دسته بندی ها

پایان نامه بررسي آموزش شبیه ساز بر توانمندسازی کارکنان هواپیمایی ناجا

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 574 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:1,179 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


  فهرست مطالب

   فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه 2

  1-2) بیان مسئله 3

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4

  1-4) اهداف تحقیق 6

  1-5) سؤالهای تحقیق 7

  1-6) فرضیه ها و مدل پژوهش `7

  1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق 9

  1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 9

  1-8-1) شبیه ساز پروازی 9

  1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی 10

  1-8-3)توانمندسازی کارکنان 10

  1-8-3-1) دانش پروازی 11

  1-8-3-2) مهارت پروازی 12

  1-8-3-3) نگرش پروازی 12

  1-9) خلاصه 14  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1) مقدمه 16

  2-2) سازمان، عامل انسانی و آموزش 17

  2-2-1)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان 17

  2-2-2) آموزش کارکنان 19

  2-2-3) اهميت آموزش 20

  2-2-4) روش¬های آموزش 22

  2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان 24

  2-2-6) شبیه ساز پروازی 26

  2-2-6-1) تاريخچه 26

  2-2-6-2) آشنایی با شبيه ساز پرواز 26

  2-2-6-3) انواع شبیه سازها و تعاریف آن 29

  2-2-6-4) ویژگی¬های شبيه‌ساز پرواز 35

  2-2-6-5) فناوري شبیه ساز و كاربردهاي آن در صنعت هوايي 37

  2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبيه ساز 43

  2-2-7) هواپیمایی ناجا 45

  2-3) ارزشیابی آموزشی 48

  2-3-1) مفهوم ارزشیابی آموزشی 49

  2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی 50

  2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی 51

  2-4) اثربخشی آموزشی 56

  2-4-1) تعریف اثربخشی 57

  2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی 58

  2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی 60

  2-5) توانمندسازی کارکنان 61

  2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی 62

  2-5-2) اهميت و ضرورت توانمندسازي 63

  2-5-3) رویکردهای توانمندسازي 65

  2-6) پیشینه تحقیق 86

  2-6-1) توانمندسازی و آموزش 86

  2-6-2) تحقیقات داخلی 89

  2-6-2-1) حوزه عمومي 89

  2-6-2-2) حوزه تخصصي 92

  2-6-3) تحقیقات خارجی 93

  2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی 94

  2-8) خلاصه 96


  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه 98

  3-2) نوع و روش تحقیق 98

  3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها 100

  3-2-2) روش آماری تجزيه و تحليل داده‌ها 100

  3-3)جامعه و نمونه آماري 101

  3-4) روايي و پايايي پرسشنامه 103

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدمه 105

  4-2) مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان 105

  4-2-1) درجه سازمانی 106

  4-2-2) میزان تحصیلات 106

  4-2-3) سن پاسخ دهندگان 107

  4-3) تحلیل های تک متغیره 107

  4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی 107

  4-3-2)دانش پروازی 108

  4-3-3) مهارت پروازی 109

  4-3-4) نگرش پروازی 110

  4-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش 110

  4-4) تحليل‌هاي دومتغيره 111

  4-5) تحليل‌هاي چند متغيره 112

  4-6) آزمون فرضيه‌ها 114

  4-7) خلاصه 116  فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

  5-1) مقدمه 119

  5-2) مروري بر چارچوب کلي تحقيق 119

  5-3) يافته‌هاي پژوهش 120

  5-4) فرضیه های پژوهش 123

  5-5) بحث و نتيجه‌گيري 125

  5-6) پيشنهادهاي تحقيق 127

  5-6-1) پيشنهادهاي اجرایی 127

  5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی 128

  5-7) محدودیت‌های تحقیق 129

  منابع و پیوست ها 130  فهرست جداول و اشکال

  شکل 1-1مدل پژوهش......................................................................................................................8

  شکل 1-1 مدل کرک پاتریک............................................................................................................10

  جدول1- 1 تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد سنجش.....................................................13

  شكل2-1 مدل کرک پاتریک............................................................................................................55

  شكل 2-2مفهوم اثربخشی آموزشی..................................................................................................59

  جدول 2- 1عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان را از نظر پيتر.......................................................71

  جدول2-2خلاصه مدل هاي توانمند سازي بر اساس رويكردهاي توانمندسازي.............................85

  شکل 2-3 الگوی مفهومی پژوهش..................................................................................................95

  شکل3- 2روش تحقیق....................................................................................................................103

  جدول 4- 1جدول فراواني درجه سازمانی......................................................................................106

  جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات..................................................................................106

  جدول 4- 3جدول فراواني سن پاسخ¬ دهندگان...............................................................................107

  جدول 4-4آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبیه ساز پروازی.........................................................108

  جدول 4-5آمارهاي توصيفي متغير دانش پروازی...........................................................................109

  جدول 4-6آمارهاي توصيفي متغير مهارت پروازی.........................................................................109

  جدول 4-7آمار‌هاي توصيفي متغير نگرش پروازی.........................................................................110

  جدول 4-8 نمره میانگین تأثیر آموزش شبیه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازی....................111

  جدول 4-9نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش....................................................................112

  جدول 4-10 نتايج حاصل از رگرسيون..........................................................................................113

  شکل 4-1تخمین رگرسیون خطی مدل پژوهش............................................................................114

  جدول4-11نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها........................................................................117
   

   

  1-1) مقدمه


  امروز با پیشرفت فناوری های جدید و به کارگیری سامانه های نظامی پیچیده در نیروهای مسلح به ویژه در صنعت هوانوردی تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و مجرب پروازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به موازات توسعه صنعت هوانوردی در سازمانهای هوایی، صنعت شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش برخوردار می باشد.

  پس ازبه وجود آمدن هواپیمای موتوردار تمرینات اولیه روی نمونه اصلی هواپیما انجام می گرفت به طوری که دانشجویان خلبانی کنترل سمتی با سکان عمودی را در تاکسی و کنترل با ELEVATORرا با پرواز کوتاه می آموختند. جنگ جهانی اول باعث توسعه این شیوه آموزش خلبانی به ویژه در کشورهای ایتالیا و فرانسه گردید. در سال 1915 یک دستگاه الکتریکی برای ضبط زمان عکس العمل برای تصحیح نوسانات در سیمولاتورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای القا کردن شرایط خارجی به خلبان از قبیل بارش باران ، مه، تاریکی و ... تمهیدات و وسایل کمکی در سیمولاتورها در نظر گرفته شد که این کار اولین بار توسط آلمانی ها انجام گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم نیاز به آموزش های خلبانی برای هواپیما های جنگنده به شدت افزایش یافت. با پیشرفت صنایع هوایی در آن زمان از قبیل ملخ های با گام متغییر و ارابه های فرود متحرک و سرعت های مانور بالاتر، شبیه سازی کردن این قسمت ها در سیمولاتور اهمیت ویژه ای به خود گرفت (معظمی گودرزی، 1385، ص17). بسیاری از مطالعات نشان داده اند که می توان مهارت های کسب شده در سیمولاتورهای پروازی را با موفقیت در هواپیما ها به اجرا گذاشت. با توسعه رایانه، شبیه سازها امروزه کاربرد وسیع تری پیدا کرده اند به طوری که در بیشتر آموزش های عملی از این سامانه کمک گرفته می شود شبیه سازها توانسته اند درآموزش رانندگی و تیر اندازی با تانک، پرواز، کنترل ترافیک هوایی، رهگیری هوایی، درگیری هوایی، بمباران هوا به زمین و تیراندازی های هوا به هوا و زمین به هوا و هم چنین آموزش نگهداری سیستم های هواپیما جایگاه خاصی پیدا کنند تا جایی که می توان گفت شبیه سازها در ساده ترین آموزش های عملی تا پیچیده ترین آنها بالاخص در نیروهای مسلح کاربرد دارند.

  درحال حاضر نظر به اهمیت و ضرورت شبیه ساز در بحث ارتقای سطح توانمندی کارکنان پروازی و تأثیر آن در کاهش نرخ سوانح هوایی و خسارت های جانی و مالی، هواپیمایی ناجا با وجود تنوع وسایل پرنده و گستردگی جغرافیایی مأموریت ها از این سامانه محروم می باشد.

  برچسب ها: پایان نامه بررسي آموزش شبیه ساز بر توانمندسازی کارکنان هواپیمایی ناجا دانلود پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد word دانلود پروژه پایانی
  

پشتیبانی شما

تمام فایلهای موجود در فروشگاه دارای امکان ضمانت بازگشت وجه می باشند در صورتی که محتوای فایل خریداری شده با توضیحات ارائه گرفته مطابقت نداشته یا دارای مشکل باشند.

تماس با ما

درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، پیشنهاد و انتقاد میتوانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس3887 049 0921
58453463 051
ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام

آمار سایت

1,167 بازدید امروز
2,869 بازدید دیروز
12,952,724 بازدید کل
19,722 فروش موفق
775 تعداد کاربران
19,743 تعداد فایل

شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای فارس فایل محفوظ می باشد.
طراحی توسط: ارتباط نو | کدنویسی توسط : وبتینا