مقاله مفهوم ريسك و بازده در بورس

اين منابع فاقد منابع است.

مقدمه

سرمایه‌گذاری را می‌توان در ابعاد مختلف و در مفاهیم متفاوت تفسیر و تبیین نمود، ولی جامع‌ترین تفسیر آن را می‌توان چنین بیان نمود «تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارایی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشت‌های سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.» از انواع مختلف سرمایه‌گذاری، می‌توان به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اشاره نمود، سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارای مولفه‌های خاص خود می‌باشد، اما به قطع سرمایه‌گذاری در بازار سهام از کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و پربازده‌ترین انواع سرمایه‌گذاری می‌باشد. به حتم سرمایه‌گذاری در بازار سهام درصورتی که کاملاً تحلیل شده نباشد، می‌تواند دارای ریسکی به نسبت زیاد باشد، پس مهم‌ترین اصل در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بازار سهام «مدیریت ریسک و افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌باشد.»

مفهوم ريسك و بازده

در بازار سهام، منظور از بازده مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد.

اجزای بازده

افزایش قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی)

این سود (زیان) ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می‌تواند سود یا زیان باشد. (جونز، تهرانی، 82)

سود نقدی ناخالص:

مهم‌ترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریان نقد دوره سرمایه‌گذاری به شکل بهره یا سود بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. ویژگی متمایز این دریافت‌

مزایای استفاده از سود سهمی یا سهام جایزه:

مجمع فوق‌العاده شرکت می‌تواند از طریق افزایش سرمایه، اندوخته یا سود سنواتی را به سهام تبدیل کند. در این حالت تعداد سهام شرکت افزایش می‌یابد. مدیران موظفند سهام منتشره جدید را به نسبت تعداد سهام ، میان سهامداران تقسیم کنند که آن را «سهام جایزه» می‌نامند (حجاریان، 77)

مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام:

در صورت تصویب افزایش سرمایه در مجامع فوق‌العاده شرکت‌ها مطابق قانون برگه‌هایی را تحت عنوان حق تقدم خرید سهام منتشر می‌کند و به نسبت تعداد سهام سهامداران

اندازه‌گیری بازده:

محاسبه صحیح بازده شامل دو جزء بازده، یعنی سود دریافتی و تغییرات قیمت است. از طریق مفهوم بازده کل، می‌توان بازده در طول زمان یا بازده اوراق

منشاء ریسک های اقتصادی:

ریسک دارایی های مالی از کجا می آید؟ معمولا سرمایه‌گذاران به عوامل مختلفی همچون ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک بازار اشاره می‌کنند. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‏کنیم که ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم. (جونز، تهرانی، 1382)

انواع ریسک های اقتصادی:

تا اینجا در خصوص ریسک کلی دارایی‌ها که عامل مهمی در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری است، صحبت کردیم. با این حال، تجزیه و تحلیل‌گران مدرن سرمایه‌گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می‌شود، به دو دسته تقسیم می‌کنند: آن دسته از ریسک‌هایی که ماهیتا وجود دارند، از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک‌هایی که برای اوراق خاصی

ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

الف-ریسک غیر سیستماتیک:

آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد، ریسک غیر سیستماتیک می‌گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاص است و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی

ب-ریسک سیستماتیک:

سرمایه‌گذاران می‌توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد، کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می‌ماند، غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد، بیشتر

اندازه‌گیری ریسک :

بتا عبارت است از معیار اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی‌توان آن را از طریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیوی بازار تمامی سهام‌ها است. اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات

کاهش ریسک، نخستین اولویت بازار سرمایه:

در شرایط بورس هایی نظیر بورس ایران که کوچک هستند و برای هرگونه گسترشی باید افراد جدید را جذب کنند، نخستین اولویت باید حمایت از این سرمایه‌گذاران کم تجربه و نو پا باشد و بورس، حافظ منافع آنان باشد تا این فرآیند استمرار یابد و شهروندان بیشتری

الف- اطلاع‌رسانی:

در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه کار و کم تجربه در بازار در ابهام معامله می‌کنند‌؛ متاسفانه برای آنان، شایعات اهمیت بیشتری از واقعیات یافته است. این وضعیت می‌باید تغییر کند. شایعات و اخبار غیررسمی باید توسط بورس دنبال شود

- تحلیل‌گری مالی:

راه‌های دیگری نیز وجود دارد که از غیرحرفه‌ای‌ها حمایت شود. هر چه تعداد تحلیل‌گران در بازار زیاد شود، ریسک این که مردم ناوارد آسیب ببینند

پ- ارزش‌گذاری صحیح سهام:

ممکن است شرایطی پیش آید که در آن، ارزش بازار سهام معدودی از شرکت‌ها از قیمت‌های ذاتی فاصله بگیرد. این شرکت‌ها گر چه در بورس عمومیت ندارند، اما حوزه نگران‌کننده‌ای را ایجاد می‌کنند. بورس باید به طور دائمی نگران این موضوع باشد که قیمت‌ها از ارزش ذاتی فاصله نگیرد.

ت- تقویت نظارت:

برای تقویت نظارت بر بازار، بورس ‌باید نیروهای کافی در اختیار داشته باشد. نمودار سازمانی بخش‌های نظارتی ‌باید تقویت شود‌؛ نظارت به روز در آید و مدرن شود‌؛ همچنین باید اطمینان حاصل شود که ساختار نظارتی از کارآیی بالایی برخوردار است.

ث- فرهنگ‌سازی:

فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش عامه سرمایه‌گذاران در کاهش ریسک موثر است. مردم باید اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه کسب کنند. این کار ‌باید به طور ریشه‌ای انجام شود. باید از دوران مدرسه، ایرانیان را با بازار سرمایه و بورس آشنا کرد. این کاری بلندمدت است.

ج- کارگزاران:

جامعه کارگزاری کشور در مساله کاهش ریسک نقش دارد. اولا باید با صدور مجوزهای کافی، موقعیت رقابتی بین کارگزاران ایجاد شود. متاسفانه هنوز شکایت های فراوانی هست که کارگزاران خدمات کافی ارائه نمی‌کنند و از طرف دیگر نیز کارگزاران در سال های گذشته با چنان اقبالی از طرف سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند که برای آن آماده نبوده‌اند. کارگزاران انتظار نداشتند

رابطه بین ریسک و بازده :

یکی از مهمترین درس های تاریخ بازار سرمایه این است که به طور متوسط برای پذیرش ریسک پاداش وجود دارد، این پاداش را صرف ریسک میگوییم. همچنین میدانیم که صرف ریسک در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالاتری دارند، بیشتر است. این اصل که کسب بازده بالاتر تنها با پذیرش ریسک بیشتر امکان پذیر است بیانگر این حقیقت است که نمیتوان ریسک نکرد و بازده

به دست آورد و در مقابل نیز اگر سرمایه گذاری ریسک بالاتری بپذیرد به طور طبیعی باید انتظار بازده بالاتری داشته باشد.

اساس و پایه تصمیمات سرمایه گذاری رابطه ریسک و بازده است.

۱- میان ریسک و بازده یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نح

اجزاء تشکیل دهنده هر نماد معاملاتی

  جزء اول

  • بازار هدف
  • نام تجاری کالا
  • نام تولید کننده

خدمات کارگزاری

کارگزار می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری:

این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، ذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است.

  قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله مفهوم ريسك بازده بورس
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته اقتصاد

تعداد مشاهده: 1083 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:87 کیلوبایت


پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

114,140 بازدید امروز
338,639 بازدید دیروز
180,604,180 بازدید کل
29,069 فروش موفق
2,137 تعداد کاربران
41,664 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا