پاورپوينت روستاي بنفش تپه از توابع بندرگز پروژه روستا

مقدمه

فصل اول:آشنایی مقدماتی با استان گلستان

1- موقعیت جغرافیایی استان

 2- عرض جغرافیایی

3- ناهمواریها

4- فرابار سیبری

5- سیستم کم فشار مدیترانه ای

6- دما

 7- میزان بارندگی

8- رطوبت نسبی

9- تبخیر و تعرق

10- عوارض طبیعی

1-10- ناحیه کوهستانی

2-10- ناحیه کوهپایه ای

3-10- ناحیه جلگه ای و اراضی پست

11- زمین شناسی

12- حوزه آبریز

1-12- رودخانه اترک

2-12- گرگانرود

3-12- رودخانه قره سو

4-12- رودخانه های  حوضه خلیج گرگان

فصل دوم: اطلاعات شهرستان حوزه نفوذ

1- جمعیت

2- منابع آب

1-2- آبهای سطحی (رودخانه ها)

3- کوهها

4- بررسی ویژگیهای اقتصادی

5- راههای ارتباطی

 

روستای بنفش تپه

فصل سوم: شناخت تاریخ روستا

1- قدمت روستا

2- وجه تسمیه روستا

3- بناهای تاریخی

4- سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول روستا

5- علت پیدایش روستا

فصل چهارم : جغرافیای طبیعی

1- موقعیت جغرافیایی

2- ریزشهای جوی، دما، رطوبت نسبی، یخبندان و باد

1-2- ریزشهای جوی

2-2- دما

3-2- رطوبت نسبی

4-2- یخبندان

5-2- باد

3- توپوگرافی

4- پوشش گیاهی

5- اقلیم و تقسیم بندی اقلیمی

6- منابع آب و آبهای سطحی

7- خاک

8- سوانح طبیعی

 

فصل پنجم: جغرافیای انسانی

1- شناخت موقعیت سیاسی- منطقه ای روستا

2- حوزه نفوذ و نقاط نافذ روستا

1-2- حوزه نفوذ مسکونی

2-2- حوزه نفوذ تجاری

3-2- حوزه نفوذ بهداشتی

4-2- حوزه نفوذ مذهبی

5-2- حوزه نفوذ اداری

6-2- حوزه نفوذ آموزشی

3- راههای دسترسی به روستا و بررسی شبکه ارتباطی داخلی روستا

4- روستاهای همسایه

5- چکیده و نتیجه گیری

 

فصل ششم: شناخت مسایل فرهنگی

1- اعتقادات و مراسم مذهبی

2- آداب و رسوم محلی و بومی و زبان و گویش

3- فعالیتهای مردان و زنان

4- پوشش و البسه سنتی

5- ایل و طایفه

6- اوقات فراغت

 

فصل هفتم: شناخت مسائل اجتماعی روستا

1- جمعیت و ساخت جمیعتی

2- حرکات جمعیتی (زاد و ولد ، مهاجرت، مرگ و میر)

3- امنیت روستا

4- مدیریت روستا

5- اقشار اجتماعی

6- سطح بهداشت و درمان

7- آموزش و پرورش

8- سوخت و انرژی

 

فصل هشتم: شناخت مسایل سیاسی و اقتصادی

1- رشته های اقتصادی در روستا

2- مالکیت اراضی

1-2- مالکیت اراضی دولتی

2-2- مالکیت اراضی وقفی

3-2- مالکیت اراضی خصوصی

4-2- اراضی با مالکیت عمومی

3- مالکیت مسکن

4- درآمد خانوار

فصل نهم: نحوه توزیع خدمات در روستا

1- یک جامعه روستایی به چه خدماتی نیاز دارد؟

2- بررسی خدمات مورد نیاز در روستای مورد بررسی

 

فصل دهم:سیمای روستا

1- سیمای خارجی روستا

2- سیمای داخلی روستا

3- خط آسمان

4- مبلمان شهری

5- مصالح

 

فصل یازدهم: معماری

1- کیفیت ابنیه روستا

2- بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی

3- بلوک بندی

4- برداشت

 

مقدمه 

تحولات اقتصادي و اجتماعي و روند رو به رشد آن از جمله رشد جمعيت ، بالا رفتن سطح فرهنگي ، افزايش ارتباطات بين نواحي و مسائلي چون دگرگوني ، نوع معيشتها و حتي تغيير نوع زندگي (كوچ نشيني به روستانشيني و از روستا نشيني به شهرنشيني ) موجب شده تا دگرگونيهايي در ساختار كالبد نقاط جمعيتي نيز صورت گيرد. در اين بين برخي از نقاط روستايي محيط مناسبي را در نتيجه وجود عوامل متعدد سياسي ، اجتماعي و غيره براي جذب جمعيت فراهم نموده و بي مهابا توسعه يافته اند از همين روست كه همه روزه بر تعداد شهرهاي ما افزوده مي گردد از سوئي نقاط ديگري بعلت عدم وجود امكانات و زمينه هاي مناسب اشتغال تخليه شده و جمعيت خويش را از دست داده اند .

جمعيت سرا زير شده از اين نقاط به مراكز جمعيتي بزرگتر مهاجرت نموده و موجبات تورم محيط جديد را در تمام مراحل و زمينه هاي اقتصادي – اجتماعي ، كالبدي فراهم ساخته اند از اين روست كه ضرورت برنامه ريزي روستايي بعنوان يك عامل پيشگيري كننده از سالهاي پيش و حتي در زمان حكومت رضاخان احساس شده و به عناوين متعدد در طول زمان بدان پرداخته اند .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص دهساله اخير امر توسعه روستاهاي علاوه بر رساندن خدمات رفاهي ، عمومي در بر گيرند توسعه و طراحي بافت كالبدي روستا نيز گرديد ، كه اين امر تحت عنوان طرح هادي روستا ناميده مي شود .

عدم برنامه ریزی مناسب ، باعث هجوم مهاجرت روستائيان به نقاط شهري بوده كه عمدتاً ناشي از عدم وجود امكانات رفاهي ، خدمات عمومي در سطح روستا مي باشد .

بسياري از نقاط كوچك جمعيتي كه محيط مناسبي براي استقرار جمعيت بوده اند در اثر هجوم جمعيت بي برنامه ، رشد فيزيكي يافته و در حقيقت تبديل به سكوي پرتابي براي مهاجرت به شهر شده اند ، زيرا تأسيسات و امكانات رفاهي و خدماتي كه دراين مراكز شهري موجود است ، در اين نقاط استقرار نيافته اند.

 

3- بناهای تاریخی:

در این روستا ابنیه قدیمی و تاریخی دیده می شود ولی تاریخ ساخت بنا را حتی ساکنان آن نمی دانند و در جایی نیز درج نشده.

 

1- موقعیت جغرافیایی:

روستای مذکور در موقعیت جغرافیایی 55-530  طول شرقی و 41-360 عرض شمالی و در ضلع جنوب غربی شهرستان بندرگز واقع شده است.

                                            

2- ریزشهای جوی، دما، رطوبت نسبی، یخبندان و باد:

 

1-2- ریزشهای جوی:

ویژگیهای جغرافیایی این ناحیه وجود سلسله جبال البرز در جنوب محدوده مورد مطالعه و همجواری با دریای مازندران باعث گردیده که منطقه جزء مناطق مرطوب به حساب آید. منشا ریزشهای جوی در منطقه به طور کلی جریان هوایی است که از اروپا و یا مناطق سرد سیبری وارد ایران شده و معمولا قسمت اعظم سطح کشور را پوشش می دهند. از طرفی هوای مرطوب دریای خزر نیز خود سهم قابل توجهی در ریزشهای جوی این ناحیه برعهده دارد که در این توده هوا زمانی که با توده های هوای ورودی دیگر به ایران برخورد می نماید حداکثر ریزش را ایجاد می کند اصولا باید گفت بررسی بارش ماهانه ایستگاههای منطقه نشان می دهد که ریزشهای جوی در کلیه ایستگاهها در طول سال به وقوع می پیوندد.

 

2-2- دما:

منطقه مطالعاتی از نظر رژیم حرارتی دارای تیپ ساحلی بوده که از ویژگیهای آن پایین بودن دامنه تغییرات حرارتی سالانه(حدود 18 درجه)ملایم بودن شیب منحنی های حرارتی و کم بودن تعداد روزهای یخبندان و پایین بودن ضریب بری آن می باشد گرادیان حرارتی نواحی شمالی نشان می دهد که در این منطقه دمای هوا غیر از ارتفاع به طول جغرافیایی نیز بستگی دارد.

 

3-2- رطوبت نسبی: در ایستگاه گرگان بیشترین رطوبت نسبی ماهانه به 2/80 میلی متر مربوط به آذر ماه می باشد و در ایستگاه تیرتاش بیشترین مقدار رطوبت نسبی ماهانه با 3/8 میلی متر مربوط به اسفند ماه می باشد در حقیقت در ماههای فصل پاییز و زمستان بیشترین مقدار رطوبت نسبی بر منطقه حاکم است و در ماههای گرم رطوبت نسبی کاهش می یابد.

 

4-2- یخبندان: بر حسب تعریف روز یخبندان به روزی گفته می شود که طی آن روز دما به صفر یا پایین تر از صفر برسد. از تعداد روزهای یخبندان منطقه آماری در دست نمی باشد. دوره یخبندان از آذر ماه شروع و تا اواخر اسفند ماه ادامه می یابد و حداکثر آن در دی ماه مشاهده می گردد.

 

5-2- باد: در محدوده مورد مطالعه دو نوع باد شامل بادهای ساحلی (محلی) و بادهای منطقه ای مشاهده می شود.

بادهای محلی به صورت نسیم در نواحی ساحلی و جلگه ای ته دلیل محصور بودن دریا و کوه در جهت شمال و جنوب می وزند ولی در زمانی که محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر توده های هوای منطقه قرار دارد جریانات هوایی منطقه ای به صورت باد غالب بوده و جهت آن در امتداد شمال غرب و یا غرب می باشد.

اقلیم ایستگاه بندرگز از نوع معتدل می باشد، میانگینی سردترین ماه (ژانویه) دی ماه 2/3 درجه سانتیگراد و همین طور میانگین دمای گرمترین ماه (ژوئیه) تیر ماه 5/32 درجه سانتیگراد می باشد.

 

3- توپوگرافی:

از لحاظ توپوگرافی، این روستا در منطقه جلگه با آب و هوای معتدل و مرطوب واقع شده است که شیب عمومی آن از جنوب به سمت شمال می باشد.

 

1- شناخت موقعیت سیاسی- منطقه ای روستا:

روستای بنفش تپه از نظر تقسیمات کشوری در دهستان بنفش تپه از توابع بخش نوکنده شهرستان بندرگز واقع شده است. در بررسی که از نقشه سیاسی شهرستان بندرگز  به عمل آمد مشخص شد که موقعیت ارتباطی و جایگاه روستای مورد نظر به طوری است که از طریق یک راه آنتنی پس از عبور جاده شاه عباسی و روستای گز به راه اصلی سراسری متصل می گردد. بنابراین هیچ روستای دیگری پس از آن وجود نداشته و به عبارتی هیچ روستایی از راه ارتباطی آن استفاده نمی نماید.

2- حوزه نفوذ و نقاط نافذ روستا:

تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به وضعیت جغرافیائی , راههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات امروزه یک از مهمترین عوامل بشمار می رود . در همین حوزه نفوزه می توان گفت هر چه روستا بزرگتر باشد ایفاگر نقش های متعددی خواهد بود با این توضیح می توان حوزه نفوذ را چنین کرد . منطقه یا ناحیه ای که برای رفع مایحتاج عمومی و کسب خدمات مختلف به مرکز مراجعه می نمایند.

 

1-2- حوزه نفوذ مسکونی:

معمولاً بیشترین سطح یک روستا را ساختمانهای مسکونی اشغال می کنند و به همین جهت دارای اهمیت خاصی می باشد. این کاربری بر روی نقشه با رنگ زرد مشخص شده است کاربری مسکونی در این روستا شامل زیر بنای واحد مسکونی ، حیاط و انبار ، پارکینگ ماشین آلات کشاورزی و غیره می باشد. کاربری مسکونی بیشتر در قسمت مرکزی و حاشیه فضای مذهبی (مسجد ، تکیه ) به صورت بافت متراکم و فشرده شکل گرفته که در وضع موجود سطحی معادل 100420 متر مربع را به خود اختصاص داده است .

4- روستاهای همسایه :

این روستا از سمت شمال به جاده قدیم شاه عباسی، از سمت جنوب به جنگل و کوه، از سمت غرب به اراضی کشاورزی و از سمت شرق به روستای استون آباد محدود می گردد.

5- چکیده و نتیجه گیری:

از مجموع 156219 متر مربع مساحت روستا حدود 3010 متر مربع با سرانه 52/6 متر مربع به باغات تعلق دارد که بعد از کاربری مسکونی و شبکه معابر بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است. در مجموع کل کاربریها خالص روستا 153209 متر مربع می باشد که سرانه آن 34/332 متر مربع خواهد شد.

1- اعتقادات و مراسم مذهبی:

دهه اول محرم در مسجد و تکیه روستا هر شب مراسم سوگواری و شام که جزء ثابت آن برنج است برپا می باشد. و اهالی روستا و فرزندانشان که از روستا به شهر مهاجرت کرده اند در این مراسم شرکت می کنند.

در داخل روستا مقبره دو سیدزاده وجود دارد که یکی خانم و دیگری هیچ اسم و نشانی ندارد. بلکه فقط به لحاظ خوابی که چند نفر از اهالی روستا دیده اند به آن مقبره بسیار معتقد شده برای آن نذر می کنند و حتی اجازه شک و تردید و پیدا کردن نشانه ای از صاحب این مقبره را به خود نمی دهند.

5- اقشار اجتماعی:

روستا فاقد قومیتهای دیگر می باشد. همه ساکنین روستا محلی هستند.

 

6- سطح بهداشت و درمان:

فضای بهداشتی و درمانی در روستای بنفش تپه شامل: خانه بهداشت و حمام عمومی قدیمی بلا استفاده می باشد.

خانه بهداشت سطحی معادل 655 متر مربع با سرانه 42/1 متر مربع را به خود اختصاص داده است. خانه بهداشت در سال 1377 تاسیس شد. بنا از نظر کیفی ، سالم و نوع مالکیت آن ملکی می باشد.

 

7- آموزش و پرورش:

از مجموع 360 نفر جمعیت 6 ساله و بالاتر در سال 1388 تعداد 114 نفر مرد و 116 نفر زن با سواد می باشند که مجموعاً 230نفر باسواد می باشند.

  قیمت: 40,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت روستاي بنفش تپه توابع بندرگز پروژه روستا
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 435 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 77

حجم فایل:38,138 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

15,023 بازدید امروز
152,830 بازدید دیروز
59,577,673 بازدید کل
26,697 فروش موفق
1,709 تعداد کاربران
36,949 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا