گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «مقاله ترجمه شده مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارايي هاي اعتباري ‏» به مدیر سایت.


بستن