دسته بندی ها

رساله ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزدبا استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزد با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 1689 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 213

حجم فایل:969 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود پایان نامه رساله  رشته مدیریت صنعتی: ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزد با استفاده از  شبیه سازی سیستمهای صف ۲۱۳ ص فرمت WORD

  فهرست مطالب: 

  فصل اول : كليات طرح     1
  مقدمه     2
  1-1    بيان مسئله تحقيق     4
  1-2    اهداف تحقيق     5
  1-3    اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن     5
  1-4    فرضيه تحقيق     6
  1-5    مدل تحقيق     7
  1-6    واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها     8
  1-7    روش تحقيق     9
  1-8     قلمرو تحقيق     10
  1-9    جمع آوري اطلاعات     10
  1-10    محدوديتها و مشكلات تحقيق     11
  1-11    مراحل انجام تحقيق     12
  فصل دوم : مطالعات نظري     14
  2-1-1 برنامه ريزي توليد     15
  2-1-2 تعادل خط توليد     15
  2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است     17
  2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند     18
  2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ)     19
  2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري     20
  2-1-7 تقدم و تأخر عمليات     21
  2-2-1 تئوري صف     22
  2-2- 2 تاریخچه     23
  2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف     24
  2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي    25
  2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان     26
  2-2-4-2 الگوي خدمت دهي     27
  2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت )     27
  2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم )     28
  2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه     28
  2-2-4-6 نظم سيستم     28
  2-2-4-7 مراحل خدمت     29
  2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف     29
  2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف     30
  2-2-7 فرايند تولد و مرگ    32
  2-2-7-1 مدل M/M/1    34
  2-2-7-2 مدل M/M/C    34
  2-2-7-3 مدل M/M/C/K    35
  2-2-7-4 مدل M/M/C/C    36
  2-2-7-5 مدل      36
  2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M    36
  2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف     36
  2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1    38
  2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي     38
  2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ     39
  2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1    40
  2-2-8-3-2 مدل EK/M1    40
  2-2-8-4 مدل M/HE2/1    41
  2-2-8-5 نظام اولويت     41
  2-2-9-1 شبكه‌هاي صف     42
  2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون     43
  2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي     43
  2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف     44
  2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون     45
  2-3 مدلهاي آماري سودمند     46
  2-3-1 توزيع برنولي     47
  2-3-2 توزيع دو جمله‌اي     47
  2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي     47
  2-3-4 توزيع هندسي     48
  2-3-5 توزيع چند جمله‌اي     48
  2-3-6 توزيع پواسون     49
  2-3-7 توزيع يكنواخت     49
  2-3-8 توزيع نمايي     50
  2-3-9 توزيع نرمال     50
  2-3-10 توزيع گاما     51
  2-3-11 توزيع بتا     52
  2-3-12 توزيع لاجستيك     53
  2-3-13 توزيع مثلثي     53
  2-3-14 توزيع ارلنگ     54
  2-3-15 توزيع ویبل .........................................    .........................................................54
  2-4 آزمونهاي برازندگي     55
  2-4-1 آزمون مربع كاي     55
  2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف     57
  2-5 تصميم گيريهاي چند معياره     58
  2-5-1 روش تاپسيس     59
  2-6-1 تاريخچه شبيه سازي     61
  2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي     61
  2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي     63
  2-6-4 زمينه كاربرد     64
  2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم     66
  2-6-6 اجزاي سيستم     66
  2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته     67
  2-6-8 مدل سيستم     68
  2-6-9 هنر مدلسازي     68
  2-6-10 انواع مدلها     70
  2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد    71
  2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله     71
  2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي     74
  2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي     79
  2-7 تاريخچه شركت شرق جامه    81
  2-8 پيشينه تحقيق     84
  2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي     84
  2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان     84
  2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي     85
  2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران     85
  2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات     85
  فصل سوم : مدل سازي تحقيق     86
  3-1 معرفي كارخانه     87
  3-1-1 واحد برش     87
  3-1-2 واحد دوخت     88
  3-1-3 واحد شست     89
  3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري     89
  3-2-1تعيين اندازه نمونه     91
  3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها     92
  3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل     92
  3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي     95
  3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل     95
  فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق     97
  4-1 بررسي واحد برش     98
  4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت     99
  4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي     102
  4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست     105
  4-2-1 شبيه سازي خط توليد     106
  4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل     107
  4-2-3 زمان سنجي     109
  4-2-4واحد بازرسي     112
  4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي     112
  4-2-6 تعيين اعتبار مدل     112
  فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات     116
  5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج     117
  5-2 انتخاب شاخصها     117
  5-2-1 شاخص هزينه     118
  5-2-2 شاخص تعداد توليد     118
  5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري     119
  5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار     119
  5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي     121
  5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي )     121
  5-3-2 مدل شماره 2    124
  5-3-3 مدل شماره 3    125
  5-3-4 مدل شماره 4    126
  5-3-5 مدل شماره 5    127
  5-3-6 مدل شماره 6     128
  5-3-7 مدل شماره 7    129
  5-3-8 مدل شماره 8    130
  5-3-9 مدل شماره 9     131
  5-4 تجزيه و تحليل نتايج     132
  5-5 پيشنهادات     141
  5-6 تحقيقات آتي     142
  پيوست    143
  منابع فارسي     196
  منابع لاتين    198
   
  برچسب ها: دانلود پایان نامه رساله  رشته مدیریت صنعتی ارتقاء بهره وری چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزد شبیه سازی سیستمهای صف
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

6,322 بازدید امروز
8,374 بازدید دیروز
14,686,844 بازدید کل
21,928 فروش موفق
918 تعداد کاربران
20,890 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا