دسته بندی ها

رساله پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

رساله پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك ۲۲۰ ص فرمت WORD

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 102 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 220

حجم فایل:1,351 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • رساله پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك ۲۲۰ ص فرمت WORD 

   

   

  فهرست مطالب
  فصل اول
  1-1 مقدمه    2
  2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌    5
  3-1 اهداف تحقيق    8
  4- 1 فرضيات تحقيق    8
  5-1 كاربردهاي انجام تحقيق    9
  6-1 پيشينه تحقيق    9
  تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي    9
  فصل اول
  بخش اول    17
  1-2  مقدمه‌    17
  2-2 تاريخچه‌    18
  3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز    18
  1-3-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌    18
  2-3-2  ارقام‌ زيره‌ سبز    20
  3-3-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌    20
  1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي    25
  2-4-2 اهميت‌ دارويي‌    26
  5-2  ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز    26
  6-2  ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز    27
  1-6-2 كاشت‌    29
  3-6-2  داشت‌    30
  3-6-2 برداشت‌    31
  7-2  آفات‌ و امراض‌    32
  8-2  خصوصيات‌ زرشگ‌    33
  9-2  تاريخچه‌ زرشك‌    34
  10-2  خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌    35
  1-10-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌    35
  2-10-2  گونه‌هاي‌ زرشگ‌    35
  3-10-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌    38
  11-2  مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌    39
  1-11-2  مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌:    40
  2-11-2  اهميت‌ دارويي‌    40
  12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌:    41
  13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌    42
  1-13-2  كاشت‌ و تكثير    44
  2-13-2 داشت‌    45
  3-13-2 برداشت‌    46
  14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌    48
  بخش دوم    51
  1-2  تعريف بازار    51
  2-2  طبقه بندي بازارهاي مختلف    51
  1-2-2  طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات:    51
  2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني:    52
  3-2   تعريف بازاريابي    52
  4-2  ابعاد مختلف بازاريابي    55
  1-4-2  بازاري گرائي    56
  2-4-2  بازار شناسي    56
  3-4-2  بازاريابي    56
  4-4-2  بازار رساني    57
  5-4-2  بازار گردي    57
  6-4-2  بازار سنجي    57
  7-4-2 بازار داري    58
  8-4-2 بازار گرمي    58
  9-4-2  بازار گرداني    58
  5-2  عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي    59
  6-2  تاريخچه بازاريابي    59
  7-2  مفاهيم اساسي بازاريابي    62
  8-2  عوامل موثر در بازاريابي    63
  1-8-2  فروشندگان اوليه    63
  2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي    64
  1-2-8-2 دلالان    64
  2-2-8-2  واحدهاي توزيع فيزيكي    64
  3-2-8-2  آژانسهاي خدمات بازاريابي    65
  4-2-8-2  واسطه‌هاي مالي    65
  3-8-2  مشتريان    65
  4-8-2  رقبا    66
  5-8-2 جوامع    67
  9-2  مفهوم جديد بازاريابي    67
  10-2 تئوريهاي رفتار خريدار    68
  1-10-2  تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory)    68
  2-10-2  تئوري روان شناسي (psychogical)    69
  1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار    69
  1-1-2-10-2 شناخت اشكال    69
  2-1-2-10-2  جستجو براي اطلاعات    70
  3-1-2-10-2  ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري)    71
  11-2  مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي    72
  12-2  اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي    73
  13-2  عمليات بازارياي    75
  1-13-2  فعاليت‌هاي مبادله اي    75
  2-13-2  فعاليت‌هاي فيزيكي    76
  14-2  سازمان بازاريابي    78
  15-2  فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي    80
  1-15-2   جمع آوري اطلاعات    80
  2-15-2  حمل و نقل    81
  3-15-2  درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات    82
  4-15-2  بسته بندي و تبديل محصولات    83
  5-15-2 انبارداري    85
  6-15-2  تبليغات    85
  7-15-2   اعتبار    85
  8-15-2  قيمت گذاري    86
  16-2  شبكه‌هاي بازاريابي    87
  1-16-2 خرده فروشان    87
  2-16-2  عمده فروشان    87
  3-16-2  سلف خران    88
  4-16-2  ميدان داران    88
  5-16-2 ساير موارد    88
  17-2  اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي    89
  1-17-2  آنچه به عهده دولت مي‌باشد    89
  2-17-2  آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد    90
  18-2  نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي    91
  19-2  مسير بازاريابي    91
  20-2  هزينه‌هاي بازاريابي    92
  21-2  حاشيه بازاريابي    93
  24-3- كارايي بازاريابي    94
  23-2  مدل‌هاي حاشيه بازاريابي    96
  1-23-2  الگوي مارك- آپ (Mark up Model)    96
  2-23-2  الگوي حاشيه نسبي (Relative Model)    97
  3-23-2  الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model)    97
  4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model)    98
  24-2  شفافيت بازار    99
  25-2  برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي    99
  فصل سوم
  1-3  مقدمه    103
  2-3  روش تحقيق    103
  3-3 روش جمع آوري اطلاعات    103
  4-3 منابع اطلاعات ثانويه    104
  5-3 منابع اطلاعات اوليه    105
  6-3 جامعه آماري    105
  7-3 نمونه آماري    105
  فصل چهارم
  1-4- مقدمه    108
  2-4- اهميت اقتصادي زيره    108
  1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره    110
  2-2-4- روند توليد و صادرات زيره    110
  3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق    114
  4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره    115
  1-4-4  ويژگي‌هاي سني    115
  2-4-4  سطح تحصيلات    116
  3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي    117
  5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره    118
  1-5-4 ويژگي‌هاي سني    118
  2-5-4  سطح تحصيلات    119
  1-6-4  ويژگيهاي سني    120
  2-6-4 سطح تحصيلات    120
  7-4  انواع بازارهاي زيره    121
  1-7-4  بازار سر مزرعه    122
  2-7-4 بازار عمده فروشي    124
  3-7-4  بازار خرده فروشي    126
  8-4 سازمان بازاريابي زيره    127
  1-8-4  عمده فروشان    128
  2-8-4  خريدران محلي    129
  3-8-4   نمايندگان عمده فروش    129
  4-8-4  ميدان داران    130
  5-8-4 دلالان    130
  6-8-4   خرده فروشان    131
  9-4  عمليات بازاريابي زيره    131
  1-9-4  حمل و نقل    131
  2-9-4  درجه بندي    132
  3-9-4  استاندارد    133
  1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره    133
  2-3-9-4  ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد:    134
  4-9-4   بسته بندي    134
  5-9-4  اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود:    135
  5-9-4 انبارداري    135
  10-4  اعتبار    135
  11-4  مسير بازاريابي زيره    137
  1-11-4  مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره    138
  12-4  قيمت گذاري    138
  13-4 حاشيه بازاريابي    139
  14-4  هزينه بازاريابي    141
  15- 4  سود بازاريابي    144
  16-4  ضريب هزينه بازاريابي    145
  17-4  ضايعات    146
  18-4  عدم كارايي بازاريابي    147
  19-4  شفافيت بازار    148
  20-4  ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك    149
  1-20-4  ويژگي‌هاي سني    149
  2-20-4  سطح تحصيلات    150
  3-20-4  وضعيت مالكيت اراضي    151
  21-4  ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك    152
  1-21-4 ويژگيهاي سني    152
  2-21-4  سطح تحصيلات    153
  22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك    153
  1-22-4  ويژگي‌هاي سني    153
  2-22-4  سطح تحصيلات    154
  23-4  انواع بازارهاي زرشك    155
  1-23-4  بازار سر مزرعه    156
  2-23-4  بازار خرده فروشي    158
  24-4   سازمان بازاريابي    160
  1-24-4  عمده فروشان    160
  2-24-4 خريداران محلي    161
  3-24-4  نمايندگان عمده فروش    162
  4-24-4  ميدان داران    162
  5-24-4  دلالان    163
  6-24-4 خرده فروشان    163
  25-4 عمليات بازاريابي زرشك    164
  1-25-4  حمل و نقل    164
  2-25-4 درجه بندي    164
  3-25-4 استاندارد    166
  4-25-4  بسته بندي    168
  5-25-4  انبارداري    168
  26-4  اعتبار    169
  27-4  مسير بازاريابي زرشك    170
  28-4 قيمت گذاري    171
  29-4 حاشيه بازاريابي    172
  30-4  هزينه‌هاي بازاريابي    173
  31-4  سود بازاريابي    177
  32-4  ضريب هزينه بازاريابي    179
  33-4  ضايعات    179
  34-4  عدم كارايي بازاريابي    182
  35-4  شفافيت بازار    183
  36-4  مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك    184
  فصل پنجم
  1-5- مقدمه    188
  2-5  نتايج و بحث    188
  3-5  پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك    198
  منابع    205
  برچسب ها: رساله پایان نامه بازاريابي بازارسازي زيره زرشك
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

14,593 بازدید امروز
20,569 بازدید دیروز
15,446,260 بازدید کل
22,192 فروش موفق
935 تعداد کاربران
21,001 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا