دسته بندی ها

سی شارپ به زبان ساده

یادگیری سی شارپ به زبان ساده برای همه افراد

دسته بندی: پروژه برنامه نویسی » سی شارپ

تعداد مشاهده: 346 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:2,398 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مروري بر برنامه نویسی


  دنیاي برنامه نویسی دنیاي عجیبی است. برنامه نویسی به شما اجازه می دهد که با کامپیوترتان مانند یک رئیس رفتار کنید.
  برنامه نویسی می تواند شغل یا تفریح شما باشد. اما هدف اصلی از برنامه نویسی ارائه راه حلی براي برطرف کردن مشکلات
  مختلف است. برنامه نویسی هنر برطرف کردن مشکلات با استفاده از کد است. ما می توانیم با استفاده از زبانهاي برنامه نویسی
  برنامه بنویسیم. زبانهاي برنامه نویسی زیادي وجود دارند که از این بین چندین زبان از بقیه مشهورتر می باشند. زبانهاي برنامه
  نویسی به مرور زمان گسترش و تکامل می یابند. وقتی که می خواهید یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید ابتدا باید یک زبان
  برنامه نویسی انتخاب کنید. اما کدام زبان برنامه نویسی را باید انتخاب کرد؟ شاید یکی از بهترین زبانهاي برنامه نویسی، برنامه
  سی شارپ باشد. در این کتاب ما به شما نحوه برنامه نویسی به زبان سی شارپ را به صورت تصویري آموزش می دهیم. سعی
  کنید حتما بعد از خواندن کتاب کدهاي آن را به صورت عملی تمرین کنید و اینکه قابلیت و مفهوم کدها را بفهمید، نه آنها را
  حفظ کنید.

  قسمتی از کتاب:

  سی شارپ چیست؟
  یک زبان برنامه نویسی شیء گرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده است. سی شارپ ترکیبی از (C#) سی شارپ
  است. اگر با این دو زبان آشنایی دارید این شانس را دارید که زبان سی شارپ را راحت یاد Java و C++ قابلیتهاي خوب
  بگیرید. این زبان به قدري راحت است که هم کسانی که قبلا برنامه نویسی نکرده اند و هم دانش آموزان می توانند راحت آن را
  یاد بگیرند. از سی شارپ می توان براي ساخت برنامه هاي تحت ویندوز ،تحت وب ،وب سرویس ها ،برنامه هاي موبایل و بازي ها
  استفاده کرد. می توان به جاي واژه ویژوال سی شارپ از کلمه سی شارپ استفاده کرد اما ویژوال سی شارپ به معناي استفاده
  همزمان از سی شارپ و محیط گرافیکی ویژوال استودیو می باشد. زبان برنامه نویسی سی شارپ تنها زبانی است که مخصوصا
  براي دات نت فریم ورك طراحی شده است. سی شارپ از کتابخانه کلاس دات نت که شامل مجموعه بزرگی از اجزا از قبل
  ساخته شده است، استفاده می کند. این اجزا به ساخت هر چه سریعتر برنامه ها کمک می کنند. سی شارپ یک برنامه بسیار
  قدرتمند و شیء گرا است و با آن می توان برنامه هایی با قابلیت مدیریت بیشتر و درك آسان ایجاد کرد. ساختار این زبان نسبت
  به زبانهاي دیگر بسیار آسان و قابل فهم است.

   

   

  سر فصل های کتاب:

  مروري بر برنامه نویسی .............................................................................................................................................. 12
  چیست؟ ..................................................................................................... 12 (.NET Framework) دات نت فریم ورك
  سی شارپ چیست؟ ............................................................................................................................................... 13
  Error! Bookmark not defined. ......................................................................... ویژوال سی شارپ اکسپرس و ویژوال استودیو
  Error! Bookmark not defined. ................................................................................................ نصب ویژوال سی شارپ
  به ویژوال سی شارپ 2010 خوش آمدید ........................................................................................................................ 24
  Error! Bookmark not defined. .............................................................................. قانونی کردن ویژوال سی شارپ 2010
  27 .............................................................................................................................. گردشی در ویژوال سی شارپ 2010
  31 ............................................................................................................. تغییر ظاهر ویژوال سی شارپ اکسپرس 2010
  ساخت یک برنامه ساده ............................................................................................................................................... 39
  46 ........................................................................................................................................ IntelliSense استفاده از
  Error! Bookmark not defined. .................................................................................................................. رفع خطاها
  خطایابی و برطرف کردن آن ......................................................................................................................................... 51
  توضیحات ........................................................................................................................................................... 52
  کاراکترهاي کنترلی ................................................................................................................................................ 53
  علامت @ ............................................................................................................................................................... 55
  متغیرها ................................................................................................................................................................... 57
  انواع ساده ............................................................................................................................................................... 58
  استفاده از متغیرها ................................................................................................................................................. 60
  ثابت ها .............................................................................................................................................................. 65
  تبدیل ضمنی ........................................................................................................................................................ 66
  تبدیل صریح ........................................................................................................................................................ 68
  70 .......................................................................................................................... Convert تبدیل با استفاده از کلاس
  عبارات و عملگرها ...................................................................................................................................................... 71
  عملگرهاي ریاضی ................................................................................................................................................. 72
  عملگرهاي تخصیصی ( جایگزینی) ............................................................................................................................. 76
  عملگرهاي مقایسه اي ............................................................................................................................................ 77
  عملگرهاي منطقی.................................................................................................................................................. 79
  عملگرهاي بیتی .................................................................................................................................................... 81
  تقدم عملگرها ...................................................................................................................................................... 87
  گرفتن ورودي از کاربر................................................................................................................................................. 88
  ساختارهاي تصمیم .................................................................................................................................................... 90
  90 ............................................................................................................................................................. if دستور
  94 .................................................................................................................................................... if...else دستور
  عملگر شرطی ....................................................................................................................................................... 95
  چندگانه .................................................................................................................................................. 96 if دستور
  تو در تو .................................................................................................................................................. 99 if دستور
  استفاده از عملگرهاي منطقی .................................................................................................................................. 101
  103 .................................................................................................................................................. Switch دستور
  تکرار ................................................................................................................................................................... 107
  108 ..................................................................................................................................................... While حلقه
  109 ..................................................................................................................................................do while حلقه
  110 .......................................................................................................................................................... for حلقه
  112 .................................................................................................. continue و break خارج شدن از حلقه با استفاده از
  آرایه ها ................................................................................................................................................................. 113
  115 ............................................................................................................ for دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه
  116 ................................................................................................................................................... foreach حلقه
  آرایه هاي چند بعدي ............................................................................................................................................ 118
  گردش در میان عناصر آرایه هاي چند بعدي ................................................................................................................ 120
  آرایه هاي دندانه دار ............................................................................................................................................. 123
  متدها ................................................................................................................................................................... 126
  مقدار برگشتی از یک متد ....................................................................................................................................... 127
  پارامترها و آرگومان ها .......................................................................................................................................... 130
  نامیدن آرگومان ها ............................................................................................................................................... 133
  ارسال آرگومان ها به روش ارجاع ............................................................................................................................. 135
  137 .................................................................................................................................................. out پارامترهاي
  ارسال آرایه به عنوان آرگومان ................................................................................................................................. 137
  140 ........................................................................................................................................... params کلمه کلیدي
  محدود متغیر ...................................................................................................................................................... 141
  پارامترهاي اختیاري.............................................................................................................................................. 141
  سربارگذاري متدها............................................................................................................................................... 143
  بازگشت ........................................................................................................................................................... 144
  146 ............................................................................................................................................ (Delegates) نماینده ها
  148 ....................................................................................................................................... (Enumeration) شمارش
  تبدیل انواع شمارشی ................................................................................................................................................ 152
  ساختارها............................................................................................................................................................... 154
  158 ....................................................................................... (Object Oriented Programming ) برنامه نویسی شیء گرا
  تعریف یک کلاس................................................................................................................................................ 158
  سازنده ها ......................................................................................................................................................... 161
  166 .................................................................................................................................... (Destructors) مخرب ها
  فیلدهاي فقط – خواندنی ....................................................................................................................................... 167
  سطح دسترسی سطح دسترسی .............................................................................................................................. 168
  کپسوله سازي .................................................................................................................................................... 170
  خواص ............................................................................................................................................................. 171
  فضاي نام ......................................................................................................................................................... 176
  ساختارها در برابر کلاسها ...................................................................................................................................... 181
  Error! Bookmark not defined. ............................................................................................................ کتابخانه کلاس
  وراثت .............................................................................................................................................................. 190
  193 ...................................................................................................................................... Protect سطح دسترسی
  195 ................................................................................................................................................... Static اعضاي
  متدهاي مجازي ................................................................................................................................................... 197
  199 .................................................................................................................(System.Object Class) کلاس آبجکت
  200 ....................................................................................................................................... Unboxing و Boxing
  201 ...................................................................................................................................... (Containment) ترکیب
  سربارگذاري عملگرها ........................................................................................................................................... 204
  207 ........................................................................................................................................................... is عملگر
  209 ..........................................................................................................................................(Interfaces) رابط ها
  212 ..................................................................................................................... (Abstract Class) کلاسهاي انتزاعی
  214 ............................................................................................................... (Sealed Class) کلاسهاي مهر و موم شده
  215 ................................................................................................................... (partial-classes) کلاس هاي تکه تکه
  چند ریختی ........................................................................................................................................................ 216
  220 .......................................................................................................................................................... as عملگر
  سربارگذاري تبدیل ها ........................................................................................................................................... 221
  ایجاد آرایه اي از کلاسها ....................................................................................................................................... 223
  ایندکسرها ......................................................................................................................................................... 224
  مدیریت استثناءها و خطایابی ...................................................................................................................................... 232
  استثناءهاي اداره نشده.......................................................................................................................................... 233
  235 ........................................................................................................................................ catch و try دستورات
  239 ....................................................................................................................................... finally استفاده از بلوك
  ایجاد استثناء ...................................................................................................................................................... 240
  تعریف یک استثناء توسط کاربر ............................................................................................................................... 241
  243 ............................................................................................................................................ Exception خواص
  اشکال زدایی توسط ویژوال استودیو ............................................................................................................................. 247
  247 ........................................................................................................................... (Breakpoints) نقطه انفصال
  قدم زدن در میان کدها ..................................................................................................................................... 251
  به دست آوردن مقادیر متغیرها ............................................................................................................................ 256
  263 ...................................................................................................................................... (Collections ) مجموعه ها
  264 ............................................................................................................................................. ArrayList کلاس
  ایجاد یک کلکسیون ............................................................................................................................................. 269
  ساخت دیکشنري ................................................................................................................................................ 272
  در سی شارپ ................................................................................................................................... 274 Hashtable
  264 ....................................................................................................... (Generic Collections) کلکسیون هاي عمومی
  285 ............................................................................................................................................ (Generics) جنریک ها
  متدهاي جنریک .................................................................................................................................................. 286
  کلاس هاي جنریک .............................................................................................................................................. 288
  محدودیت نوع .................................................................................................................................................... 290
  انواع تهی .............................................................................................................................................................. 291
  رویداد ها............................................................................................................................................................... 294
  296 .................................................................................................................. (Anonymous Methods) متدهاي بی نام
  297 .......................................................................................................................................................... Initializer
  299 .............................................................................................................................. (Type Inference) نوع استنباطی
  299 .......................................................................................................................... (Anonymous Types) انواع بی نام
  متدهاي توسعه یافته ................................................................................................................................................ 300
  303 ..................................................................................................................... (Lambda expressions) عبارات لامبدا
  برنامه نویسی ویژوال ................................................................................................................................................ 307
  ایجاد یک برنامه ویندوزي ساده ................................................................................................................................... 308
  کنترل کننده رویداد .................................................................................................................................................. 320
  جدا کردن محیط طراحی از محیط کدنویسی ................................................................................................................... 325
  327 ............................................................................................................................................. MessageBox کلاس
  کنترل ها ............................................................................................................................................................... 329
  نامگذاري کنترل ها .............................................................................................................................................. 340
  ویندوز فرم ............................................................................................................................................................ 342
  351 ................................................................................................................................................... Button کنترل
  354 .................................................................................................................................................... Label کنترل
  354 ................................................................................................................................................. TextBox کنترل
  358 ......................................................................................................................................... RichTextBox کنترل
  366 ......................................................................................................................................... RadioButton کنترل
  368 ............................................................................................................................................. CheckBox کنترل
  371 ................................................................................................................................................. ListBox کنترل
  375 ......................................................................................................................... GroupBox و Panel کنترل هاي
  377 ............................................................................................................................................ ComboBox کنترل
  381 ................................................................................................................................... CheckedListBox کنترل
  385 ................................................................................................................................. NumericUpDown کنترل
  388 ............................................................................................................................................ PictureBox کنترل
  391 ............................................................................................................................................. LinkLable کنترل
  395 .................................................................................................................................... MonthCalendar کنترل
  398 ................................................................................................................................................. NotifyIcon کنترل
  402 ................................................................................................................................... DateTimePicker کنترل
  406 ........................................................................................................................................... TabControl کنترل
  414 ................................................................................................................................................. ToolTip کنترل
  417 ...................................................................................................................................... The TrackBar کنترل
  420 .................................................................................................................................................... Timer کنترل
  422 .............................................................................................................................. FileSystemWatcher کنترل
  طراحی فرم هاي ویندوزي ......................................................................................................................................... 425
  431 ............................................................................................................................................... Anchor خاصیت
  436 ................................................................................................................................................... Dock خاصیت
  440 ............................................................................................................................................TabIndex خاصیت
  اضافه کردن منو به فرم ............................................................................................................................................. 441
  ساخت نوار ابزار ...................................................................................................................................................... 450
  462 .............................................................................................................................. ToolStripContainer کنترل
  کادرهاي محاوره اي ................................................................................................................................................. 466
  469 .......................................................................................................................................... ColorDialog کنترل
  472 .............................................................................................................................................FontDialog کنترل
  474 ........................................................................................................................... FolderBrowserDialog کنترل
  479 .................................................................................................................................... OpenFileDialog کنترل
  483 ......................................................................................................................................SaveFileDialog کنترل
  رویدادهاي ماوس .................................................................................................................................................... 488
  رویدادهاي کیبورد .................................................................................................................................................... 493
  496 ...................................................................................................................................................... UserControl
  ایجاد فرم هاي چند گانه در سی شارپ ......................................................................................................................... 506
  در سی شارپ .......................................................................................................... 508 (Modal Forms) فرم هاي شرطی
  دریافت مقادیر از دیگر فرم ها ..................................................................................................................................... 511
  515 ..................................................................................................................................... System.DateTime کلاس
  محاسبه اختلاف دو تاریخ ....................................................................................................................................... 519
  کلاس ............................................................................................................................................ 524 System.Math
  ایجاد عدد تصادفی .................................................................................................................................................. 528
  رشته ها و عبارات با قاعده (منظم)................................................................................................................................ 530
  531 ........................................................................................................................................System.String کلاس
  مقایسه رشته ها .................................................................................................................................................. 533
  الحاق رشته ها.................................................................................................................................................... 535
  جا دادن یک رشته در داخل رشته دیگر ...................................................................................................................... 536
  اضافه کردن کاراکتر به سمت چپ یا راست یک رشته ................................................................................................... 537
  حذف زائده ها از رشته ها ....................................................................................................................................... 538
  جداکردن رشته ها ............................................................................................................................................... 539
  جستجو کردن در رشته ها ...................................................................................................................................... 541
  استخراج، حذف و جایگزین کردن رشته ها ................................................................................................................. 544
  تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته ..................................................................................................................... 546
  548 ........................................................................................................................................ StringBuilder کلاس
  اعتبار سنجی با استفاده از عبارات باقاعده .................................................................................................................. 550
  554 ....................................................................................................................................................... File System
  آدرس هاي مطلق و نسبی ...................................................................................................................................... 555
  555 ..................................................................................................................................... System.IO.File کلاس
  558 ...............................................................................................................................System.IO.FileInfo کلاس
  559 ............................................................................................................................ System.IO.Directory کلاس
  562 ..................................................................................................................... System.IO.DirectoryInfo کلاس
  564 ..................................................................................................................................... System.IO.Path کلاس
  نوشتن در یک فایل متنی ....................................................................................................................................... 567
  خواندن از یک فایل متنی ....................................................................................................................................... 570
  فشرده کردن و از حالت فشرده در آوردن یک فایل متنی................................................................................................. 572
  577 ....................................................................................................................... (XML) زبان نشانه گذاري توسعه پذیر
  580 .................................................................................................................... XML Document Object Model
  585 .................................................................................................................................... XML نوشتن در یک فایل
  590 ......................................................................................................................................... XML خواندن از فایل
  براي انتخاب گره ها..................................................................................................................... 595 XPath استفاده از
  استفاده از فونت در سی شارپ .................................................................................................................................... 599
  ویرایش فونت ها (مثال) ........................................................................................................................................ 603
  608 ................................................................................................................................................................ LINQ
  عبارات پرس و جو ................................................................................................................................................... 610
  استفاده از روش متدي .............................................................................................................................................. 612
  615 ......................................................................................................................................................... from عبارت
  621 ........................................................................................................................................................ Select عبارت
  626 ....................................................................................................................................................... where عبارت
  628 .................................................................................................................................................... orderby عبارت
  633 ............................................................................................................................................................. let عبارت
  634 .................................................................................................................................................. group-by عبارت
  637 ................................................................................................................................................... GroupBy() متد
  اتصال منابع داده اي ................................................................................................................................................. 637
  639 ............................................................................................................... inner join انجام یک عمل - join عبارت
  642 ............................................................................................................ Group Join انجام یک عمل - Join عبارت
  645 ..................................................................................................... Left Outer Join انجام یک عمل - Join عبارت
  646 ...................................................................................................................................................LINQ to XML
  648 ................................................................................................. LINQ to XML با استفاده از XML ایجاد یک سند
  و دیتابیس ها ....................................................................................................................................... 652 ADO.NET
  652 ....................................................................................................................................... SQL Server نصب 2008
  ایجاد یک جدول و دیتابیس ساده ................................................................................................................................. 664
  اتصال به دیتابیس با استفاده از ابزارهاي ویژوال استودیو ................................................................................................... 680
  690 ......................................................................................................................... (Connection Strings ) رشته اتصال
  693 ................................................................................................................................................... Data Provider
  694 ........................................................................................................................................... Connection کلاس
  697 ............................................................................................................................................ command کلاس
  699 ........................................................................................................................................... Parameter کلاس
  702 ......................................................................................................................................... DataReader کلاس
  704 ....................................................................................................................................... DataAdapter کلاس
  707 ................................................................................................................................................ DataSet کلاس
  اتصال به دیتابیس با کد ............................................................................................................................................ 709
  پرس و جو در دیتابیس: روش متصل ........................................................................................................ 709 (Connected)
  714 ............................................................................................... (Disconnected) پرس و جو در دیتابیس: روش غیر متصل
  اضافه کردن رکورد: روش متصل .................................................................................................................................. 718
  اضافه کردن رکورد: روش غیر متصل ............................................................................................................................. 721
  پاك کردن یک رکورد: روش متصل ............................................................................................................................... 725
  پاك کردن یک رکورد : روش غیر متصل ......................................................................................................................... 728
  بروزرسانی رکوردها : روش متصل ................................................................................................................................ 732
  بروزرسانی رکوردها : روش غیر متصل ........................................................................................................................... 735
  739 ........................................................................................................................................ Access اتصال به دیتابیس
  741 .................................................................................................................................. Access پرس و جو در دیتابیس

   

   

  این کتاب کاربردی را تنها به قیمت یکی از جلسات یادگیری  سی شارپ دانلود کنید...

  با خرید این کتاب  با یک تیر دو نشان بزنید

  1 بخشی از درآمد این سایت  صرف نیازمندان می شود و شما در این امر بزرگ شریک می شوید.

  2 این کتاب را ارزان تر از دیگر سایت ها دانلود کنید. 

   

   
  برچسب ها: یادگیری سی شارپ سی شارپ آموزش سی شارپ کتاب سی شارپ برنامه نویسی سی شارپ کد سی شارپ زبان های برنامه نویسی آموزش تصویری سی شارپ
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

6,390 بازدید امروز
8,374 بازدید دیروز
14,686,912 بازدید کل
21,928 فروش موفق
918 تعداد کاربران
20,890 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا