دانلود پایان نامه رساله طراحی موزه مردم شناسی

دانلود پایان نامه رساله طراحی موزه مردم شناسی ۱۳۸ ص فرمت WORD

 

فهرست مطالب:

روش تحقيق و موانع موجود در مسير تحقيق    1
سازماندهي تحقيق    1
ضرورت طرح.................................................................................2
1-ضرورت های کمی........................................................................2
2-ضرورت های کیفی.........................................................................2
مقدمه......................................    3
  
الف ) شناخت
بخش اول: مطالعات پایه
فصل اول: تعریف و تاریخچه پیدایش موزه    7
- تعریف موزه    7
- تاریخچه موزه در جهان    8
- نهادینه شدن موزه‌ها    9
فصل دوم: تاریخچه موزه در ایران    11
- نهادینه شدن موزه در ایران    11
1- موزه همایونی    11
2- موزه ملی    11
3- موزه دانشکده افسری    11
4- موزه هنر و صنایع    11
5- موزه مردم‌شناسی تهران    12
فصل سوم: طبقه‌بندی موزه‌ها    13
الف- موزه تاریخی    13
- موزه‌های باستان‌شناسی    14
- موزه‌های اماکن باستانی    14
- موزه‌های انسان‌شناسی    14
ب- موزه‌های هنری    14
ج- موزه‌های علمی    15
- موزه‌های علوم طبیعی    16
- موزه‌های علوم و فنون    16
فصل چهارم: ساختار و عملکرد موزه    17
- عملکرد موزه    18
الف- نقش و عملکرد اجتماعی موزه    18
- خدمات اجتماعی موزه    18
- شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی    19
- شناخت مخاطبان موزه    19
ب- ساختار علمی موزه    20
- برنامه‌ریزی مجموعه    20
1- اهداف موزه    20
2- نیاز فرهنگی جامعه    20 
نتیجه گیری....................................................................................21
بخش دوم : مطالعات تطبیقی
فصل اول: بررسی چند نمونه مشابه در ایران    
1- موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار تهران    
2- موزه آبگینه تهران    
3- موزه ابیض تهران    
4- موزه خط میرعماد    
5- موزه بانک ملی    
6- کتابخانه و موزه ملی ملک تهران    
نتیجه گیری......................................................................................
فصل دوم:بررسی چند نمونه در خارج از ایران.............................................
1- موزه جهان نما    
2- گسترش موزه لوور    
- رعایت ارتفاع کم حجم خارجی هرم    
- انتخاب شیشه در مقابل سنگ    
3- موزه گوگنهايم بيلبائو    
4- موزه گوگنهايم    
طرح و معماري    
تغييرات و بازسازي    
نتیجه گیری.........................................................................................
بخش سوم: مطالعات زمینه
معيار هاي مكان يابي موزه    
مكان يابي موزه در داخل شهر    
مكان يابي موزه در حومه شهر    
مكان يابي موزه وابسته به زمين خاص    
بررسي عوامل موثر در مكانيابي پروژه    
بررسي عوامل تاريخي    
بررسي عوامل كالبدي    
بررسي عوامل كاركردي    
مكان يابي    
سايت     
نكات مثبت    
مطالعات اقليمي    
مطالعات كالبدي شهر مشهد    
حوزه بندي اراضي شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مكانيابي    
پديده اجتماعي شهر    
هدف از مسافرت زائران و مسافران    
مطالعات فرهنگي    
مساحت سرانه كاربريهاي فرهنگي موجود در مقياس شهر    
بررسي طرحهاي مؤثر در تغيير سرانه كاربري فرهنگي در مشهد    
چكيده مطالب    
عوامل تأثير گذار بر شكل گيري موزه در شهر    
عوامل تأثيرگذار در مكانيابي موزه در خارج شهر    
محورهاي عمده شهر مشهد    
محورهاي عمده    
عناصر شاخص    
زمين شناسي و خاك    
1. زمين شناسي    
2. خاكها    
3. مشكلات خاكها    
جايگاه جغرافيايي،نا همواريها،آب و هوا ،پوشش گياهي و زندگي جانوري    
1. جايگاه جغرافيايي ، حدود ، پهنه    
2. ناهمواريها    
3. دره ها ، دشت ها ، بيابانها    
4. آب و هوا    
5. آبها    
6. پوشش گياهي    
7. محيط زيست    
8. نتیجه گیری..........................................................................................


بخش چهارم : مطالعات تکمیلی
فصل اول: فضای فیزیکی موزه    
الف- محل و ساختمان موزه    
ب- تالارهای نمایشی    
- ویترین    
- تالار ورودی    
- دیوار و کفپوش تالار    
- پنجره‌ها و درب‌ها    
- نور در تالارهای نمایشی    
a- نور (روشنایی در بالا)    
b- نور  (روشنايي) جانبی    
2- نور الکتریکی    
- استفاده از تقسیم فضا    
- نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای موزه    
a- ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد    
b- ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین    
c- نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه    
ج- مراکز جانبی موزه    
- تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی    
- کتابخانه و مرکز اسناد    
- انبار و مخزن    
- کارگاه    
آزمایشگاه    
چایخانه و کافه تریا    
د- بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تأسیساتی    
- بخش اداری    
- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه    
1- سیستم برق    
2- سیستم تهویه    
3- مقابله با سرقت    
4- مقابله با آتش‌سوزی    
5- آسانسور و بالابر    
و- محوطه بیرونی    
فصل دوم: موزه‌های مستقر در بناهای قدیمی    
فصل سوم: تعریف حریم‌ بنای قدیم    
- حریم فنی بنای قدیمی    
- حریم منظری ابنیه    
- حریم کیفی ابنیه    
- احیاء بعنوان مهمترین اصل در نگهداری ابنیه    
- نیازهای قابل پیش‌بینی ابنیه    
الف- رفع نیازهای روزمره خدماتی    
ب- رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی    
- ابنیه قدیمی سازگارتر با عملکردهای روز    
- جاهای میان فزا    
- پیش زمینه‌ها    
- راهکار      
فصل چهارم:ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی (برگرفته شده از طرح جامع)..........
الف)موارد استفاده از زمین.................................................................
ب)ضوابط مربوط به تفکیک زمین.............................................................
ج)ضوابط مربوط به احداث زمین..............................................................
-استاندارهایی درباره  نمایشگاه...................................................................
1.خصوصیات سالن نمایشگاه.....................................................................
-نور نمایشگاه......................................................................................
2.معماری داخلی نمایشگاه........................................................................
-کف پوشها.........................................................................................
نتیجه گیری.....................................................
بخش پنجم: تجزیه و تحلیل
فصل اول : برنامه فیزیکی.....................................................................
فصل دوم : مبانی نظری........................................................................
فصل سوم : آنالیز سایت........................................................................
فصل سوم : قابلیت سنجی اراضی(طرح ساختاری).........................................
1-قابلیت های کالبدی..........................................................................
2-قابلیت های عملکردی.......................................................................
3-قابلیت های دسترسی........................................................................
فصل چهارم :  طرح...........................................................................

 
روش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق:
این تحقیق به دلیل نوع پژوهش بنیادی آن در باب پدیده‌ها و نظریه‌ها و استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی, از نوع نظری می‌باشد. در این بخش گردآوری اطلاعات از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و نیز گفتگو و تبادل نظر با اساتید هنر و معماری حاصل شده و با استنتاج از نظریه‌ها به بیان معماری رسیده‌ایم. در ادامه با استفاده از نتایج تحقیق نظری به ساختار و الگوی مورد استفاده جامعه نزدیک شده و به تحقیق کاربردی از پروژه می‌پردازیم. براین اساس با روش نمونه‌گیری، به بررسی عملکردها از طریق مطالعه آمار و استانداردها پرداخته و با تحلیل و آنالیز نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی به روشهای برخورد با موضوع تحقیق پی‌می‌بریم. لذا در روش‌شناسی تحقیق از دو روش پایدار شناسه (Phenomenology) و نیز تحقیق موردی (Case Study) استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل سه بخش: 1) مطالعات، 2) فرآیند طراحی، 3) طراحی می‌باشد  هر بخش به فصلهای مختلفی تقسیم می‌شود. 
بخش مطالعات شامل فصلهای ذیل می باشد:
1- شناخت، 2- مطالعات نظری، 3- مطالعات برنامه‌ریزی، 4- مطالعات پایه (وضع موجود)
بخش فرآیند طراحی شامل فصلهای ذیل می‌باشد:

روابط عملکردی؛ سازماندهی فضای طرح ، 4- تحلیل و آنالیز سایت ، 5- مبانی نظری طرح؛ ایده طراحی.
بخش طراحی شامل این فصلها می‌باشد:
1- جانمایی عناصر پروژه (لکه‌گذاری) ، 2- ارائه طرح مقدماتی، 3- طرح نهایی.

  قیمت: 19,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: دانلود پایان نامه رساله طراحی موزه مردم شناسی
دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 1274 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 138

حجم فایل:4,690 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


گارانتی نامه ها

گارانتی بازگشت وجه
نماد اعتماد

پشتیبانی شما

فارس فایل در سال 1391 با هدف کارآفرینی تاسیس و الان به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده فروشگاه های‌ اینترنتی خرید آنلاین، که بخش بزرگی از تجارت جهانی را تشکیل داده اند و روزانه در حال افزایش این گردش مالی جهانی هستند. اینجا فرصتی برای راه اندازی کسب و کار خود بصورت رایگان با فروش محصولات مجازی، فایلهای اینترنتی و....در اختیار شما قرار دارد.

تماس با ما

کد پستی: 9137944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، عدالت7 ،پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلفن واتساپ6648 492 0930 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

132,048 بازدید امروز
149,905 بازدید دیروز
59,388,032 بازدید کل
26,685 فروش موفق
1,706 تعداد کاربران
36,947 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا