دسته بندی ها

دانلود فایل ورد Word تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی

تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی) در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد. با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژ

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 497 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:981 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

  در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد. با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژی الکتریکی، پیش­بینی میزان بار مورد نیاز به منظور داشتن یک شبکه توزیع برق مطمئن و پایدار حیاتی است. مشترکین برق یکی از اصلی­ترین ارکان زنجیره عرضه برق می­باشند. هدف این تحقیق پیش­بینی برق مصرفی مشترکین و تحلیل رفتار مصرفی آن­ها تحت تاثیر عوامل آب­و­هوایی و متغیرهای زمانی می­باشد. در صورت داشتن یک پیش­بینی مناسب و دقیق می­توان از هدررفت منابع مالی ناشی از افزایش هزینه­های عملیاتی جلوگیری نمود. از سوی دیگر، با توجه به حجم انبوه داده­های مصرف مشترکین و عوامل موثر، تنها می­توان با استفاده از ابزارهای نوین فن­آوری اطلاعات همچون داده­کاوی به تجزیه­وتحلیل داده­ها پرداخت. ابزار داده­کاوی به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده­ها جهت یک پیش­بینی درست می­پردازد.

  در این تحقیق، به بررسی و پیش­بینی میزان مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می­پردازیم. برای این منظور و با در اختیار داشتن داده­های مصرفی 5595 مشترک طی 12 دوره دوماهه، الگوریتم­های پیش­بینی کننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روی داده­های موجود اجرا نموده و نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم بر اساس معیارهای ارزیابی خطای پیش­بینی مانند میانگین درصد قدرمطلق خطا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نیز با خوشه­بندی مشترکین با استفاده از الگوریتم Kohonen به بررسی رفتار مصرفی آن­ها پرداخته شد. در نهایت، به نتیجه­گیری و ارائه ­پیشنهادات پرداختیم.

  کلمات کلیدی: پیش­بینی، مصرف برق، مشترک، داده‌کاوی، دسته­ بندی، رگرسیون، خوشه ­بندی

   

   عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

  1-1- مقدمه                                                         1

  1-2- بیان مسئله تحقیق                                                2

  1-3- ضرورت و اهداف تحقیق                                            3

  1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق                                     6

  1-5- ساختار پایان­نامه                                                  7

   فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1- مقدمه                                                         9

  2-2- انرژی الکتریکی و اهمیت آن                                         9

  2-3- ویژگی­های انرژی الکتریکی                                         11

  2-4- تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران                                 14

  2-5- زنجیره­ی عرضه­ی برق                                             15

  2-5-1 تولید                                                    16

  عنوان صفحه

  2-5-2- انتقال                                                    16

  2-5-3- توزیع                                                    16

  2-5-3-1- مصرف برق در ایران و جهان                            17

  2-5-3-2- مشترک                                           18

  2-5-3-2-1- مشترکین بخش خانگی                      18

  2-5-3-2-2- مشترکین بخش تجاری                      19

  2-5-3-2-3- مشترکین بخش صنعت                      19

  2-5-3-2-4- مشترکین بخش عمومی                      19

  2-5-3-2-5- مشترکین بخش حمل­و­نقل                    20

  2-5-3-2-6- مشترکین بخش کشاورزی                    20

  2-6 مطالعه و پیش­بینی بار                                               22

  2-6-1- الگوی مصرف                                               23

  2-6-2- پیش­بینی مصرف                                            23

  2-6-3- عوامل موثر بر مصرف برق                                      24

  2-6-3-1- شرایط آب­و­هوایی                                    25

  2-6-3-2- متغیرهای زمانی                                     26

  2-6-3-3- ویژگی­های محل اقامت مشترک                          27

  2-7- داده­کاوی                                                        27

  2-7-1- اهداف داده ­کاوی                                             29

  2-7-2- روش­های داده ­کاوی                                          30

  2-7-2-1- دسته­بندی                                         30

  عنوان صفحه

  2-7-2-2- خوشه­بندی                                        31

  2-7-2-3- تحلیل وابستگی                                     31

  2-7-3- فرآیند داده­کاوی ( مدل CRISP-DM )                          32

  2-8- چکیده فصل                                                     34

   

  فصل سوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  3-1- پیشینه تحقیق                                                    36

  3-2- چکیده فصل                                                     41

   

  فصل چهارم: روش تحقیق

  4-1- مقدمه                                                          43

  4-2- فرآیند داده­کاوی                                                  44

  4-3- استاندارد CRISP-DM                                            44

  4-3-1- مرحله درک تجاری                                           45

  4-3-2- مرحله درک داده­ها                                           46

  4-3-3- مرحله پیش­پردازش داده­ها                                     50

  4-3-4- مرحله ساختن مدل                                          53

  4-3-4-1- الگوریتم C&R                                    53

  4-3-4-2- الگوریتم CHAID                                  55

  4-3-4-3- الگوریتم رگرسیون خطی                               56

  4-3-4-4- الگوریتم شبکه عصبی                                 57

  4-3-4-5- الگوریتم کوهونن                                    58

  عنوان صفحه

  4-3-5- مرحله ارزیابی مدل                                           59

  4-3-6- بکارگیری مدل                                              61

  4-4- چکیده فصل                                                     62

   

  فصل پنجم: نتایج و ارزیابی

  5-1- مقدمه                                                          63

  5-2- نتایج                                                           64

  5-2-1- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "تعطیلات" به عنوان عامل موثر                                                       64

  5-2-2- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "میانگین ارتفاع سقف ابر" به عنوان عامل موثر                                             66

  5-2-3- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "کمینه دما و بیشینه دمای موثر" به عنوان عوامل موثر                                     67

  5-2-4- نتایج حاصل از پیش­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر" به عنوان عوامل موثر         68

  5-2-5- مقایسه عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا                                                         71

  5-2-6- خوشه­بندی رفتار مصرفی مشترکین برق با در نظر گرفتن عوامل موثر       72

  5-3- چکیده فصل                                                     76

   

  فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

  6-1- مقدمه                                                          77

  6-2- یافته­های تحقیق                                                  78

  6-3- پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                          81

  منابع                                                               82

   فهرست جدول­ها

    عنوان و شماره صفحه

  جدول 4-1- اطلاعات کارکرد مشترکین                                      46

  جدول 4-2- اطلاعات هواشناسی                                           48

  جدول 5-1- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "تعطیلات"                   65

  جدول 5-2- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "میانگین ارتفاع سقف ابر"        66

  جدول 5-3- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "کمینه دما و بیشینه دمای موثر"  67

  جدول 5-4- پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر "                                           69

  جدول 5-5- خوشه­های رفتاری مشترکین برق                                 73

   فهرست شکل­ها

   عنوان صفحه

  شکل 2-1- نمودار مصرف برق در جهان در طی سال­های 2000-20009             17

  شکل 2-2- نمودار مصرف برق در ایران در طی سال­های 1383-1389               18

  شکل 2-3- درصد انرژی برق مصرفی کشور به تفکیک بخش­های مختلف در سال 1389  21

  شکل 2-4- درصد مشترکین بخش­های مختلف در سال 1389                     21

  شکل 2-5- درصد انرژی مصرفی استان آذربایجان غربی به تفکیک بخش­های مختلف در سال 1389                                                              21

  شکل 2-6- درصد مشترکین بخش­های مختلف استان آذربایجان غربی در سال 1389    21

  شکل 2-7- داده­کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش                   29

  شکل 2-8- مراحل مدل مرجع فرآیند داده­کاوی                               33

  شکل 4-1- ساختار شبکه کوهونن                                         58

  شکل 5-1- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "تعطیلات"   65

  شکل 5-2- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عامل "میانگین ارتفاع سقف ابر"                                                            67

  شکل 5-3- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "کمینه دما و بیشینه دمای موثر"                                                    68

  شکل 5-4- مقایسه الگوریتم­ها در پیش­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل "تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر "                       69

  شکل 5-5- قسمتی از درخت تصمیم ایجاد شده توسط مدل Kohonen-CHAID     70

  شکل 5-6- مقادیر میانگین مصرف واقعی و پیش­بینی شده توسط مدل Kohonen-CHAID                                                                   71

  شکل 5-7- عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا                                                                     72

   کلمات اختصاری

   

  Co2 Carbon dioxide

  GDP Gross Domestic Product

  NI National Income

  IEA International Energy Agency

  LTF Long-Term Load Forecasting

  MTLF Medium-Term Load Forecasting

  STLF Short-Term Load Forecasting

  CRISP-DM Cross Industry Standard Process for Data Mining

  CI Computational Intelligence

  C&R Classification & Regression

  CHAID Chi-squared Automatic Interaction Detection

  SOM Self-Organizing Map

  MSE Mean-Square Error

  RMSE Root-Mean-Square Error

  MAE Mean Absolute Error

  MAPE Mean Absolute Percentage Error

   
  برچسب ها: دانلود فایل ورد Word تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

1,867 بازدید امروز
4,870 بازدید دیروز
13,784,035 بازدید کل
20,906 فروش موفق
852 تعداد کاربران
20,145 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا