دانلود رایگان کتاب ناامنی جهانی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(ناامنی جهانی)

 بررسی چهره دوم جهانی شدن

(ناامنی جهانی)"كتااب آامااده مشتمل برر پنج نوشتاار درربااره جهاانی شدن و پیوستگی اآن باا اامنیت ااست كه عمدتاا ااز جاانب ااندیشمنداان خاارجی تدوین شده ااست .(ناامنی جهانی)درر بخشی ااز كتااب آامده ااست" : نااامنی جهاانی ااصطلاح ویژه‌اای ااست كه براای ذکرر وجهی خااصی ااز جهاانی شدن به كاار می‌ررود .(ناامنی جهانی)ااین ااصطلااح كه درر بسترر مااهیت نگرر درر مطاالعاات مرربوط به جهاانی شدن رروییده ااست، ااز نااامنی‌اای سخن می‌گوید كه زااییده جوهرره و ذات جهاانی شدن ااست .به عباارت دیگرر، فراآیند (یاپروسه) جهاانی شدن، متعلق به جاا كه دلالت برر برروز نوعی دگررگونی شگررف درر حیاات اانساانی داارد، (ناامنی جهانی)به طورر طبیعی و درر نهااد ززندگی اانسانی، نااآرامی راا پدید می‌آاوررد كه اارائه کررد آان راا می‌تواان درر حوززه‌هاای مختلف ـ ااعم ااز سیااست، فررهنگ، ااقتصاد، اارتباطات و ...ملاحظه نماایش دااد ".عنااوین پنج مقااله بدین قراار ااست" .نااامنی جهاانی ;چهرره دوم جهاانی شدن / ااصغر اافتخاری"،(ناامنی جهانی)
 "درر جستجوی پاارااداایم جهاانی اامنیت بعد ااز جنگ سررد / شاارلوت بررترتن ;" 
"اامنیت و ناابراابری /ااندروهورل"،
 "ساازمان ملل و اامنیت بین‌االمللی / اآدام راابرتز "
و "جهاان گراایی و جنگ گراایی / ماارتین شااو .""

مولف:اصغر افتخاری

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:275

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:pdf پی دی اف

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود رایگان کتاب ناامنی جهانی فرمت pdf
دسته بندی: ائبوک ها و کتاب » درسی

تعداد مشاهده: 214 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

حجم فایل:6,183 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

80,928 بازدید امروز
181,839 بازدید دیروز
72,025,796 بازدید کل
27,150 فروش موفق
1,790 تعداد کاربران
38,013 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا