دسته بندی ها

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 87 صفحه حجم : 1200 کیلوبایت چکیده مدل بلوغ مديريت سازماني پروژه يك استاندارد است كه توسط موسسه PMI منتشر شده است و هدف آن ارايه مدلي است كه سازمان ها بتوانند براساس آن:

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 375 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 87

حجم فایل:2,570 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 24,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)

  تعداد صفحات : 87 صفحه

  حجم : 1200 کیلوبایت

  چکیده

  مدل بلوغ مديريت سازماني پروژه يك استاندارد است كه توسط موسسه PMI منتشر شده است و هدف آن ارايه مدلي است كه سازمان ها بتوانند براساس آن:
  سطح بلوغ مديريت پروژه خود را ارزيابي كنند
  زمينه های بهبود متناسب با خود را شناسايي كرده و خود را ارتقا دهند.
  آنچه OPM3 را از ساير مدل هاي مشابه متمايز مي سازد ارايه راهكارهاي برتر متعددي است كه امكان سنجش و الگو برداري را براي سازمان ها فراهم مي آورند.

  واژه های کلیدی :
  بلوغ سازمانی، توسعه سیستم، چالش، فرایند، پیاده سازی.

   

  فهرست مطالب
  چکیده
  فصل اول : کلیات
  مقدمه. ۲
  ۱-۱- مفاهیم اولیه مدل های بلوغ.. ۲
  ۱-۲- اهداف ارزیابی بلوغ معماری سازمانی عبارتند از: ۳
  ۱-۳- تاریخچه مدل بلوغ توانایی Capability Maturity Model 5
  ۱-۴- مدل های مرتبط با مدل بلوغ توانایی Capability Maturity Model 5
  ۱-۵- مدل بلوغ توانایی معماری فناوری اطلاعات… ۵
  ۱-۵-۱- مدل بلوغ توانایی مجتمع ۶
  ۱-۶- طراحی اهداف و منافع CMMI. 7
  ۱-۶-۱- طراحی اهداف… ۷
  ۱-۶-۲- منافع. ۸
  ۱-۶-۳- CMMI چیست… ۸
  ۱-۶-۴- مدل بلوغ توانایی معماری CMMI. 9
  ۱-۶-۵- روش ارزیابی استاندارد مدل بلوغ توانایی مجتمع جهت بهبود فرآیندی.. ۱۰
  ۱-۷- مدل بلوغ معماری سازمان های توسعه یافته. ۱۰
  ۱-۸- مدل بلوغ معماری خدمت گرا ۱۲
  ۱-۹-مدل بلوغ بلوغ.. ۱۲
  ۱-۱۰- سطوح مراحل بلوغ.. ۱۶
  ۱-۱۰-۱- مراحل بلوغ – سطح صفر. ۱۶
  ۱-۱۰-۲- مراحل بلوغ – سطح یک….. ۱۶
  ۱-۱۰-۳- مراحل بلوغ – سطح دو. ۱۶
  ۱-۱۰-۴- مراحل بلوغ – سطح سه. ۱۷
  ۱-۱۰-۵- مراحل بلوغ – سطح چهار. ۱۷
  ۱-۱۰-۶-مراحل بلوغ – سطح پنج.. ۱۸
  ۱-۱۱-مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه ( OPM3 ). 21
  ۱-۱۲-چرا ( OPM3 ) ؟. ۲۱
  ۱-۱۳-منظور از بلوغ مدیریت پروژه ۲۲
  ۱-۱۴-مدیریت سازمانی پروژه ۲۲
  ۱-۱۵-ابعاد اصلی مدیریت سازمانی پروژه. ۲۳
  ۱-۱۶-منظور از بهبود فرآيند در مديريت سازماني پروژه. ۲۴
  ۱-۱۷- منظور از بلوغ مديريتي سازماني پروژه ۲۴
  ۱-۱۹- اجزاي مدل ( OPM3 ) – راهكارهاي برتر. ۲۵
  ۱-۱۹-۱- راهكارهاي برتر توانمندسازهاي سازماني ۲۶
  ۱-۱۹-۲- نمونه راهكارهاي برتر توانمند سازهاي سازماني.. ۲۶
  ۱-۲۰-اجزاي مدل (OPM3 ) – توانمندي.. ۲۷
  ۱-۲۰-۱-ارتباط میان راهکار برتر و توانمندی.. ۲۷
  ۱-۲۰-۲-اجزاي مدل ( OPM3 ) – نتيجه. ۲۷
  ۱-۲۰-۳-اجزاي مدل OPM3 – شاخص كليدي عملكرد KPI. 28
  ۱-۲۱- شماي كلي چرخه ( OPM3 ). 29
  ۱-۲۱-۱- چرخه ( OPM3 ) – دانش…. ۳۰
  ۱-۲۱-۲-چرخه ( OPM3 ) – ارزیابی.. ۳۰
  ۱-۲۱-۳- چرخه ( OPM3 ) – بهبود. ۳۰
  ۱-۲۱-۴- چرخه ( OPM3 )- بازگشت به ارزيابي و بهبود. ۳۱
  ۱-۲۲- بکارگیری مدل( OPM3 ). 31
  فصل دوم : مدیریت پروژه
  مقدمه. ۳۵
  ۲-۱- تاریخچه مدیریت پروژه. ۳۵
  ۲-۲- تعاریف مدیریت پروژه ازدیدگاههای مختلف…. ۳۶
  فصل سوم : بکارگیری ، مزایا و محدودیت های مدیریت پروژه
  مقدمه. ۴۱
  ۳-۱- اقدامات مدیریتی.. ۴۱
  ۳-۲-وظایف مدیریت پروژه. ۴۲
  ۳-۳-کاربردهای مدیریت پروژه. ۴۲
  ۳-۴-فواید ومحدودیتهای پروژه. ۴۳
  فصل چهارم : فرایندهای پروژه
  مقدمه. ۴۷
  ۴-۱- فرایندهای پروژه. ۴۷
  ۴-۲-فرایندهای مدیریت پروژه. ۴۷
  ۴-۳-فرایندهای تهیه محصول پروژه. ۴۷
  ۴-۴-گروههای فرایند.. ۴۷
  ۴-۵-فرایندهای آغازین.. ۴۷
  ۴-۶-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸
  ۴-۷-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸
  ۴-۸-فرایندهای اجرایی.. ۴۸
  ۴-۹-فرایندهای کنترلی.. ۴۸
  ۴-۱۰-فرایندهای اختتامی.. ۴۸
  ۴-۱۱-تعامل بین فرایندها ۵۰
  ۴-۱۲-فرایندهای اصلی وعمده. ۵۰
  ۴-۱۳-فرایندهای فرعی وکمکی.. ۵۱
  ۴-۱۴-فرایندهای اجرایی.. ۵۲
  ۴-۱۵-فرایندهای کنترلی.. ۵۲
  ۴-۱۶-فرایندهای اختتامی.. ۵۳
  فصل پنجم : مدیریت بلوغ مدیریت سازمانی پروژه OPM3
  مقدمه. ۵۵
  ۵-۱-مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3. 56
  ۵-۲-مفاهیم بنیادی.. ۵۸
  ۵-۲-۱-هدف و محدوده opm3. 58
  ۵-۲-۲-پیاده سازی استراتژی از طریق پروژه. ۵۹
  ۵-۳- بلوغ سازمانی.. ۶۰
  ۵-۴- معرفی گام های opm3. 61
  ۵-۵-نرم افزار(P3) Primavera Project Planner. 63
  ۵-۶-مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3). 64
  ۵-۶-۱-فرایند توسعه OPM3. 64
  ۵-۶-۲- شناخت اجزای مدلOPM3. 65
  ۵-۶-۲-۱-راهکاربرتر (Best Practice). 65
  ۵-۶-۲-۲-توانمندیها (Capabilities). 66
  ۵-۶-۲-۳-نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS). 66
  ۵-۶-۳-راهکارهای برتر opm3. 66
  ۵-۷-دسته بندی – نظراجمالی.. ۶۷
  ۵-۸-دسته بندی PPP.. 70
  ۵-۹-دسته بندی (SMCI). 70
  ۵-۱۰-گامهای OPM3 بطورخلاصه. ۷۰
  ۵-۱۱-ورود به روند بهبود. ۷۱
  ۵-۱۲-خلاصه ونتیجه گیری.. ۷۲
  فصل ششم : فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه ورودهای آن
  ۶-۱-فرایندبرنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن.. ۷۶
  ۶-۲-ورودیهای برنامه ریزی محدوده. ۷۶
  ۶-۳-خروجیهای فرایندآغاز. ۷۷
  ۶-۴-فرایند آغاز. ۷۷
  ۶-۵-ابزارهاوتکنیکهای فرایند کنترل کلی تغییرات… ۷۸
  ۶-۶-خروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹
  ۶-۷-فرایند کنترل کلی تغییرات : ۷۹
  ۶-۸-ورودیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹
  ۶-۹-ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه. ۷۹
  ۶-۱۰-خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه. ۸۰
  ۶-۱۱-فراینداجرای برنامه پروژه. ۸۰
  ۶-۱۲-فرایندتهیه برنامه پروژه: ۸۱
  ۶-۱۳-مدیریت فرایندهای پروژه. ۸۱
  ۶-۱۴-ارتباط فرایندها ۸۲
  ۶-۱۵-تشریح مفاهیم.. ۸۲
  فهرست منابع. ۸۴

   
  برچسب ها: دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

گارانتی بازگشت وجه

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

1,979 بازدید امروز
4,870 بازدید دیروز
13,784,147 بازدید کل
20,906 فروش موفق
852 تعداد کاربران
20,145 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا