تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

 در اين همايش دکتر ناصر تکميل همايون ، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي و مدير گروه تاريخ دفتر پژوهش هاي فرهنگي درباره روابط تاريخي ايران و هند سخن گفت.سپس پروفسور «ابا کخ» از آْلمان درباره تاج محل سخنراني کرد. با اينکه در ابتدا قرار بود دکتر حسين سلطان زاده رئيس دانشکده معماري قزوين و سردبير فصلنامه فرهنگ و معماري در اين نشست درباره «باغ مزار هاي ايران» سخنراني کند اما عملا به دليل طولاني شدن سخنراني«ابا کخ» وي فقط کلياتي از بحث خود را ارائه و شرح مفصل آن را به حلسه ديگري موکول کرد.
استقبال از اين همايش آن قدر زياد بود که تعداد زيادي از دانشجويان تا آخر همايش روي زمين نشسته بودند.  دکتر تکميل همايون در ابتداي سخن ، کشورهايي را که با ايران رابطه فرهنگي دارند به سه قسمت تقسيم کرد و درباره هر يک گفت:يک سري کشورهايي هستند که تاکنون با آنها هيچ رابطه فرهنگي نداشته ايم و تازه در آغاز راه هستيم مانند برزيل يا آرژانتين.دسته دوم کشورهايي هستند مثل تاجيکستان و افغانستان که ما با آنها اشتراکات فرهنگي زيادي داريم و گويي قرن ها با هم در يک فرهنگ زندگي کرده ايم. دسته سوم کشورهايي هستند که ما از گذشته با آنها داد و ستد فرهنگي داشته ايم ولي نه مثل تاجيکستان و افغانستان به ما نزديکند نه مثل برزيل از ما دورند که اين دسته شامل کشورهايي چون هند و چين مي شود.
اين استاد تاريخ درادامه براي تبيين بيشتر نوع رابطه ايران وهند به تاثير گذاري فرهنگ و زبان
فارسي بر هندي ها اشاره کرد و گفت:شما به نام باغ هاي هندي نگاه کنيد. جهان آرا، نورافروز، فرح بخش، آرامگاه همايون، باغ انگوري، انگوري باغ، چهلستون، هشت بهشت.......وقتي نام باغ هاي هند اين اسامي باشد آن وقت ببينيد از لحاظ معماري و باغ سازي چه تاثيراتي از ما گرفته اند. وي با اشاره به لشگرکشي هاي سلطان محمود غزنوي به هند، اين نوع ايجاد رابطه را «تماس بدي» خواند و گفت هيچ کس از طريق جنگ نمي تواند چيزي را به ارمغان ببرد اما در کنار اين برخورد هي نظامي و سياسي، عرفان و تصوف ايران نيز به هند راه پيدا کرد و هند چون مثل ايران مايه عرفاني داشت توانست عرفان اسلامي را بپذيرد و از آن تاثير بگيرد.
پروفسور« اباکخ»خانم دانشمند آلماني که مدت بيست سال است درباره باغ هاي هند و مخصوصا تاج محل تحقيق مي کند نفر بعدي بود که ميکروفون را به دست گرفت. وي در آغاز شرح مفصلي درباره تاج محل داد و گفت: تاج محل يکي از باارزشترين و زيباترين ساختمان هاي مقبره گون است که امپراطور شاه جهان پنجمين پادشاه سلسله مغول(تيموريان) به عنوان آرامگاه براي همسرش ممتاز محل ساخته است.او که به زبان آلماني سخن مي گفت و سخنانش به فارسي ترجمه ميشد در ادامه به اين نکاه اشاره کرد که در عصر استعمار افراد زيادي از اين محل ديدن کرده اند و مخصوصا در قرون 18 و 19 اين بنا خيلي مورد توجه بوده است. بنا به نظر کخ ، تاج محل نه فقط يک مقبره که نماد و سمبلي از اهميت و قدرت حکومت مغول بوده است.
بناي تاج محل از يک ساختمان سفيد اصلي و دو ساختمان قرمز کوچک تر که در دو طرف بناي اصلي ساخته شده اند تشکيل شده است. کخ گفت که از حدود بيست سال پيش که مطالعه
تاج محل را آغاز کرده به اين نتيجه رسيده که « براي درک بهتر معماري اين بنا بايد اين ساختمان را در تماميت خودش ببينم نه قطعه قطعه.» در حالي که هميشه تاکيد محققان روي ساختمان اصلي که سفيد رنگ است متمرکز مي شده است.
قسمت هاي زيادي از تاج محل اکنون از بين رفته است. آن چه که امروز باقي مانده يک باغ اصلي است به نام چهار باغ و ساختمان سفيد مقبره که انگار روي يک سکو قرار گرفته و به رودخانه جامو مشرف است.پروفسور آلماني تاکيد کرد که قرار گرفتن ابن بنا کنار رودخانه نکته بسيار مثبتي براي آن است چون هم منظره جالبي دارد و هم اينکه رودخانه به انسان آرامش مي دهد.
بنا به نظر کخ چهار باغي را که اطراف تاج محل قرار گرفته، مي توانيم به چهار سوق هاي بازار تشبيه کنيم که دو راسته از دو طرف پيش مي آيند واين چهارسوق ها را قطع مي کنند.وي گفت که ممکن است در گذشته در اين منطقه کاروانسرا يا بازاري نيز موجود بوده اما هنوز قطعيت اين مسئله براي او کاملا روشن نيست.
وي تاکيد کرد که ابن بنا فقط يک مقبره نيست بلکه مجموعه اي است از بازار، کاروانسرا، باغ و مقبره که با وجود عملکردهاي متفاوت و مختلف هر يک از اين بناها، تمامي آنها خيلي خوب طراحي شده اند.
کخ که براي درک بهتر سخنراني اش مجموعه متنوعي از تصاوير و نقشه هاي تاج محل و ساختمان هاي اطرافش را نشان مي داد به بناهاي دوطرف ساختمان اشاره کرد .
اين بناها به نام قلعه سرخ شهرت دارند. وي ضمن نشان دادن تصاويري از جزئيات هر کدام
از بناها ، هارموني، نظم، تناسب و قرينه سازي آنها را ستود. در اين ساختمان ها سه نوع ستون به اسم ستون «سرو اندام»، ستون «هندسي» و ستون «طبيعي» به کاررفته است.
رنگ هاي به کار رفته در ساختمان اصلي سفيد و رنگ ساختمان هاي طرفين قرمز است. کخ گفت که استفاده از دو رنگ يکي از خصوصيات معماري عصر مغول است که بهترين جلوه اش
در تاج محل بروز کرده است.
وي بانشان دادن کنده کاري ها، نقوش به کار رفته در« مقبره» ممتاز محل و آيات قرآني که بر روي مقبره حک شده، اين بنا را ساختماني با تزئينات جالبي در خور يک مقبره و «خيلي احساس گرايانه» توصيف کرد و آن را ايده اي از قدرت و زيبايي و نمادي از بهشت خواند.
دکتر سلطان زاده، آخرين سخنران اين همايش در سخنان کوتاه اما موجزي به پيشينه باغ مزار هاي ايراني اشاره کرد و در ابتدا گفت: در آيين زرتشت، دفن اجساد مکروه بود و زرتشتيان مردگان خود را دفن نمي کردند. بنابراين زرتشتيان نه تنها مقبره اي براي خود نساختند بلکه پادشاهان ساساني هر آنچه مقبره بود به غير از آرامگاه کوروش را از بين بردند.آن هم به اين دليل که گمان مي کردند مقبره مادر حضرت سليمان است. با اين حال چون در ايران اقوام مختلفي زندگي مي کردند که اجساد خود را دفن مي کردند آرامگاه هايي هم در يافته هاي باستانشناسي به چشم مي خورد. فردوسي در بيتي به باغ مزار اشاره مي کند و مي گويد:
به باغ اندرون دخمه اي ساخته/ سرش را به آن اندر انداخته در سفرنامه هاي تاريخي هم اشاره شده که پيرامون آرامگاه کوروش ، حياط محصوري وجود داشته.از سوي ديگر هرودوت نيز به باغ هايي اشاره مي کند که به عنوان آرامگاه مورد استفاده قرار مي گرفته است. با اين تفاصيل اين سوال پيش مي آيد که پيشينه تاريخي اين باغ مزار ها در ايران به کجا مي رسد؟
وي در پاسخ به اين سوال گفت: هخامنشيان بخش عمده اي از فرهنگ و هنرشان را مديون عيلامي ها بودند و در امور مختلف از آنها اقتباس مي کردند. از آنجا که در عيلام مقبره و باغ مزار وجود داشته مي توانيم سنت باغ مزار را به عيلامي ها منتسب کنيم. اين استاد معماري سپس به دوران پس از اسلام اشاره کرد و گفت با وجود اينکه باغ مزار هاي هندي تحت تاثير فرهنگ ايراني ساخته شده اند اما اين سوال به جاست که چرا چنين باغ مزارهايي در ايران وجود ندارد؟ براي اينکه تا سه قرن پس از اسلام ساختن بنايي بر روي مقبره مکروه شناخته مي شد و از قرن سوم به بعد است که شاهد مزار هاي يادماني مثل گنبد قاموس يا مقبره سلطان سنجر هستيم.
سلطان زاده تاکيد کرد: دوره غزنوي دوره بروز ملي گرايي در ايران است و انعکاس اين ملي
گرايي در معماري هم ديده مي شود، مثل طرح چهار ايوانه که در مساجد و کاروانسراهاي آن دوره به چشم مي خورد. از دوره ايلخاني اين مزارها اهميت پيدا مي کنند و از دوره صفويه شاهد ساخته شدن مجموعه مزار هايي هستيم که داخل يک گورستان هستند.
وي درباره تداوم نداشتن باغ مزارها در ايران به اعتقادات مذهبي اشاره کرد و گفت: در ايران؛ بزرگان، شاهان و خوانين هميشه تمايل داشته اند کنار مزارهاي مقدس دفن شوند نه در يک باغ مزار بزرگ و شايد اين مسئله يکي از علت هاي اين انقطاع تاريخي باشد.
معرفي اجمالي  ري و فهرست آثار تاريخي - فرهنگي آن  مطالعه و جمع آوري اطلاعات باستانشناختي از آثار محدوده ري از گذشته مورد توجه بوده است که به دلايل مختلف ازجمله نبودن برنامه مدون و جامع براي اين مهم به اجرا در نيامده است . از سال 1312-1315  ه.ش که اولين دوره حفاريهاي علمي باستانشناختي توسط دکتر اريک اشميت در چشمه علي ري انجام شد تا حدود سالهاي 6-1375 ه.ش که چندين حفاري دگر توسط باستانشناسان ايراني صورت گرفت هيچگاه انجم يک برنامه گسترده بررسي و شناسايي از ديدگاه باستانشناختي مورد نظر نبوده است شايد با توجه به کمبود امکانات مالي و نيروي انساني کارآمد در ادامه حفاريهاي باستانشناسي ، و نيز کمبود اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي باستاني يکي از عوامل باشند که موجب شده اند هيچگاه حفاريهاي باستانشناسي به نتيجه نهايي نرسيده و اين کار نه تنها در مطالعات باستانشناسي وقفه بوجود آورده بلکه امانتي را که هزاران سال در دال خاک از نياکان ما به يادگار مانده است را پس از آزاد شدن از دل خاک بنابودي کشانده است ، و شايد اين گفته اشتباه (باستانشناسي علم مخرب است) درست باشد بررسيهاي باستانشناسي ادون لطمه زدن به مدارک بازمانده از گذشتگان مي تواند اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي دور از هم را از نظر فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و نيز مسير حرکت و مهاجرت اقوام را در يک نگرش در اختيار پژوهشگران قرار دهد ، اطلاعات بدست آمده در يک برنامه وسيع و شناسايي باستانشناسي مي تواند کمک موثري باشد در انتخاب و برنامه ريزي صحيح يک حفاري نظام مند بر اين اساس اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران در يک برنامه گسترده شهرستانهاي استان تهران را زير پوشش بررسي و شناسايي قرار داده است در اين راستا بررسي و شناسايي شهرستان ري در يک زمانبندي فشرده انجام شد که با توجه به گسترش آثار فقط بخشها و روستاهاي اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفتند و بررسي مرکز شهرستان ري مي بايست در چاهر چوب يک برنامه گسترده مستقل گنجانيده شود ...

 بانک تحقیقات تاریخ - ادبیات - فلسفه

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 59
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی : ,تاريخچه تاج محل, تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل, دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل, دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل, پروژه تاريخچه تاج محل, مقاله تاريخچه تاج محل, مقاله در مورد تاريخچه تاج محل, پروژه در مورد تاريخچه تاج محل, پایان نامه تاريخچه تاج محل, تحقیق آماده در مورد تاريخچه تاج محل, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, تاریخ , تحقیق آماده تاریخ در مورد تاريخچه تاج محل, تحقیق دانش آموزی تاريخچه تاج محل, تحقیق کلاسی آماده تاريخچه تاج محل, تحقیق درباره تاريخچه تاج محل, تحقیق در رابطه با تاريخچه تاج محل, تحقیق راجب تاريخچه تاج محل, پروژه  درباره تاريخچه تاج محل, مقاله در مورد تاريخچه تاج محل, مقاله درباره تاريخچه تاج محل قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: تاريخچه تاج محل تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل پروژه تاريخچه تاج محل مقاله تاريخچه تاج محل مقاله در مورد تاريخچه تاج محل پروژه در مورد تاريخچه تاج محل پایان نامه تاريخچه تاج محل
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته تاریخ

تعداد مشاهده: 335 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 59

حجم فایل:101 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


نگاهی کوتاه به تاریخچه سایت

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین سال91
-بهترین سیستم همکاری در فروش سال92
-مجهز شدن به پنل پورسانت بازاریابان سال93
-بهترین سامانه فروشگاه ساز اینترنتی سال95
-منتخب طرحی نوین و گرافیکی سال97
-افزودن پنل امکانات پیشرفته درسال98
-آپلود روی سرورهای مجازی قدرتمند سال99

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

34,373 بازدید امروز
55,221 بازدید دیروز
33,670,121 بازدید کل
24,659 فروش موفق
1,278 تعداد کاربران
30,564 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل