پاورپوينت رشد جسمي و حركتي در كودكان

فهرست موضوعي

هدف آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان،پرورش و رشد همه جانبه کودک است.
نقش معلم
سطوح اساسی و مهمی که به توجه نیاز دارند.
1. کنترل قد و وزن
2.رشد هماهنگی حرکتی
راه رفتن
بر قراری تعادل
دویدن
پریدن
تاب خوردن
بالا رفتن  و پایین آمدن
حرکات موزون
پرتاب کردن
گرفتن
رشد حر کات ظریف: نخ کردن
ترسیم ،رنگ آمیزی ، نقاشی
تا کردن
جور کردن- الگو سازی

 

مطالب درون پاورپوينت

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : رشد جسمی و حرکتی

تنظیم کننده: احمد شاویزی

پاییز 99-98

 

 

هدف آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان،پرورش و رشد همه جانبه کودک است.
رشد عاطفی - اجتماعی
رشد جسمی و حرکتی
رشد شناختی
رشد زبان و گفتار
رشد خلاقیت،ابراز وجود و درک زیباییها


آیا می دانید که؟
رشد حرکتی و جسمی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی،وضعیت تغذیه،شرایط عمومی بدن و تمرین های ورزشی است.
رشد حرکتی یک الگوی قابل پیش بینی است و توالی رشد در گذر از مرحله ی به مرحله دیگر ثابت است،اما نحوه رشد در هر مرحله از رشد برای کودکان متفاوت است.
کودکان در مرحله اولیه کودکی ، تمایل به انجام کارها با یک دست دارند.
کنترل کامل مثانه و ادرار تا 3 سالگی حاصل می شود.
نقش معلم
نباید ها
در بازی های آزاد کودکان دخالت نکند.
نباید اجازه دهد تا کودکان پر خاشگر همه ی وسایل را برای خود بگیرند.
نباید به سرعت به طرف کودکی که می افتد یا مشکل پیدا می کند برود.
نباید کودکان را به فعالیت و  بازی وادار کند.
نباید کودکان را با یکدیگر مقایسه کند.
باید ها
برنامه روزانه تنظیم کند.
اتاق و فضای بازی را شلوغ نکند.
فعالیت های حرکتی طبق علایق و نیاز کودک باشد.
فعالیت ها متنوع باشند.
بین فعالیت های آرام و فعال تعادل برقرار کند.
اطمینان حاصل کند که همه کودکان از وسایل استفاده کنند.


سطوح اساسی و مهمی که به توجه نیاز دارند.
کنترل قد و وزن کودکان
رشد هماهنگی حرکتی
*رشد هماهنگی ماهیچه های بزرگ
*رشد و هماهنگی ماهیچه های کوچک

کنترل قد و وزن
افزایش قد و وزن نشانه سلامتی کودک است . بنابر این کنترل ماهانه و یا حداقل سه ماه یکبار قد وزن هر کودک لازم است.
هدف از کنترل قد و وزن ،کنترل رشد کودکان و جلو گیری از سو تغذیه است.
 

مهارت های حرکتی ظریف
نخ کردن
پاره کردن ،بریدن و چسباندن
نقاشی و رنگ آمیزی
نوشتن
تا کردن کاغذ
و .......

2.رشد هماهنگی حرکتی
مهارت های حرکتی درشت
راه رفتن
بر قرار کردن تعادل
دویدن
پریدن
خزیدن،چهار دست و پا راه رفتن،غلتیدن
لی لی بازی کردن
بالا و پایین رفتن
حرکات موزون
پرتاب کردن

راه رفتن

3-4ساله ها :
باید بتواند به آسانی راه برود. باید بتواند عقب عقب بروند ولی ممکن است هماهنگی خوبی نداشته باشد.
فعالیت : قرار دادن دست روی دوش یکدیگر هنگام رفتن به توالت و آب خوری .
4-5 ساله ها:
باید بتواند با هماهنگی و به آسانی به جلو و عقب بروند.
فعالیت : راه رفتن روی خط مستقیم برای رفتن به آبخوری و توالت.
5-6ساله ها:
باید بتوانند به آسانی ،با ظرافت گام بردارند.
فعالیت :باید بتوانند با چشمان بسته روی خط راست راه بروند.

 

 

بر قراری تعادل

3-4ساله ها :
باید بتواند روی تخته چوب به پهنا 8 سانتی متر به آرامی راه برود و برای ایجاد تعادل دست ها یش را باز کند.
باید بتواند برای لحظات کوتاهی بر روی یک پا تعادل خود را حفظ کند.
فعالیت:
4-5 ساله ها:
باید بتواند روی تخته چوبی به پهنا 6 سانتی متر به آرامی راه و بدون باز کردن دست ها راه برود.
باید روی یک پا به مدت طولانی تر بایستد.
فعالیت : راه رفتن روی تخته چوب ها در حالت زیگزاگ
5-6ساله ها:
باید بتوانند با سرعت و تعادل بیشتر روی تخته چوب گام بر دارند.
باید روی یک پا به مدت طولانی تر بایستد.
فعالیت :قرار دادن کتاب روی سر یا آوردن لیوان پر از آب در دست

 

 

دویدن

3-4ساله ها :
باید بتواند روی خط مستقیم بدوند . باید با دادن فرمان دویدن را متوقف کند.
اگرچه ممکن است نتوانند این کارها را خیلی صحیح انجام دهند
فعالیت:
4-5 ساله ها:
باید بتواند به آرامی و با سرعت و هماهنگی مناسب بدوند.
باید با دادن فرمان دویدن را متوقف کنند.
فعالیت : کودکان در هنگام دویدن حلقه های لاستیک را بغلتانند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند با سرعت و تعادل بیشتر و حرکات هماهنگ بدوند.
فعالیت :دویدن دور صندلی و با قطع آهنگ نشستن روی آنها

 

 

پریدن

3-4ساله ها :
باید بتواند از ارتفاع حدود 75 سانتی متری بپرند.
اگرچه ممکن است نتوانند این کارها را خیلی صحیح انجام دهند.
باید به جلو بپرند ، هر چند فاصله کوتاه
فعالیت : قرار دادن یک جعبه و پریدن از آن ...
4-5 ساله ها:
باید بتواند از ارتفاع 120 سانتی متری بپرند.
باید فاصله بیشتری را به جلو بپرند.
فعالیت :باید از تخته بلند یا تخته ای متناسب با قامت کودکان.
کودکان از طنابی که دو نفر نگه داشته اند بپرند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند از ارتفاع 180 سانتی متری به پایین بپرد.
فعالیت :مسابقه برای کودکان تا هرچه می توانند بیشتر بپرند.

 

 

تاب خوردن

3-4ساله ها :
باید بتواند در وضعیت نشسته و با کمی کمک از بزرگ تر ها تاب بخورند.
فعالیت : ...................
4-5 ساله ها:
باید بتواند در وضعیت نشسته و بدون کمک بزرگ تر ها تاب بخورند.
باید بتواند در وضعیت ایستاده و با کمی کمک از بزرگ تر ها تاب بخورند.
فعالیت :.................
5-6ساله ها:
باید بتوانند در وضعیت ایستاده و بدون کمک دیگران تاب بخورند.
فعالیت :..................

 

 

بالا رفتن  و پایین آمدن

3-4ساله ها :
باید بتوانند با جا به جا کردن پا ها نه لزوما بال و پایین بروند.
فعالیت : ...................
4-5 ساله ها:
باید بتوانند با جا به جایی پا ها بالا و پایین بروند.
فعالیت :.................
5-6ساله ها:
باید بتوانند به سرعت و اعتماد به نفس بالا بروند.
فعالیت :..................

 

 

حرکات موزون

3-4ساله ها :
باید بتوانند به ضربه های موزون همراه با دست زدن پاسخ دهند.
فعالیت : ...................
4-5 ساله ها:
باید بتوانند به ضربه های موزون همراه با حرکات بدنی مانند چرخیدن ،پریدن و یا دست زدن و غیره پاسخ دهد.
فعالیت :.................
5-6ساله ها:
باید بتوانند حرکات موزون ساده ای را متناسب با آهنگ انجام دهند.
فعالیت :..................

 

 

پرتاب کردن

3-4ساله ها :
باید بتوانند توپ یا حلقه ای را در مسیر معین پرتاب کنند.
فعالیت : میتوانند دو به دو در مقابل هم توپ را پرتاب کنند.
4-5 ساله ها:
باید بتوانند  توپ یا حلقه ای را به سمت هدف معین با دقت بیشتر پرتاب کنند.
فعالیت :کودکان در دایره بایستند ، و توپ داخل یک حلقه یا لاستیک در وسط دایره بندازن.
5-6ساله ها:
باید بتوانند  توپ یا حلقه ای را به سمت هدف معین با فاصله بیشتر پرتاب کنند.
فعالیت :....

 


گرفتن

3-4ساله ها :
باید بتوانند توپ پلاستیکی بزرگ را از فاصله بسیار کوتاهی با استفاده از بازو و آرنج بگیرند.
فعالیت : کودکان دایره وار بایستند و معلم در وسط برای آنها توپ را پرتاب کند.
4-5 ساله ها:
باید بتوانند  با استفاده از بازوها توپ کوچکی را که از فاصله کوتاهی پرتاب شده بپیرند.
فعالیت :کودکان دایره وار بایستند و معلم در وسط برای آنها توپ کوچکی را پرتاب کند.و آنها با بازو  توپ را بگیرند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند  با استفاده از دست ها توپ کوچکی را که به سمت آنها پرتاب می شود را بگیرند.
فعالیت :کودکان دایره وار بایستند و معلم در وسط برای آنها توپ کوچکی را پرتاب کند . و آنها با دست توپ را بگیرند.

 


رشد حر کات ظریف: نخ کردن

3-4ساله ها :
باید بتوانند سیم یا نخ کلفتی را از سوراخ بزرگی عبور دهند.
فعالیت : کودکان با تعدادی مهره بزرگ گردن بند بسازند.
4-5 ساله ها:
باید بتوانند سیم یا نخی بزرگ را از درون سوراخ های کوچک تری عبور دهند.
فعالیت :کودکان با مهره های کوچکتر با سوراخ های کوچکتر بدهید تا گردن بند درست کنند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند  سیم کلفتی را از سوراخ ها ی که در یک طرح پیچیده ای مرتب شده ان عبور دهند.
فعالیت :...

 


ترسیم ،رنگ آمیزی ، نقاشی

3-4ساله ها :
باید بتوانند با لذت و شادی خطوطی را بکشند.
فعالیت : کودکان شکل های بزرگ بکشند و رنگ آمیزی کنند.
4-5 ساله ها:
باید بتوانند اشکال قابل تشخیص و معنی داری بکشند.
فعالیت :یک شکل با اندازه کوچک تر بکشند و آن را رنگ آمیزی کنند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند اشکال و تصاویر معنی داری را بکشند.
فعالیت :به مداد رنگی بدهید تا آزادانه نقاشی کنند.

 

تا کردن

3-4ساله ها :
باید بتوانند تا کردن کاغذ را با کف دست و انگشتان انجام دهند
فعالیت : کودکان دستمال خود را با یک یا دو بار تا کردن ،جمع کنند.
4-5 ساله ها:
باید بتوانند با کمک بزرگ تر ها اشکال پیچیده ای را با تا کردن کاغذ درست کنند.
فعالیت :باید بتوانند زیر انداز خود را به صورت گروهی با تا کردن ،جمع کنند.
5-6ساله ها:
باید بتوانند با آموزش طرح های پیچیده ای مثل  ،هواپیما و ... درست کنند.
فعالیت :..


جور کردن- الگو سازی

3-5ساله ها :
باید بتوانند اشیا مختلف را با انگشتان جدا کرده و جور کنند.
فعالیت :...
5-6ساله ها:
باید بتواننداشیا را با طرح های بسیار پیچیده مرتب کرده ،جدا سازند.
فعالیت :به کودکان فرصت داده شود تا حبوبات ،مهره های رنگی و ... را جدا و مرتب کند.


به امید روزی که آنچه را آموخته ایم عملی سازیم

  قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پاورپوينت رشد جسمي حركتي كودكان
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 172 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 21

حجم فایل:1,909 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

53,504 بازدید امروز
56,459 بازدید دیروز
31,679,662 بازدید کل
24,440 فروش موفق
1,223 تعداد کاربران
28,153 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل