB  توصیه کرد که هیات باید در ”حداقل زمان ”اهداف ومحدودیتهای صورتهای مالی را تدوین و اصول پذیرفته شده حسابداری را تعیین واصول عمومی پذیرفته شده حسابداری را تعریف کند 
خلاصه بیانیه شماره 4 APB  

   ایجاد مبنائی مناسب جهت ارزیابی رویه های موجود حسابداری


غنی سازی درک موجود از اهداف حسایداری مالی  ماهیت این فرایند و نیروهای شکل دهنده آن و همچنین امکانات بالقوه ومحدودیتهای صورتهای مالی درفراهم ساختن اطلاعات مورد نیاز    

ضعف این بیانیه:
    قدرتمند نبود ,زیرا بیانیه های APB برخلاف اظهارنظرهای آن بدون توجه به هدف برای هیچ کس الزام آور نیست
انتقادات ازAPB
نظرخواهی در مورد اظهارنظرهای آزمایشی APB بسیار محدود بود ودر فرایند تدوین استاندارد بسیار دیر به عمل می امد.
مشکلات مربوط به ترکیبهای تجاری که فرایند استاندارد گذاری را طولانی ودرضمن در معرض فشارهای بیرونی بسیار قرار دارد که به شیوه مناسب درفرایندتدوین استاندارد لحاظ نشده.

پاسخ  APBبه انتفاد1(نظرخواهی) 

جلسات استماع عمومی آغاز کرد
یادداشتهای نظرخواهی را چندین ماه قبل از تهیه پیش نویس اظهارنظرهای پیشنهادی برای طرفهای علاقمند ارسال میکرد واز آنان میخواست که نظرات خود را ارسال کنند

ARSشماره5:مسائل مربوط به ترکیب تجاری
حسابداری اتحاد منافع باید متوقف شود
سرقفلی 2قسمت         1.2)عمرمحدود: نیازمند استهلاک ادواری است                                                   2.2)عمرنامحدود: به دوره آتی منتقل میشود        

ARS شماره 10        حسابداری سرقفلی

نتیجه:سرقفلی ویژگی دارایی بودن را نداشته وباید در ترکیب تجاری بلافاصله از حقوق صاحبان سهام کسر شود
پیش نویس1:روش اتحاد منافع حذف وسرقفلی طی 40 سال مستهلک شود
پیش نویس2:روش اتحاد منافع را هنگامی که ازمون اندازه 3به 1 است مجازدانسته وسرقفلی طی 40 سال مستهلک شود

پیش نویس3:روش اتحاد منافع را هنگامی که ازمون اندازه 9به 1 است مجازدانسته وسرقفلی طی 40 سال مستهلک شود

پاسخ به انتقاد 2
اظهارنظر شماره16(ترکیب تجاری)            آزمون اندازه 
رابرای استفاده از روش اتحاد منافع حذف کرد0

اظهارنظر شماره 17(سرقفلی)                استهلاک آن در دوره 40ساله الزامی کرد

CPA

                                                                                   

            


نتایج گروه 1:

ایجاد بنیاد حسابداری مالی ((FAF: متشکل از 9 عضو که وظیفه اصلی ان انتخاب اعضای FASB و تامین وجوه لازم برای عملیات آن است.
ایجاد FASB:متشکل از 7 عضوکه استانداردهای گزارشگری مالی را تدوین خواهند کرد

3) ایجاد شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی : متشکل از 20 عضو که در مورد تعیین الویتها-گروههای کاری و همچنین بررسی واکنشها به استانداردهای پیشنهادی طرف مشورت FASB خواهد بود

نتایج گروه 2:                        

اهداف در مدت زمان معقولی قابل حصول است اینکه چه تدابیری  باعث کسب مقبولیت برای این اهداف میشود در حیطه کاری این گروه نیست اما براین باورند که نتایج حاصله را میتوان به عنوان گام آغازین در جهت بهبود و توسعه استانداردها مورد توجه قرار دارد
FASBدرعصرحاضر 
از FASB خواسته شد که استانداردهای حسابداری وگزارشگری مالی را به کاراترین وکاملترین شکل ممکن تدوین کند والزامی نداشت که از بدیهیات و اصول به عنوان چارچوب بنیادیش استفاده کند که مقصودش ایجاد موازنه بین“ کارایی و کامل بودن“ بوده است
ساختار FASB                                         موسسان 
ساختار FASB


رویه تدوین استاندارد
جرای بررسی                                                                یشنهادی   
درموردبیانیه115 حسابداری اورق بهادارمعاملاتی
درگیری چند نهاد مثل FASB
 تداخل این پروژه با پروژه ابزارهای مالی 
بحث درباره دامنه اوراق بهادار                                                                                    
آیا واسطه گریهای مالی مشمول این استاندارد میشوند یا نه   


این فرایند را سیاسی کرده بود
یافته های کینی در مورد این استاندارد
پیچیدگی فضای آن دوران:امروزه بازارهای مالی جهانی شده،ارتباطات آنی ،کاهش مقررات با کاهش تفاوتهای بین واسطه گریهای مالی انها را رقابتی تر کرده،وتکنولوژی اطلاعات ،ارزیابی ریسک داراییهای مالی وبدههای مالی را ممکن ساخته ومنجر به بهبود احتمالات مربوط به ارزشیابی هر دو سمت ترازنامه شده است

2)محیط پیچیده ممکن است اثر نامطلوبی بر صورتهای مالی مبتنی بر اصول عمومی پذیرفته حسابداری داشته باشد مثل معیارهای غیر مالی نسبت به معیارهای مالی همبستگی      بیشتری با قیمت اوراق  بهادار داشته باشد.                   
3) چارچوب نظری در مورد انواع نوظهور واحدهای تجاری,شرایط تجاری ومبادلات قابل استفاده است   

                        
یافته های کمیته
فرایند ایجاد یک استاندارد جدید مستلزم لحاظ کردن دقیق دیدگاههای تمامی عناصرتحت تاثیراست    
این فرایند مستلزم تحقیق در زمینه ارزیابی آثاراحتمالی استانداردهای پیشنهادی است 
استانداردی که توسط تدوین کننده تحمیل شود موفق نیست ,بلکه این گروههاوافراد تحت تاثیر هستندکه باید آن را مورد پذیرش قرار دهند
فرایندپذیرش,در جهت نشان دادن ارزش استاندارد پیشنهادی جدید,ممکن است مستلزم آموزش نیز باشد    
تغییرات (1977)
                                            


عملکرد FASB
بهره وریش از2نهاد دیگر بیشتر بود                                   
شمار فرا.انی از بیانیه ها ی استانداردمالی و تفاسیر منتشر کرد .
(حرکتی به سوی تمییز کردن ترازنامه برداشته که این امر منجر به ترازنامه ای با محافظه کاری بیشترودر عین حال شناسایی فوری رویدادها در صورت سود وزیان شده)
  6بیانیه مفاهیم حسابداری مالی منتشر کرد                                                               

مقایسه بین FASB، APBو CAP
مقایسه بین FASB، APBو CAP
مقایسه بین FASB، APBو CAP
تلاش در جهت تضعیف قدرت FASB
سازمان های بسیاری کوشیدند قدرت قانون گذاری FASB را محدود یا ضعیف کنند.
با انتقال مسئولیت تدوین استاندارد از انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AICPA) به هیات استانداری های حسابداری مالی (FASB) ، انجمن حسابداران رسمی امریکا کمیته اجرایی استاندارد های حسابداری(AcSEC) را در سال 1972 تشکیل داد.
این کمیته نقش رابط بین انجمن حسابدارن (AICPA)و (FASB) را دارد.


کمیته اجرایی استاندارد های حسابداری(AcSEC)دو نوع اعلامیه منتشر می کند :
1- بیانیه مواضع sop
2-رهنمود های حسابداری برای صنایع خاص (راهنماها)

ویژگی های sopها و راهنماها
- طبق بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 69 :sopهاو راهنماها در سلسله مراتب اصول عمومی پذیرفته شده برای واحد های تجاری محسوب می شود.
یعنی بعد از بیانیه های fasb،عقاید APBو بولتن تحقیقات باقیمانده CAP،   SOPها و راهنماها قرار می گیرند
-SOP  ها و راهنماها استاندارد حسابداری به حساب نمی آیند(اما FASBطبق برنامه ای اکثر SOPها وراهنماها را با بیانیه های خود ادغام نمود.زیرا انها بر صنایع زیادی تاثیر گذار بودند)


در سال 1984گروهی به نام گروه کاری مسایل نوظهور EITF به وجود امد                        مسائل شدیدا فنی نظیر ابزار های مالی و واسطه گری های مالی .
اعضاء : شرکای فنی ارشد موسسات بزرگ ورییس حسابداری SEC
این گروه با تدوین استاندارد های بسیار پیچیده باعث تضعیف حرفه گرایی می گردید.


عامل دیگر جهت تضعیف قدرت FASB : ایجاد هیئت استاندارد های حسابداری دولتی GASBاست.
این هیات توسط FAF جهت مسایل دولتی ایجاد شد .
تداخل مسئولیت GASB با FASB باعث به وجود آمدن درگیرهایی شد.


فلسفه وجودی AcSEC و EITF حل مسایل مختلف و مباحث فنی بوده است و راه را برای FASB هموارتر میکردند.

در صورتی که قلمرو GASB با این دو متفاوت است


به دلیل نارضایتی بخش بازرگانی از بهای تمام شده استاندارد ها و دشواری فهم آنها ، FASBیک یا دو عضو را از بخش بازرگانی را در ترکیب خود وارد کرد .گرچه این موضوع به این معنا نبود که گوش شنوا برای مسایل بخش بازرگانی وجودنداشته باشد
در سال 1990 FAFبرای بهبود عملیات خود رای لازم برای تصویب یک استاندارد را از 4 به 3 به وضعیت اولیه خود 5 به 2 برگرداند.
گرچه در سال 2002 مجددا به وضعیت رای 4 به 3 برگشت چون در این وضعیت استاندارد های بیشتری تصویب می شود .

راه نجات FASB
* برای نجات FASBو حفظ وظیفه تدوین استاندارد در بخش خصوصی3راه وجود دارد :
تسلط بخش عمومی براین وظیفه از طریق sec
افزایش کنترل غیر مستقیم sec از طریق یافته هایش
تشکیل نهادی تحت نظا رت sec

تحقیقات کنگره
منبع دیگر که از قدرت قانون گذاری FASB ناراضی بود تحقیقات کنگره درمورد حرفه حسابرسی ومجموعه تدوین کننده استاندارد ها بوده است.

گزارش دو کمیته فرعی کنگره از دو موضوع انتقاد میکرد:
1-انتقاد به تنوع اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری
2-انتقاد به ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی (تمرکز قدرت نزد FASB،SEC،AICPA و 8 موسسه بزرگ حسابرسی)
این کمیته خواستار قانون گذاری دولتی برای کل حرفه بود که مورد قبول واقع نشود و فرایند تدوین استاندارد در بخش خصوصی باقی ماند.


ادعای تاثیر 8 موسسه بزرگ حسابرسی بر FASB هنوز اثبات نشده است .
نکته جالب توجه این است که بیانیه های FASB به لحاظ نزدیکی دیدگاهها ، بین گواهی دهندگان (8موسسه بزرگ حسابرسی) و تهیه کنندگان صورت های مالی (مخاطبان و گروه های علاقه مند) به طور یکنواخت تقسیم شده است .
بررسی حرفه حسابرسی توسط کنگره
یک کمیته فرعی کنگره به بررسی مسایل مربوط به اهمال حسابرسان در کشف و افشای تقلب پرداخت.
طبق قانون داد خواهی اصلاح اوراق بهادار :  حسابرسی رویه ای است برای کسب اطمینان منطقی برای کشف اقدامات غیر قانونی با اهمیت و اثرگذار بر صورت های مالی می پردازد .
در صورت عدم افشای اطلاعات کافی و یا کندی در افشای اطلاعات حسابرس مسئول شناخته خواهد شد .
کاهش اهمیت کار حسابرسی در موسسات حسابرسی
سوال SEC:آیا درآمدهای مشاوره ای منجر به گرفتن استقلال حسابرس و اثر منفی بر منافع عموم می شوند یا خیر؟
حرفه در برابر این دیدگاه مقاومت کرد .
بدیهی است رسوایی حسابداری شرکت ها و الزام کمیسیون بورس اوراق بهادار( SEC )به افشای رقم پرداختی به موسسات حسابرسی نشانگر ریسک مالی بالقوه حسابرس در صورت نه گفتن به کارفرماست .
در پی رسوایی های شرکت های بزرگ ،کنگره قانون اصلاح حسابداری شرکت های سهامی عام و حمایت از سرمایه گذاران(قانون ساربینز و آکسلی) را در سال 2000 ایجاد کرد.
قانون ساربینز و آکسلی
این قانون که از نام دو نماینده کنگره آمریکا برگرفته شده است ، هیات نظارتی را بر حسابداری شرکت های سهامی عام ایجاد کرد (PCAOB)
این هیات متشکل از موسسات حسابرسی است که تحت نظارت SEC قرار دارند.
وظایف PCAOB:
1-مسئول ثبت موسسات حسابرسی
2-تدوین استاندارد های حسابرسی
3-بازرسی از موسسات حسابرسی ثبت شده
4-الزام به رعایت قانون ساربینز و آکسلی
فواید دیگر قانون ساربینز و آکسلی
-استقلال حسابرس
-الزامات نگه داری از سوابق
- نقش های کمیته حسابرسی در حاکمیت شرکتی
-تأییدیه مدیر عامل و مدیر مالی در صورت های مالی و جرایم عدم رعایت مقررات
این قانون اعتماد عمومی را که سال قبل از به واسطه سوء استفاده های مالی از بین رفته بود بازگرداند و برای دو دهه حرفه حسابداری  و دولت هر دو از اهمیت FASB به عنوان نهاد قانون گذار مستقل حمایت کرده اند.
تامین مالی FASB
درگذشته تامین مالی FASB از کمک های موسسات حسابرسی و فروش نشریات صورت می گرفت .اما هم اکنون با الزام قانون ساربینز –آکسلی تامین مالی FASB از طریق بخشی از حق الزحمه موسسات حسابرسی و حسابرسان صورت می گیرد و نه به شکل کمک این موسسات .
این تغییر در تامین مالی گرچه استقلال FASB از موسسان خود را افزایش می دهد اما FASB را به SEC وابسته می کند و اگر SEC، FASB را به رسمیت نشناسد ، FASBقادر به تامین وجوه لازم برای عملیات خود نخواهد بود
بحران مسئولیت در حسابرسی
بحران مسولیت در حسابرسی مشکل فوق العاده مهمی است که کل حرفه با آن مواجه است .
حسابرسان ملزم به گزارش تخلفات مالی شرکت های سهامی عام به SEC هستند .
حسابرسان از یک سو برای کاهش بهای تمام شده حسابرسی از دامنه حسابرسی ها می کاهند که منجر به قضاوت ضعیف می گردد ، پس آنها مستحق سرزنش هستند .
از سوی دیگر تدوین کنندگان استاندارد مستحق سرزنشند به این دلیل که قواعد شناخت درآمد و تعاریف عناصر مالی بسیار پیچیده هستند.

در نهایت برای رفع این مشکل :
حرکت از مسئولیت مشترک                      به سوی مسئولیت نسبی تغییر کرد .
 این اتفاق به شکل گسترده از طریق قانون اصلاح دادخواهی اوراق بهادار خصوصی (PSLRA) رخ داده است .
تعریف مسئولیت مشترک : یک طرف نسبت به خسارت ناشی از اقداماتش سهم بیشتر بپردازد .مثلا بر اثر تصادف دختری با ماشین های بازی در یک شهر بازی آسیب دیده است .

                             مسئولیت         خسارت پرداختی
مصدوم (دختر)            14%
دوست وی                    85%
شهر بازی                       1%                 86%


نقش جاری AICPA
- AICPA دیگر قدرت قبل را در بخش خصوصی برای ایجاد قواعد حسابداری ندارد و بیشتر نقش مشاور هیات نظارت (PCAOB) را دارد 
- نقش مهم دیگر AICPA جلوگیری از خریدن اصول حسابداری است .
برای حل این مشکل AICPA کمیته ویزه گزارشگری مالی تشکیل داد.این کمیته مشخص کرد مدیریت شرکت چه اطلاعاتی را باید به استفاده کنندگان ارائه دهد و حسابرس تا چه حد باید در مورد چنین اطلاعاتی گزارش دهند.
نقش جاری SEC
SEC قانونا قدرت لازم برای قانون گذاری در زمینه رویه های حسابداری را داراست
سیاست SECحمایت از تدوین استاندارد توسط بخش خصوصی و به طور خاص FASB بوده است

- SEC  وfasb همواره به جز اختلافات جزئی رابطه دوستانه با هم داشته اند
- اختلاف اصلی این دو گروه فقط در مورد افشا بوده است
- جنبه دیگر عملیات sec مستلزم به کار گیری ارائه الکترونیکی اطلاعات مالی برای ارائه به sec است
گروههای دیگر
سه انجمن دیگر که علاوه بر AICPA به فرایند تدوین استاندارد در آمریکا علاقه مند هستن عبارتند از :شش 

AAA انجمن حسابدارن آمریکا
FEI مدیران مالی بین الملل
IMA انستیتوی حسابداران مدیریت


فرصت ها همچون ابرها میگذرند.
اگر برای شما نبارد برای دیگری خواهد بارید.
امام علی(ع)
  قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 289 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:594 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

19,860 بازدید امروز
331,494 بازدید دیروز
87,002,240 بازدید کل
27,449 فروش موفق
1,868 تعداد کاربران
38,460 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا