مقاله ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان 2016

عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England

مشاهده اصل مقاله: كليك كنيد ، كليك كنيد

عنوان فارسی مقاله:
مطالعه موردي سياست هاي سازماني در انگلستان

 

سال: 2016. عنوان سايت منتشركننده مقاله: sage journal

عنوان مجله: Environment and Planning C Government and Policy

وضعيت ترجمه : عالي (جداول و اشكال هم ترجمه شده است. همچنين در داخل ترجمه منابع نيز در متن گنجانده شده)

تعداد صفحات انگليسي: 30 ضفحه         تعداد صفحات فارسي: 37 صقحه

 

Abstract

Previous studies have acknowledged the ineffectiveness of enterprise policy. However, the reasons for its ineffectiveness remain a matter for debate. This study examines the extent to which the ineffectiveness of enterprise policy can be attributed to the way it has been implemented. Interviews with central government policy-makers, Regional Development Agency staff and business development managers in local enterprise agencies during the Labour administration (2007–2010) revealed that the implementation process of enterprise policy initiatives is complex and confusing, with fragmented relationships between the actors involved. The abundance of enterprise policy initiatives being delivered at the time, the absence of clearly defined objectives, the limited emphasis on the delivery of business support and the lack of measurement and evaluation combined to create an unnecessarily complicated process of enterprise policy implementation which, in turn, reduced its effectiveness

چکیده

مطالعات قبلی ناکارآمدی سیاست های سازمانی را تصدیق کرده اند. با این حال، دلایل ناکارآمدی آن هنوز موضوع بحث است. این مطالعه به بررسی میزان ناکارآمدی سياست های سازمانی نسبت به نحوه اجرای آن ها می پردازد. مصاحبه با سیاست گذاران دولت مرکزی، کارکنان آژانس توسعه منطقه ای و مدیران توسعه کسب و کار در سازمان های شرکت محلی در زمان دولت حزب کارگری (2007-2010) نشان داد که روند اجرای طرح های سیاست های سازمانی پیچیده و گیج کننده و درگیر روابط تکه تکه شده بین کنشگران است. وفور ابتکارات سیاست های سازمانی که در آن زمان تفویض داده شده بود، عدم وجود اهداف روشن تعریف شده، تاکید محدود در تفویض کسب و کار و عدم اندازه گیری و ارزیابی مناسب با ایجاد یک فرآیند غیر ضروری پیچیده در اجرای سیاست های سازمانی را نشان داد که به نوبه خود موجب کاهش اثربخشی سازمان گردید.

1-مقدمه

کارآفرینی یکی از دلایل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است (آدرچ و  بک من، 2007؛ دو و کیم، 2014). در انگلستان، پس از انتشار گزارش بولتون (1971)، از سالهای دهه 1970، انواع مختلفی از سیاست های سازمانی پس از انتشار گزارش بولتون (1971) وجود داشته است. دهه 1970، مرحله ی در حال ظهور بود که به معرفی سیاست های سازمانی برای حل مشکلات بازار در مشاوره و پشتیبانی از کارآفرینان و شرکت های کوچک و متوسط پرداخت (بنت، 2008؛ بلکبرن و شاپر، 2012). اوایل دهه 1980، طرح هایی برای تشویق سرمایه گذاران با انگیزه های مالی مانند طرح مزایای سازمانی و طرح تضمین وام برای پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شد (گرین، 2002؛ هارت، 2003). در دهه 1990، بر روش پشتیبانی "ملایم تر" در قالب اعلامیه، مشاوره، اطلاعات و آموزش ارائه شده از طریق زنجیره شرکت های کوچک و متوسط که پتانسیل رشد را نشان دادند، تأکید شد (گرین و همکاران، 2004؛ گرینand پتال، 2013). از اواخر دهه 1990، انگلستان رویکرد متعادل تری با بهبود بهره وری و در عین حال اولویت دادن به شمول اجتماعی پیدا کرده است (گرین و پاتل، 2013). با این حال، با وجود سه نسل از سیاست های سازمانی، در تلاش برای ایجاد اقتصادهای کسب و کار کوچک پایدار در سراسر انگلستان، شکست های سخت و خسته کننده ای وجود دارد...

 

پیاده سازی سیاست های سازمانی

استون (1957، 384) سیاست را به عنوان "تخصیص معتبر ارزش برای کل جامعه" تعریف می کند. بر این اساس، سیاست اغلب به عنوان بیانیه ای از سوی دولت در مورد آنچه که قصد دارد انجام دهد، از طریق قانون، مقررات، حکم، تصمیم، نظم و یا ترکیبی از اینها می باشد (بریکلند، 2014). کینگدن (1984: 3) خط مشی های عمومی را به عنوان مجموعه ای از فرآیندها، از جمله: (1) تنظیم دستور کار، (2) مشخص کردن گزینه هایی که از آن انتخاب می شوند، تعریف می کند (3) انتخاب معتبر میان گزینه های مشخص شده ... و (4) اجرای تصمیم " می دانند. این توضیحات به ادغام سیاست ها، و جریان مشکلات می پردازد (ویبل و همکاران، 2012). این مطالعه محدود به مرحله پیاده سازی سیاست های سازمانی است که شامل "روند تعامل بین تعیین اهداف و اقداماتی است که برای دستیابی به آنها" (پرسمن و ویلداوسکی، 1977) به عنوان دنباله ای از دستور کار سیاست تنظیم و تشکیل می شود (هاپ و هیل، 2015).

روش شناسی

 نمونه گیری

این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کیفی بر اساس 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته با سه گروه مختلف از افراد: هشت تصمیم گیرنده در یک اداره دولتی، چهار مدیر ارشد از RDA و 9 مدیر ارشد توسعه کسب و کار محلی سازمان های سازمانی در منطقه است. انتخاب شرکت کنندگان بر اساس "یک سوال مفهومی، با توجه به  دغدغه برای نمایندگی" مطرح شد (مایلز و هابرمن، 1994، 29). به همین ترتیب، نگرانی اصلی این بود که چگونه سیاست های سازمانی اجرا شود، از این رو مصاحبه ها نیاز به تشکیل افراد متعهد در این فرایند داشتند. افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تکنیکی که به طور گسترده در تحقیقات کیفی برای شناسایی و انتخاب پرونده های غنی از اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند (پاتون، 2002) انتخاب شدند.

جمع آوری داده ها

مجموعه ای از سوالات نظری و تاریخی در مورد ماهیت، علل و پیامدهای سیاست سازمانی است که یک تحول اجتماعی مهم در مقیاس بزرگ ایجاد می کند (می، 2002). مصاحبه ها بر اساس دستورالعمل مصاحبه های لندستروم و استیونسون (2001) از مطالعه شان در مورد سیاست های کارآفرینی / SME می شود که بر ده اقتصاد مختلف تمرکز کردهاند. مصاحبه لاندستروم و استیونسون (2001) سه بخش اصلی را تشکیل داد: تعریف داده؛ اهداف، سیاست ها، برنامه ها و ساختار؛ و تمرکز بر کارآفرینی / SME را شامل می شود. در هنگام تهیه دستورالعمل مصاحبه، این موارد ذکر شده، به طور گسترده مورد توجه قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها شامل چهار مرحله می شود (میلز و هابرمن، 1994). اولین گام این بود که مصاحبه ها را بعد از هر مصاحبه انجام دهیم. یادداشت های درست و یادداشت های دیگر به دقت مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از آن به تجزیه و تحلیل پرداختیم تا سه بعدی سازی روش ها را برای تقویت روایی و اعتبار این تحقیق آسان سازیم. مرحله دوم، تایید و آشنایی مصاحبه های مورد نیاز را مورد توجه قرار دادیم. مصاحبه کنندگان از طریق ایمیل، نامه خود را ارسال کردند و از این فرصت برای تأیید صحت و یا اصلاحات مناسب استفاده کردیم (فاین و همکاران، 2010).

یافته ها

شکل 3 ساختاری برای بحث در مورد یافته ها فراهم می کند. اول، شرح می دهد که چگونه هر یک از عاملان درک اجرای فرآیند سیاست سازمانی را دارند. دوم، تحویل پروژه های سیاست سازمانی مورد بررسی قرار گرفته می شود. سوم، ارزیابی ابتکارات سیاست سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، روابط بین همه کسانی که درگیر هستند مورد بحث قرار می گیرد. نقل قول هایی که در این یافته ها برجسته شده است، بیشتر نشان از یافته های تحقیق است (پاتون، 2002).

درک روند پیاده سازی خط مشی سازمانی

مهم است که بدانیم چگونه سیاستگذاران، مدیران RDA و مدیران کسب و کار در سازمان های محلی، پیاده سازی سیاست های سازمانی را درک می کنند. فاز پیاده سازی طرح های سیاست سازمانی نسبتا ناشناخته است. سیاست گذاران مصاحبه ها چارچوب پیاده سازی را برای ارائه طرح های سیاست سازمانی به صورت واضح و به رسمیت شناختند. یکی از سیاست گذاران ارشد اجرای سیاست های سازمانی را اینگونه توصیف کرد: قیمت: 18,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: مقاله ترجمه شده بررسي قطع اجراي سياست مطالعه موردي سياست هاي سازماني انگلستان 2016
دسته بندی: مقالات و ترجمه ها » مدیریت

تعداد مشاهده: 302 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc,pdf

حجم فایل:567 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

48,014 بازدید امروز
66,809 بازدید دیروز
31,927,526 بازدید کل
24,469 فروش موفق
1,234 تعداد کاربران
28,306 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل