پاورپوينت بررسي ميزان به كارگيري طرح درس و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي

اين پاورپوينت فاقد داده ها مي باشد

فهرست

چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه تحقيق
ابزار گردآوري داده‌ها
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
موانع و محدوديت‌ها
 

 

بررسي ميزان به كارگيري طرح درس و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي
استاد: 
نگارنده: 
سال تحصيلي 98-97
چكيده
اصولاً آموزش تعليم و تربيت از نيازهاي اساسي زندگي انسان است. آثار و علائم نبود اين مطالب در زندكي افرادي كه از آن برخوردار نبودند كاملاً مشخص است. بين كساني كه تعليم و تربيت به صورت كلي قرار گرفته‌اند با كساني كه از اين تعليم بي‌بهره بوده‌اند بي‌شك غيرقابل انكار است. چه بسا افرادي كه از نظر هوش و استعداد نسبت به ساير افراد در جايگاه ويژه‌اي هستند ولي به دليل دريافت نكردن آموزش‌هاي مناسب و درست و شكوفا نشدن اين استعدادها در جايگاه اصلي و شايسته خود قرار دارند. اين افراد نمي‌توانند به نوعي خود را با ساير افراد اجتماع وفق دهند و دچار خودكم‌بيني خواهند شد.


مقدمه

آموزش‌هاي تعليم و تربيت انسان در همة جوامع از دوران كودكي و آمادگي ابتدايي تا در سنين بالا باعث بروز استعدادها و توانايي فرد كه در نتيجه باعث پيشرفت و پيشبرد اهداف يك جامعه خواهد شد. 

بيان مسئله
هدف اصلي آموزش و پرورش عبارت است از پرورش در توسعه توان ذهني دانش‌آموزان به طوري كه با توسعة زندگي دانش‌آموز مي‌تواند به مجرد قواي ذهني تربيت شده‌ي قبلي خود با موقعيت‌هاي جديد روبرو شود و مسئله و مشكلات را حل كند. 
كوششي براي تعيين هدف‌هاي آموزش و پرورش بر مبناي مطالعات راجع به زندگي معاصر به طور جدي زماني آغاز شد كه مدرسه با مشكل آموزشي و انتقال دانش بعد از زمان پيشرفت علوم و انقلاب صنعتي مواجه شد. در همة جوامع و ملل پيشرفته در حال پيشرفت است اهميت به آموزش و پرورش امري بديهي و روشن است. 

چرا كه تربيت افراد متخصص و بهره‌گيري مفيد از آنان در عصري كه بر مبناي صنعت علوم و فنون پيشرفته مي‌باشد تعيين‌كننده است. 
در تربيت اين افراد و بازدهي مفيد آنان در علوم و فنون شيوه‌هاي تدريس توسط معلمين نقش بسزايي دارد. 


اهميت و ضرورت تحقيق
يكي از مسائلي كه در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان موثر مي‌باشد شيوه‌هاي تدريس و برنامه‌ريزي‌هاي مختلفي است كه در اين امر صورت بپذيرد. عوامل مختلفي هم كه در نحوه اجرا اين شيوه‌هاي تدريس موثر مي‌باشند عواملي از جمله: سازمان‌هاي مسئول و مشاورين درسي به عنوان برنامه‌ريزي اصلي نظام آمورش معلمين و مدرسه به عنوان پايه و اساس تدريس و ياددهي كه مي‌توانند با يافتن جايگاه خود به عنوان يك معلم موثر در امر آموزش نقش اساسي و مهم خود را ايفا كنند. اين تحقيق به دلايل زير ضروري و داراي اهميت است: 
اول آنكه تحقيقات اندكي با بررسي مقايسه‌اي شيوه‌هاي تدريسي سنتي و روش طرح درس صورت گرفته است و با بررسي موضوع تحقيقي موجود در شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان گلستان تحقيقي با موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته بود. 

دوم اينكه: از آنجايي كه سيستم‌هاي آموزشي در گذشته و حال هر كدام درصدد ارائه‌ي خدمت به جامعه، تربيت نيروهاي تحصيل‌كرده و متخصص مي‌باشند. ضروري به نظر مي‌رسد كه تحقيق در راستاي اين اهداف و شناسايي نقاط ضعف و قوت اين روش‌ها و فنون تدريس صورت بپذيرد.


اهداف
هدف كلي
بررسي ميزان به كارگيري طرح درسي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره ابتدايي شهرستان گرگان. 
اهداف ويژه
1- بهره‌برداري از نتايج تحقيق و ارائه پيشنهادات به معلمين و مسئولين 
2- ارائه رهنمودهاي لازم به برنامه‌ريزان مشاوران درسي و خانواده‌ها تا با دقت بيشتري نسبت به تعليم و تربيت و دستيابي به پيشرفت عقيلي و دانش‌آموزان اقدام نمايد. 
3- ايجاد شرايط لازم براي دانش‌آموزان و نحوه يادگيري و نتيجه پيشرفت تحصيلي آنها
فرضيه‌هاي تحقيق
1- روش‌هاي تدريس به همراه طرح درس موثرتر از روش‌هاي سنتي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در علوم پايه است. 
2- پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان كه از روش‌هاي طرح درسي بهره ميبرند بيشتر از دانش‌آموزان است كه در آنها از روش‌هاي سنتي است استفاده شده. 
 

جامعه‌آماري
در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه كل دانش‌آموزان دختر ناحيه 1 شهر گرگان مي‌باشد كه در مقطع ابتدايي مشغول به تحصيل مي‌باشند و از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي استفاده شده است. 
نمونه تحقيق
در اين تحقيق نمونه‌اي شامل صد نفر از دانش‌آموزان محصل در مدارس شهر گرگان مي‌باشد كه به روش تصادفي انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته است. 
از اين تعداد 60 نفر به عنوان گروه كنترل و 60 نفر به عنوان گروه آزمايش مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

ابزار گردآوري داده‌ها
ابزار جمع‌اوري اطلاعات در اين تحقيق آزمون خود ساخته يادگيري مي‌باشد و به صورت پرسشنامه‌اي بوده كه شامل 10 سوال بوده و جهت ارزشيابي از ميزان يادگيري و درك دروس علوم پايه در روش آموزشي با طرح درس مي‌باشد. 
روايي صوري (ظاهري) و محتواي اين آزمون توسط استاد راهنما مورد تأييد قرار گرفت. 
پايايي اين آزمون نيز از طريق دو نيمه كردن آزمون با استفاده از فرمول دو نيمه كردن آزمون به دست آمده است. 
جهت اجراي پرسشنامه قبلاً هماهنگي لازم با مسئولين مدرسه به عمل آمد. در اجراي پرسشنامه، ابتدا توضيحات لازم در مورد چگونگي پر كردن پرسشنامه داده شد. بعد از جمع‌آوري پرسشنامه،‌امتيازات هرآزمون جمع‌بندي شده و تعداد 40 نفر كه بيشترين امتياز را كسب كردند براي اين آزمون برگزيده شدند. 


نتيجه‌گيري
كودكان، سرمايه‌هاي اصلي هر كشورند. دورنماي هر مملكت را مي‌توان در وضعيت فعلي كودكان آن مشاهده كرد. البته اين سرمايه بالقوه‌ است و بالفعل كردن آن كار آموزش و پرورش است. در واقع آموزش و پرورش فرآيندي براي آگاه‌سازي مردم است و در اين فرآيند كار معلم ازهمه سخت‌تر است تا گره از كار فروبسته‌ي مردم بگشايد. يعني هم انسان‌هاي فردا را تربيت كند و هم‌نسل‌هاي امروز و براي تربيت در جامعه آماده سازد. 


پيشنهادات
1- اولين مانع كاربرد روش‌‌هاي فعال تدريس از طريق سيستم رسمي آموزش و پرورش به فرد تحميل مي‌شود. تعداد دانش‌آموزان خارج از استانداردها (نسبت دانش‌آموز به معلم) است. 
 

موانع و محدوديت‌ها
محدوديت‌هايي كه در اين تحقيق وجود داشته به شرح ذيل است:
1- وقت‌گير بودن اينگونه پژوهش‌ها
2- هزينه‌بر بودن پژوهش‌هاي ميداني

  قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت بررسي ميزان كارگيري طرح درس تاثير پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1079 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .pptx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:1,790 کیلوبایت


پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند، فرصتی مناسب برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار داده است.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 8صبح الی 22شب)

تلفن تماس6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام واتساپ

آمار سایت

87,977 بازدید امروز
338,639 بازدید دیروز
180,578,017 بازدید کل
29,067 فروش موفق
2,137 تعداد کاربران
41,664 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا