دسته بندی ها

پایان نامه بررسی روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 278 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:2,905 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  چکیده    1
  فصل اول: كليات پژوهش
  1-1 مقدمه    3
  1-2 بیان مسئله    4
  1-3 ضرورت واهمیت تحقیق    8
  1-4 اهداف تحقیق    8
  1-4-1 هدف کلی    8
  1-4-2 اهداف جزئی    8
  1-5 فرضیه های پژوهش    9
  1-5-1 فرضیه اصلی    9
  1-5-2 فرضیه های فرعی    9
  1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات    9
  1-6-1 تعاريف نظري    9
  1-6-1-1 تأمين مالي    9
  1-6-1-2 استقراض    9
  1-6-1-3 جریان نقدینگی    10
  1-6-1-4 استفاده از سهام رایج    10
  1-6-1-5 بهبود عملکرد    10
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  1-6-2 تعاريف عملياتي    11
  1-6-2-1 تأمين مالي    11
  1-6-2-2 استقراض    11
  1-6-2-3 جریان نقدینگی    11
  1-6-2-4 استفاده از سهام رایج    11
  1-6-2-5 بهبود عملکرد    11
  فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
  2- ادبيات پژوهش    13
  2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی    13
  2-1-1 انواع روشهای تامین مالی    13
  2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی    14
  2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت    14
  2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی    15
  2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)    15
  2-1-1-4-1 فاينانس    16
  2-1-1-4-2 یوزانس    17
  2-1-1-4-3 خطوط اعتباری    17
  2-1-1-4-4 وامهای بین المللی    18
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری)    18
  2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی    19
  2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی    19
  2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام    20
  2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها    20
  2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري    22
  2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه    23
  2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه    25
  2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز     26
  2-1-2-3-1 توزيع درآمد    27
  2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه    27
  2-1-2-3-3 تورم     28
  2-1-2-3-4 نرخ بهره     29
  2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه    29
  2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی    30
  2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي    32
  2-1-3-1-1 سيستم مالي    32
  2-1-3-1-2 بازار مالي    33
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده    35
  2-1-3-2-1 بازار پول    35
  2-1-3-2-1-1 بانك    37
  2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه    38
  2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار    42
  2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان    44
  2-1-3-2-3-1 بيمه    45
  2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها    46
  2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد    48
  2-2-1 مفهوم عملکرد بانک    49
  2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات    51
  2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی    51
  2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی    51
  2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی    52
  2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک    53
  2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک    53
  2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي    54
  2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL    54
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  2-2-2-1 کفایت سرمایه     55
  2-2-2-2 کیفیت داراییها    55
  2-2-2-3 کیفیت مدیریت     55
  2-2-2-4 درآمدها    56
  2-2-2-5 نقدینگی    56
  2-2-3 مدیریت ریسک    57
  2-2-3-1 ریسک اعتباری    57
  2-2-3-2 ریسک نقدینگی    57
  2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی    58
  2-2-3-4 ریسک توانایی    58
  2-2-4 بهینه گزینی    58
  2-2-4-1 اندازه بانک    58
  2-2-4-2 کنترل هزینهها    59
  2-2-4-3 ساختار سپردهها    59
  2-2-4-4 بهرهوری کارکنان    59
  2-2-4-5 اهرم مالی    60
  2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد    60
  2-2-4-7 رشد    61
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش    62
  2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي    62
  2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت    62
  2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس    63
  2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك    64
  2-3-7 نظريه لوئيس    64
  2-3-8 نظريه روستو    65
  2-3-7 نظريه كينز    66
  2-3-7 نظريه ريكاردو    67
  2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو    69
  2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو  دراقتصاد ايران    69
  2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد    73
  2-3-10 نگرش سنتی    75
  2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)    75
  2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت    76
  2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی    76
  2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار    76
  2-3-15 تئوری زمانبندی بازار    77
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  2-3-16 مدل تأمین مالی پویا    77
  2-4 تئوری تحقیق    78
  2-5 مدل مفهومی پژوهش    79
  2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش    79
  2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران    79
  2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران    81
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1 مقدمه    85
  3-2 روش پژوهش    85
  3-3 جامعه آماري    86
  3-4 نمونه و روش نمونه گيري    86
  3-5 ابزار گردآوری اطلاعات    86
  3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک    87
  3-6 پایایی و روايي    87
  3-7 روش تحليل داده ها    88
  3-7-1 آمار توصیفی    88
  3-7-2 آمار استنباطی    88
  3-8 قلمرو پژوهش    89
  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  3-8-1 قلمرو موضوعی    89
  3-8-2 قلمرو زمانی    89
  3-8-3 قلمرو مکانی    89
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش
  4-1 مقدمه    91
  4-2 توصيف داده ها    91
  4-2-1 سن    91
  4-2-2 جنسیت    92
  4-2-2 سطح تحصیلات    93
  4-2-4 سابقه کار    94
  4-2-5 توصيف سوالات پرسشنامه    95
  4-2-5-1 استقراض    95
  4-2-5-2 جریان نقدینگی    96
  4-2-5-3 استفاده از سهام رايج    97
  4-3 تاثير    98
  4-4 بررسي نرمال بودن    99
  4-5. تحليل نتايج    101

  فهرست مطالب
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
  5-1 مقدمه    107
  5-2 تفسیر یافته ها    108
  5-3 نتیجه گیری    110
  5-4 محدوديت هاي تحقيق    111
  5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود    111
  5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند    112
  5-5 پيشنهاد‌هاي پژوهش    112
  5-5-1 پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش    112
  5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی    113
  منابع    114
  منابع فارسی    115
  منابع لاتین    121
  پیوست ها    125

   


  فهرست جداول
      عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  جدول 3-1 روش های تأمین مالی    87
  جدول 4-1 توزيع سنی کارکنان    91
  جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس    92
  جدول 4-3 توزيع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان    93
  جدول 4-4 توزيع فراوانی سابقه کار کارکنان    94
  جدول 4-5 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به مؤلفه استقراض (107=n)    95
  جدول 4-6 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به جریان نقدینگی(107=n)    96
  جدول 4-7 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n)    97
  جدول 4-8 ميانگين و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n)    98
  جدول4-9 خلاصه آزمون شاپيرو ويلکز(107=n)    99
  جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض    102
  جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی    103
  جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج    103
  جدول 4-13 خلاصه آزمون فريدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n)    104


  فهرست اشکال
  عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
  شكل 2-1 مدل پويايي راهبر و توسعه    29
  شكل 2-2 ميزان سرمايه‌گذاري عمومي نسبت به كل سرمايه‌گذاري داخلي (درصد) 1970ـ1989    30
  شكل 2-3 سرمايه‌گذاري و پس‌انداز(منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص81)    30
  شكل2-4 ساختار بازار مالي (منبع: نايد، 2007، ص75)    35
  شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30)    61
  شكل 2-6 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عكلگرد بازهارهاي مختلف    69
  شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006)    78
  شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان    92
  شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس    93
  شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات    94
  شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان    95
  شکل4-5 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استقراض    96
  شکل4-6 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به جریان نقدینگی    97
  شکل4-7 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج    98
  شکل4-8 نمودار مقايسه اي ميانگين مولفه هاي روشهای تأمین مالی    99
  شکل 4-9 هيستوگرام مربط به مولفه استقراض    100
  شکل 4-10 هيستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی    100
  شکل 4-11 هيستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج    101
  شکل 4-12 نمودار راداري مربوط به ميانگين رتبه ي هر يک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان    105
   
  چکیده
  هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می¬باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.
  كلمات كليدي: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

   

   

   

  فصل اول:
  كليات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

  1-1 مقدمه
  در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک¬ها، به¬منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه¬گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقري، 1387، ص14)
  شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازاني، 1388) شرکت¬ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه¬گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی¬هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت¬هاي عملیاتی و فروش دارایی¬ها (به¬عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می¬شوند. (خضرا، 1385، ص22)
  توانایی شرکت¬ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم¬گیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می¬رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهام¬داران می¬باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه¬هاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقي، 1386، ص 47)
   بررسی مطالعات پیشین نشان می¬دهد اکثر مطالعات روش¬هاي تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روي مواردي چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته¬اند. (رمضاني، 1385، ص 121). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردي ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روش¬های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟
  1-2 بیان مسئله
  مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي بویژه بانک¬ها، براي ادامه¬ي حیات و فعالیتهاي خود و همچنین توسعه¬ي فعالیتها، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي تأمین سرمایه¬ي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه¬هاي لازم براي مؤسسات و بانک¬ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه¬هاي اقتصادي، روشها و میزان تامین مالی است. (آیدوگانالاتی، 2010، ص 8)
  وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت¬های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم¬های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان¬های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. (میر محرابی، 1388، ص 10)
  از آنجاكه يكي از وظايف اصلي مديران، بالا بردن جريان نقدينگي مي¬باشد، تأثير روشهاي تأمين مالي و نحوه مصرف عوايد حاصل از اين روش¬ها بر جريان نقدي، براي آنان از اهميت بسزايي برخوردار است. همچنين، روش تأمين مالي ممكن است با سود هر سهم، ريسك مالي و درصد مالكيت سهامداران رابطه داشته باشد. (دولت آبادی،1389، ص 87)
  اهميت وجوه نقد براي استفاده كنندگان به انتشار هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، تحت عنوان صورت جريان وجوه نقد در سال 1987 منجر شد. صورت جريان وجوه نقد مي¬تواند اطلاعات مهمي درباره مقادير، دلايل و فواصل زماني ميان سود و دريافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، صورت جريان وجوه نقد بايد وجوه نقد ورودي و خروجي واحدهاي مالي را در پنج بخش شامل فعاليتهاي سرمايه گذاري، فعاليتهاي عملياتي، ماليات بر درآمد، بازده سرمايه گذاري¬ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي، فعاليتهاي تأمين مالي ارائه كند. (بارث و همکاران، 2008، ص 62)
  روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران بانك¬ها در راستای افزایش جريان نقدينگي بشمار می¬رود. رشد و ادامه فعالیت بانك ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است . (کوهن و توماس، 2006، ص 12)
  ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای بانك ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می¬نماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده¬ای در اقتصاد کشورها ایفا می¬کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش میکنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانكها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، 1385، ص 26)
  مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته¬اند و می¬توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخش¬های خاص عملکرد، می¬توانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. (کراس و همکاران، 2009، ص27) چارچوب متداول برای روش¬های مختلف تامین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج . (کوهن و توماس، 2006، ص 3)
  طبق مدل براور(2008) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه¬های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص های CAMEL می باشد .
  بانک ها تا زمانی که برای بقا تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می¬توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد کرد. روش¬های مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، 1384، ص25)
  متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهاي مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادي و قانونی لازم در این حوزه، بانك¬ها تا کنون قادر به بهره گیري مناسب از امکانات بهينه روش¬هاي تأمين مالی نبوده اند. بنابراين اگر مخارج سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت بيش از جريانات نقدي داخلي باشد، بانك ممكن است سرمايه گذاري¬ها را بدليل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرريسك براي تامين مالي كنار بگذارد. (بونن و همکاران، 2008، ص13)
  رشد سریع بانكها به همراه واگذاري برخی از وام¬ها به بانك¬ها، موجب افزایش شدید نیازهاي مالی بانكها شده است. بانك¬ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات¬هاي محلّی، وجوه انتقالی از بانك مرکزي و دیگر منابع درآمدي شان برآورده می¬کنند. اما این منابع درآمدي نمی¬تواند تمام نیازهاي سرمایه گذاري را پوشش دهند. از این رو بررسي رابطه تأمين مالي با جريان نقدينگي بانكها ضروري بنظر می¬رسد. (رحمانی، 1385، ص140)
  بنابراين، در اين پژوهش اين سوال مهم مطرح مي¬گردد كه آيا روش¬هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار است؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي دارد؟


  1-3 ضرورت واهمیت تحقیق
  اهميت تأمين مالي در رشد اقتصادي بانك همواره از مباحث كليدي در اقتصاد توسعه است.  پژوهشهاي انجام گرفته،مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند قايل است،
  1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي كند.
  2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات،فرصتهاي جديدوتهديدات درحال ظهور راتسهيل مي كند.
  3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.
  مزاياي فوق به سازمانها، توانايي آن را ميبخشد كه بجاي آنكه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثير گذارند و اين موضوعات ضرورتهاي خاص انجام اين پژوهش مي باشد.
  1-4 اهداف تحقیق
  1-4-1 هدف کلی
  - بررسی و شناسایی تأثیرگذاری روش¬هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي
  1-4-2 اهداف جزئی
  - تعيين تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي
  - تعيين تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي
  - تعيين تأثیر استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

   
  برچسب ها: دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی روشهای تأمین مالی استقراض جریان نقدینگی استفاده از سهام رایج
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921
58453463 051
ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

3,105 بازدید امروز
12,326 بازدید دیروز
13,196,841 بازدید کل
20,208 فروش موفق
806 تعداد کاربران
19,970 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا