پایان نامه رساله معماری طراحی کتابخانه

مقدمه:

کتابخانه به عنوان مرکز برقراری ارتباط برای گروههای جامعه عمل می کند. طراحی کتابخانه ها در فضاهای شهری گاه به صورتعناصری نمادین در بافت شهر ظاهر می شوند و به دلیل استفاده تمامی جامعه از اینگونه فضاها، بایستی درملاحضات طراحی آن دقت نظر صورت پذیرد.

کتابخانه ها علاوه بر استفاده از روشهای نسبی فراهم کردن کتاب، می توانند دارای بخشهای مروری، بخش پرسشها و پیشنهادات شهروندان، امکانات گوش داد به موسیقی اتاقهای تفریحی و جلسات و صندلیهای مطالعه برای گروهها و افراد دیگر باشند.

همچنین وجود کتابخانه های تخصص، کتابخانه برای امانت دادن آثار هنری هم می توانند باشد. علاوه بر کتاب و روزنامه، ارائه ماهنامه و هفته نامه ها، بروشورها یا وسایل اطلاع رسانی جدید (ویدئو- نرم افزار- کامپیوتر شخصی برای استفاده در کتابخانه به امانت گرفتن وجود دارد.

 

فصل اول کلیات ومعرفی طرح

1-1-مقدمه

1-2-عنـوان پروژه

1-3-بیان ضرورت های طراحی

1-4-بیان اهـداف طراحی

1-5-ارتباط و کتابخانه

1-5-1-تعریف ارتباط

1-6-ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی

1-7-کتابخانه و فرایند ارتباط

1-8-کتابخانه، نهادی اجتماعی

1-9-کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه

1-9-1-نقش کتابخانه در سواد آموزی

1-10-فرهنگ

1-10-1-فرهنگ در لغت

1-10-2-تعریف فرهنگ

1-10-3-فرهنگ عمومی

1-11-کتاب

1-11-1-تعریف کتاب

1-12-پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن

1-12-1-تاریخ پیدایش خط

1-13-ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش

1-14-ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ

1-15-ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون

1-16-مواد غیر چاپی (رسانه های غیر چاپی

1-17-تعریف کتابداری

1-18-فلسفه کتابداری

1-19-تاریخچه کتابخانه

1-19-1-کتابخانه های مصریان

1-19-2-کتابخانه های یونان

1-19-3-کتابخانه های روم

1-19-4-کتابخانه های چین باستان

1-20-دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاهها

1-21-دوره رنسانس

1-22-دوره پس از اختراع چاپ

1-23-کتابخانه های دوران معاصر

1-24-سیر تحول کتابخانه های ایران

1-25-کتابخانه های ایران باستان

1-26-کتابخانه های اسلامی

1-27-تعریف کتابخانـه

1-28-اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانـه ها

1-28-1-کتابخانـه ی دانشگاهی

1-28-1-1-اهداف کتابخانـه های دانشگاهی

1-28-1-2-ارائه خدمات اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه و خارج از آن

1-28-1-3-مجموعه منابع کتابخانـه های دانشگاهی

1-28-2-کتابخانـه ی عمومی

1-28-2-1-اهداف کتابخانه عمومی

1-28-2-2-نیـروی انسانی

1-28-3-کتابخانـه های عمـومی ایران

1-28-4-کتابخانـه ی تخصصی

1-28-5-کتابخانـه ی آموزشگاهی

1-29-انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران

1-30-انواع خدمات کتابخانه

1-30-1-خدمات فنی

1-30-2-خدمات عمومی

1-31-اهمیت و کاربرد

1-32-نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات

1-33-مدیریت کتابخانه

1-34-شاناساندن کتابخانه

1-35-بررسی چند نمونه ازخدمات عمومی کتابخانه ها

1-35-1-نشستها و همایش ها

1-36-نمایشگاه کتاب

1-37-قصه گویی و کتاب خوانی

1-38-معرفی کتاب

1-39-سخنرانی

1-40-انواع مواد دیداری – شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها

1-40-1-مواد دیداری

1-40-2-مواد شنیداری

1-40-3-مواد دیداری- شنیداری

1-41-کتابدار

1-41-1-کتابدار در کتابخانه های عمومی

 

فصل دوم مبانی نظری

2-1-اصول معماری ایرانی

2-2-واژه شناسی معماری بدون معمار در گستره فرهنگها

2-3-اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیـر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیـدگاه اسلام و قرآن

 

فصل سوم نمونه مشابه

3-1-کتابخانـه ی ملی(نمونه داخلی)

3-2-کتابخانـه ملی جمهـوری اسلامی ایران

3-2-1-اهـداف کتابخانه ملی ایران

3-3-کتابخانه ملی اتریش(نمونه خارجی)

 

فصل چهارم برسی سایت

4-1-برسی سایت و محیط پیرامون

4-2-ریشه‌شناسی

4-3-پیشینه تاریخی

4-3-1-پیش از اسلام

4-4-اقلیم

4-5-زمین‌لرزه

4-6-مردم‌شناسی جمعیت

4-7-زبان و گویش

4-8-دین و مذهب

4-9-فرهنگ

4-9-1-آداب و رسوم

4-10-بازی های بومی

4-11-کتابخانه‌ها

4-12-سینما

4-13-رادیو و مرکز تولید سیمای بروجرد

4-14-شهرسازی

4-15-کوی‌ها و محله‌ها

4-16-مناطق شهرداری

4-17-بافت تاریخی بروجرد

4-18-معابر و تقاطع‌ها

4-19-اوضاع اقتصادی و اجتماعی

4-19-1-اقتصاد

4-19-2-صنایع

4-19-3-بهداشت و درمان

4-19-4-ترابری

4-19-4-1-پایانه مسافربری

4-19-4-2-اتوبوسرانی

4-19-5-آموزش

4-19-5-1-آموزش و پرورش

4-19-5-2-آموزش عالی

4-19-6-گردشگری

4-19-6-1-آثار تاریخی و مذهبی

4-20-جهت بادهای مزاحم و مطلوب

4-21-جبهه هاي ساخته شده بنا

4-21-1-جهت گيري بنا

 

فصل پنجم برنامه فیزیکی واستانداردها

5-1-فضاهای مورد نیاز در طراحی کتابخانه

5-2-خدمات  موجود  در کتابخانه

5-3-فضاهای موجود در طراحی کتابخانه براساس تفکیک طبقات

5-4-بررسی  فضاهای داخلی کتابخانه

5-5-مبانی برنامه فیزیکی

5-5-1-جمعیت مخاطب

5-6-ضوابط ومقررات

5-6-1-ضوابط ومقررات بالا دست

5-7-سرانه های پیشنهادی کاربردی های اصلی (متر مربع

5-8-ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی

5-9-مقررات محدودیت ارتفاع

5-10-ضوابط و مقررات عمومی ساختمانی

5-10-1-نورگیری فضاها

5-10-2-ضوابط زیر زمین

5-10-3-ضوابط پارکینگ

5-10-4-ضوابط پلکان

5-10-5-ضوابط آسانسور

5-10-6-ضوابط آتش نشانی

5-10-7-ضوابط و مقررات زلزله

5-10-8-ضوابط و مقررات خاص

5-11-طرح جامع فیزیکی

5-12- فلو چارت برنامه فیزیکی

5-13-بخش دوم:برنامه فیزیکی پروژه

5-13-1-حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه

5-13-2-حوزه کتابخانی

5-13-3-کتابخوانی بزرگسالان

5-13-4-کاربرد فضا

5-13-5-اجزاء فضا

5-14-کتابخانه کودکان و نوجوانان

5-14-1-کاربرد فضا

5-14-2-اجزاء فضا

5-14-3-ویژگی های فضا

5-15-بخش سمعی و بصری

5-15-1-کاربرد فضا

5-15-2-اجزاء فضا

5-15-3-سالن طراحی

5-16-بخش نشریات

5-16-1-کاربرد فضا

5-16-2-اجزاء فضا

5-16-3-ویژگی های فضا

5-17-میدان چه اطلاع رسانی

5-17-1-اجزاء فضا

5-17-2-کاربرد فضا

5-17-3-اجزاء فضا

5-18-حوزه تجاری – نمایشگاهی

5-18-1-فروشگاه کتاب و سایر محصولات فرهنگی

5-18-1-1-کاربرد فضا

5-18-1-2-اجزاء فضا

5-18-1-3-ویژگی های فضا

5-18-2-نمایشگاه کتاب

5-18-2-1-کاربرد فضا

5-18-2-2-اجزاء فضا

5-18-2-3-ویژگی های فضا

5-18-3-پارکینگ

5-18-3-1-کاربرد فضا

5-18-3-2-دریافت و بارانداز کالا

5-18-3-3-انبارها

 

فصل ششم روند طراحی

6-1-اهداف طرح : (شامل اهداف کارکردی و راهبردی پروژه)

6-2-عوامل شكل دهنده به طرح

 concept6-3-ارائه مفهوم

6-4-سازه مورد ا ستفاده  درطرح

6-5-تاسیسات مورداستفاده درطرح

6-6-روند طراحی

نقشه ها

 منابع قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


برچسب ها: پایان نامه رساله معماری کتابخانه
دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته معماری

تعداد مشاهده: 933 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:5,759 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان  پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


تاریخچه بهترین افتخارات ما

-کارآفرینی بصورت فروش آنلاین درسال1391
-سیستم همکاری در فروش فایل سال1392
-ارائه پنل بازاریابی پیشرفته سال1393
-راه اندازی سامانه فروشگاه ساز سال1395
-طراحی نوین گرافیکی و مدرن سال1397
-افزودن پنل فول امکانات حرفه ای سال1398
-آپلود روی سرورهای قدرتمند درسال1399

ارتباط با ما

کد پستی: 9611944376
آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی، خیابان انقلاب، پژوهشسرای ولیعصر مشهد
(ساعت پاسخگویی 9صبح الی 16عصر)

تلگرام2140 076 0992 ایمیلfarsfile@gmail.com

آمار سایت

54,391 بازدید امروز
67,254 بازدید دیروز
31,624,090 بازدید کل
24,431 فروش موفق
1,223 تعداد کاربران
28,146 تعداد فایل
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ میباشد.
ساخت فروشگاه اینترنتی : فارس فایل