پایان نامه ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد35صفحه

1-1           مقدمه

سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.

دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.

ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.

بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.

در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.

2-1 بيان مساله

در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است يكي از راههاي علاقمند كردن دختران دانشجو به فعاليتهاي جسماني برگزاري مسابقات ورزشي در سطح خوابگاهها مي باشد.

در اين مطالعه محقق جهت تشخيص ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به توزيع فرم ارزشيابي بين شركت كنندگان و تماشاچيان پرداخت.

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به زندگي امروز كه بي تحركي بصورت شيوه زندگي در آمده و انجام فعاليتها محدود گرديده مسئولين براي پيشگيري از عدم فعاليت جوانان بخصوص دختران بايستي برنامه هايي پويا در نظر بگيرند.

زيرا مطالعات نشان مي دهد آمادگي جسماني دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتيجه بايد زمينه اي براي فعاليت و تحرك اين قشر آسيب پذير فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ايجاد انگيزه براي روي آوردن دختران دانشجو به فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه فردوسي برگزار مي گردد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مسئولين ما تا چه اندازه توانسته اند با تبليغات و ... دانشجويان دختر را به رقابتي سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف كلي

ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد.

2-4-1 اهداف ويژه

1. براي نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات

2. بررسي زمان مسابقات

3. بررسي مكان مسابقات

4. بررسي تبليغات مسابقات

5. بررسي ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات

6. بررسي ميزان جذابيت مسابقات

7. بررسي ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات

8. بررسي نحوه برخورد برگزاركنندگان

9. بررسي تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات

10. بررسي استقبال از مسابقات

11. بررسي كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل

12. بررسي سطح مسابقات

5-1 فرضيات تحقيق

1. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي نيستند.

2. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان مسابقات راضي نيستند.

3. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان مسابقات راضي نيستند.

4. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي نيستند.

5. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي نيستند.

6. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي نيستند.

7. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي نيستند.

8. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزاركنندگان راضي نيستند.

9. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي نيستند.

10. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال مسابقات راضي نيستند.

11. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي نيستند.

12. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي نيستند.

6-1 سوال پژوهشي

1. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي هستند؟

2. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان برگزاري مسابقات راضي هستند؟

3. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان برگزاري مسابقات راضي هستند؟

4. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي هستند؟

5. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي هستند؟

6. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي هستند؟

7. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي هستند؟

8. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزار كنندگان مسابقات راضي هستند؟

9. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي هستند؟

10. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال از مسابقات راضي هستند؟

11. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي هستند؟

12. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي هستند؟

7-1 محدوديت هاي تحقيق

1-7-1 قابل كنترل

سن 18-25

جنس آزمودنيها به دختران محدود شده بود

مكان برگزاري مسابقات

زمان برگزاري مسابقات

2-7-1 خارج از كنترل

قد

وزن

سابقه ورزشي

شركت افراد ورزشكار به صورت داوطلبي

عوامل رواني و انگيزشها

تغذيه

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقيق

رضايت: احساس خوشحالي و خوشنودي انجام كار

هفته خوابگاه: در تقويم دانشگاه فردوسي هفته اي براي توسعه مهارتهاي اجتماعي و جسمي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از 24/2 تا 30/2 درنظر گرفته شده است.

  قیمت: 12,500 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پایان نامه ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد
دسته بندی: ائبوک ها و کتاب » درسی

تعداد مشاهده: 254 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

حجم فایل:276 کیلوبایت

 قیمت: 12,500 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

7,698 بازدید امروز
101,033 بازدید دیروز
49,656,924 بازدید کل
26,182 فروش موفق
1,612 تعداد کاربران
36,801 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا